Menu

2017/5

U bent hier

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid en mobiliteit hangen nauw samen: hoe meer men zich verplaatst, hoe groter het risico op een ongeval. De staat van het wegdek, het gebruikte vervoersmiddel en het rijgedrag zijn slechts enkele factoren die de verkeersveiligheid beïnvloeden. De directeur van de federale wegpolitie, Koen Ricour, beschrijft de rol die dagelijks is weggelegd voor zijn dienst en hun bijdrage aan de verkeersveiligheid. We polsten bij de federale minister en de bevoegde gewestelijke niveaus naar hun prioritaire aandachtspunten voor de komende vijf jaar. Ludo Kluppels, verkeerspsycholoog bij VIAS (het vroegere BIVV), legt de focus bij de verkeersslachtoffers. Julie Maes, projectmanager bij VIAS, beschrijft de geautomatiseerde voertuigen die klaar staan om ons wagenpark aan te vullen. Vincent Macq, Procureur des Konings van Namen, breekt een lans voor overleg tussen politiediensten en parket om zo een vervolgingsbeleid op maat te bepalen.

Inhoud

  • Blue Mind - Verkeersveiligheid en mobiliteit gaan hand in hand
  • Blue Link  - Korte berichten uit de politieactualiteit
  • Blue Lead - Verkeer en wegpolitie: twee werelden constant in beweging!
  • Blue Snaps - Opvallende beelden uit de politiewereld
  • Blue Talks - Verkeersveiligheid door de bril van de beleidsmakers
  • Blue Line - Slachtofferzorg bij verkeersongevallen
  • Blue Trends - Geautomatiseerde voertuigen: fictie of realiteit
  • CPL Minds - Enkele CPL-activiteiten uitgelicht
  • Blue Spirit - Slimme snelheidscontroles?

Blue newsletter