Menu

Blue News

Vous êtes ici

Ministeriële omzendbrief GPI 95 geeft richtlijnen voor het dragen van kogelwerende vesten

Ministeriële omzendbrief GPI 95 geeft richtlijnen voor het dragen van kogelwerende vesten

In uitvoering van art. 141 WGP voorziet het koninklijk besluit van 10 juni 2006 houdende de regeling van het uniform dat het “individueel toebehoren” van de uitrusting, waaronder de kogelwerende vest, vastgelegd wordt door de minister. Op 12 november werd dit kader concreet ingevuld in een nieuwe ministeriële omzendbrief.

De omzendbrief maakt het mogelijk om een algemeen beleid te voeren omtrent het dragen van de kogelwerende vest tijdens het uitvoeren van opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie. De omzendbrief is met andere woorden een houvast voor de bevoegde korpschefs en directeurs binnen de GPI, die hen kan helpen bij het nemen van de concrete operationele beslissingen. Die worden nog steeds gemaakt op basis van risicoanalyses, zoals de analyses rond welzijn die het voorwerp uitmaken van syndicaal overleg. Het spreekt voor zich dat bestaande richtlijnen, die al eerder overlegd werden op de basisoverlegcomités, behouden mogen worden.

Samen met een aantal definities, waaronder de dreigingniveaus van het KB OCAD, beschrijft de omzendbrief:

  • de modaliteiten voor het dragen van een kogelwerende vest (in een schematische tabel);
  • de normen waaraan de kogelwerende vesten moeten voldoen;
  • het plaathoudend harnas voor de zichtbaar gedragen, individuele kogelwerende vest.

Lees de volledige omzendbrief nu op BlueConnect.

Bron: Ministeriële omzendbrief GPI 95 van 26 oktober 2020 betreffende het dragen van de kogelwerende vest, BS 12 november 2020.

Blue newsletter