Menu

2018/4

U bent hier

'Bestuurlijke handhaving': een nieuw instrumentarium voor de burgemeesters

Criminele netwerken vermengen zich meer en meer met illegale en legale activiteiten en hebben een nefaste invloed op onze samenleving. De gerechtelijke vervolging is vandaag ontoereikend. Een lik-op-stukbeleid via administratieve afhandeling kan misschien een oplossing bieden voor
bepaalde lokale fenomenen. De wet BiBob, wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in Nederland, bestaat reeds 15 jaar en lijkt doeltreffend te zijn.
Peter Booms, diplomaat en counselor bij de Ambassaderaad in Den Haag, beschrijft het waterbedeffect van de georganiseerde misdaad in Nederland en de noodzaak om tot een gezamelijke grensoverschrijdende aanpak met de buurlanden te komen.

‘Bestuurlijke handhaving’? We laten drie kenners aan het woord: Raf Terwingen, burgemeester van Maasmechelen, Kris Renckens, directeur Veiligheidsbeleid Stad Antwerpen en Yves Hendrix, korpschef van de politiezone Seraing-Neupré. Nathalie Mortelmans, juriste bij het ARIEC Antwerpen, gaat dieper in op het artikel 458ter van het Strafwetboek dat het casusoverleg beschrijft. Dit artikel biedt ons de mogelijkheid om, mits het naleven van bepaalde rechtsregels, een overleg te organiseren met diverse personen en instanties, al dan niet door het beroepsgeheim gebonden.
De Stichting Euroregio Maas-Rijn hanteert al jaren de methodiek van de bestuurlijke aanpak. Een toelichting van Michael Dejozé, directeur Euroregio Maas-Rijn, en Nicolas Bas, raadgever Veiligheid en Preventie bij Binnenlandse Zaken.
Lijkt de ‘bestuurlijke handhaving’ meer te evolueren naar een pseudo-strafrechtelijke handhaving? Frankie Schram, professor bestuurskunde KU Leuven, geeft zijn mening.

 

Inhoud

  • Blue Mind - 'Bestuurlijke handhaving': een nieuw instrumentarium voor de burgemeesters?
  • Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
  • Blue Lead - De Nederlandse integrale aanpak. Spiegel van groeiende ondermijning
  • Blue Talks - De multidisciplinaire toolbox van de toekomst
  • Blue Line - Informatie-uitwisseling: van archipel tot landschap?
  • Blue Trends - Een nieuw model tegen georganiseerde misdaad
  • CPL Minds - Jaarverslag van de Circle of Police Leadership
  • Blue Spirit - Naar meer bestuurlijke handhaving ... Ja en nee

Blue newsletter