Menu

2018/3

U bent hier

Welke opportuniteiten en welke bedreigingen creëert de nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid?

De bestaande wet Tobback van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid werd in zijn geheel vervangen. Deze wet werd door de jaren meer dan 20 keer gewijzigd waardoor ze bijna onleesbaar werd. De recente veiligheidscrisissen, het kerntakendebat en de professionalisering van de private beveilingssector droegen bij tot het herschrijven van de betrokken wet en haar publicatie op 2 oktober 2017 onder de ‘Wet Jambon’.
Drie auteurs geven tekst en uitleg bij de veelbesproken ’Wet Jambon’: Marc Cools, Professor Criminologie aan de UGent en VUB, Rani Berlo, Consultant Learning § Development aan de Securitas Academy en Filip Smeets , Manager Learning § Development aan de Securitas Academy.
Op internationaal niveau stellen we vast dat heel wat landen meer privaat veiligheidspersoneel tewerk stellen dan politiepersoneel. Emmanuel-Pierre Guittet, onderzoeker en expert bij het Europees Parlement inzake veiligheid, radicalisering en politiële & justitiële samenwerking in Europa beschrijft in zijn bijdrage de opmars van de private veiligheidssector en de ‘achteruitgang’ van de centrale positie van de politiediensten.
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en vertegenwoordigers van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), Marc Moris, Voorzitter Commissie Bedrijfsbeveiliging en Erik Peetermans, adjunct-adviseur bekijken samen de wettekst vanuit hun perspectief.
De private beveiligingssector wordt een volwaardige partner in de veiligheidsketen. Fernand Hollevoet, Senior Advisor Law Enforcement van G4S Belgium verduidelijkt de ondersteunende rol die de private beveiligingssector kan vervullen voor de reguliere politiediensten.
Eric Wauters, adjunct-secretaris van de Vaste Commissie van de Lokale politie legt in zijn bijdrage de nadruk op de overbevraging van de geïntegreerde politie en de link met het kerntakendebat. De logische evolutie wil dat er samenwerkingsverbanden komen met de private veiligheidssector
weliswaar rekening houdend met enkele basisvoorwaarden.
Veiligheidsexpert-professor Willy Bruggeman was op bezoek bij de Limburgse sectie van CPL en deelde zijn ervaringen over de Onderzoekscommissie terroristische aanslagen.
Op 23/02/2018 organiseerde CPL de nationale studiedag ‘Moeten we bang zijn van de private veiligheid’ die plaatshad in Louvain-La-Neuve. Stéphane Leclercq, secretaris van de Waalse sectie CPL, was erbij.
Volgens mij zal de private veiligheidssector blijven fungeren in de schaduw van zijn ‘grote broer’. We laten daarover Evelien De Pauw, doctoraal onderzoekster & assistente van de UGent aan het woord.

 

Inhoud

  • Blue Mind - Welke opportuniteiten en welke bedreigingen creëert de nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid?
  • Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
  • Blue Lead - De uitgebreide bevoegdheden voor de politiesector
  • Blue Snaps - Opvallende beelden uit de politiewereld
  • Blue Talks - De plaats en de rol van de private veiligheidssector aan de zijde van de politie
  • Blue Line - "Private veiligheid? Het juridische kader is er, nu is het aan jullie!"
  • Blue Trends - Partners in veiligheid: politie en private beveiliging
  • CPL Minds - Enkele CPL-activiteiten uitgelicht
  • Blue Spirit - In de schaduw van grote broer?

Blue newsletter