Menu

2018/2

U bent hier

Cybercrime, geen kinderspel

Cybercrime, computermisdrijven, digitale criminaliteit: ICT-wantoestanden waar ook jongeren mee te maken kunnen krijgen hetzij als slachtoffer hetzij als verdachte. Verschillende studies tonen aan dat de sociale netwerken niet meer weg te denken zijn bij 80% van de 13-14-jarigen en al bijna 50% van hen rechtstreeks of onrechtstreeks te maken had met cyberpesten. Verontrustende cijfers!

'Cyberveiligheidsspecialist', Commissaris van politie Oliver Bogaert is reeds jaren werkzaam binnen de Federale 'Computer Crime Unit' en geeft zijn standpunt over dit fenomeen.

Subsituut procureur des Konings Sarelle Vandeloise  van het Jeugdparket van Charleroi bestudeert het fenomeen van cyberpesten ook al jaren. Zij moet vaststellen dat justitie vandaag niet in staat is om bepaalde online gedragingen juridisch te kwalificeren ... Anderzijds is zij eerder een voorstander van een meer educatieve aanpak van de jeugdige delinquenten: waarschuwen en bewust maken. De integrale preventieve aanpak en samenwerking met alle betrokkenen (leerlingen, leraars, ouders ... ) is zeker een must.

Child Focus, een belangrijke speler en aanspreekpunt voor de jongeren, mag zeker niet ontbreken. Nel Broothaerts, directeur preventie en ontwikkeling, beschrijft hier de intense samenwerking met de geïntegreerde politie: dossiers van vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, preventiecampagnes inzake het internetgebruik…
Child Focus ontwikkelde zelf het iCoach-programma, bestemd voor politieambtenaren en preventieambtenaren, om het thema ’online veiligheid’ in klasverband te bespreken.

We laten de politiezones Boraine en Polbruno aan het woord. Hoe geven zij de kinderen een centrale plaats binnen hun projecten? De politiezone Boraine beschikt hiervoor over Borice. Deze mascotte vinden we terug in tal van initiatieven binnen hun jeugdwerking. Het peterschapsproject, waarbij een inspecteur van politie een klas gedurende een schooljaar begeleidt, is een succesverhaal.
De politiezone Polbruno heeft reeds 20 jaar een gelijkaardig project van peterschap lopen. Aan de hand van verschillende modules, waaronder de gevaren van internet en sociale media, proberen de politieambtenaren een positieve band te creëren tussen de jongeren en de politie.

Andy Demeulenaere, algemeen coördinator van Mediawijs, het Kenniscentrum Digitale en MediaWijsheid van de Vlaamse overheid besluit zijn bijdrage met een overzicht van verschillende websites die de aanpak van cyberpesten en veilig internetgebruik weergeven

Inhoud

  • Blue Mind - De gevolgen van cybercrime bij minderjarigen onderschat?
  • Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
  • Blue Lead - Sociale netwerken: communicatie zonder grenzen?
  • Blue Snaps - Opvallende beelden uit de politiewereld
  • Blue Talks - Nieuwe technologieën: de grootste bedreiging voor de jeugd?
  • Blue Line - Child Focus en de politie
  • Blue Trends - De politie staat dicht bij de jongeren
  • CPL Minds - Enkele CPL-activiteiten uitgelicht
  • Blue Spirit - In balans: geïnformeerd, geëngageerd, genuanceerd

Blue newsletter