Menu

2017/4

U bent hier

Technologie en innovatie

Onze samenleving wordt steeds complexer, daar vloeit uit voort dat actuele veiligheidsvraagstukken een andere of nieuwe aanpak vergen. Bovendien weten we dat de moderne technologie en innovatie belangrijke hulpmiddelen kunnen zijn bij het beheersen van de criminaliteit. Elke Wambacq neemt ons in dit nummer mee in de wereld van blockchain. Wat kan dit betekenen voor de politie en de andere publieke diensten? De korpchef van de politiezone VLAS, Rino Defoor, legt ons de bouwstenen voor van zijn nieuw politiecommissariaat. Korpschef Christian Beaupère van de politiezone Luik beschrijft hoe het ISLP-netwerk kan bijdragen tot het werkcomfort van zijn gebruikers. Bruno Havermans van Securitas toont dat een privé-partner zijn technische expertise kan ter beschikking stellen van de politiediensten. Prof. dr. Hans Boutellier schetst de rol van een politieleider binnen een complexe samenleving en de consequenties voor de politie

Inhoud

  • Blue Mind - Investeren in technologie en innovatie = investeren in de toekomst!
  • Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
  • Blue Lead - Blockchain: veiligheid ontketend
  • Blue Snaps - Opvallende beelden uit de politiewereld
  • Blue Talks - "Innovatie door change of change door innovatie?"
  • Blue Line - ISLP in Luik: altijd en overal bereikbaar
  • Blue Trends - Securitas reikt de hand naar de politiediensten
  • CPL Minds - Bezoek aan de politie van Aken
  • Blue Spirit - Politieleiderschap in een improvisatiemaatschappij

Blue newsletter