Menu

Blue News

Vous êtes ici

Studie schaalvergroting binnen Vlaamse politiezones - Nu raadpleegbaar in BlueConnect

Studie schaalvergroting binnen Vlaamse politiezones - Nu raadpleegbaar in BlueConnect

In opdracht van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken werd in 2018 in alle provincies een verkennend onderzoek gevoerd naar de haalbaarheid van schaalvergroting onder de respectieve lokale politiezones. Om meer politiezones te laten samenwerken is lokale verankering erg belangrijk. Het is ook belangrijk om afstemming te zoeken met andere samenwerkingsverbanden of gemeentefusies. Dat zijn twee van de conclusies die de professoren Jelle Janssens en Marc Cools van de Universiteit Gent trokken in hun onderzoek.  

Daarbij bevroegen ze ongeveer 400 personen in Vlaanderen: zowel burgemeesters en korpschefs, als Procureurs des Konings, vertegenwoordigers van de federale politie (dirco's en dirjuds), gouverneurs en vakbonden. Op basis van de gesprekken hebben de onderzoekers een aantal mogelijk scenario's voor schaalvergroting per provincie voorgesteld. In het onderzoek kun je de kaarten met de mogelijke scenario's raadplegen. 

Het rapport is hieronder raadpleegbaar via BlueConnect.