Menu

2018/5

U bent hier

Internationale politiesamenwerking: kan de informatiegestuurde politiezorg een antwoord bieden?

De georganiseerde misdaad en de vraagstukken rond openbare orde zijn transnationale fenomen geworden die een internationale aanpak vereisen. De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft op de Algemene Vergadering van Interpol op 26/09/2017 al een pleidooi gehouden voor een strakkere internationale politesamenwerking in de strijd tegen terrorisme en de georganiseerd misdaad.
In het raam van de uitvoering van internationale opdrachten fungeert de directie CGI (Directie Internationale Politiesamenwerking) als aanspreekpunt voor de geïntegreerde politie en staat zij in voor de ontwikkeling, het beheer en de coördinatie van de internationale politiesamenwerking. CGI beschikt over een netwerk van verbindingsofficieren.
Daniel Lauwens is onze verbindingsofficier in Washington DC en is geaccrediteerd voor de Verenigde Staten, Canada, Mexico en de Bahama’s. Hij verduidelijkt de ondersteunende rol die de verbindingsofficier kan vervullen voor de politiediensten.
Catherine De Bolle is sinds begin mei de nieuwe directeur van Europol. Gezien het thema van dit nummer kon een gesprek met haar niet ontbreken, meteen ook haar eerste uitgebreide interview sinds ze in dienst trad! Wat is de visie en de opdracht van deze Europose topvrouw en hoe slaagt zij erin om de 28 Europese lidstaten op één lijn te krijgen?
Een gesprek met Catherine De Bolle vormde meteen een goede aanleiding om ook haar opvolger een platform te geven in Blue Minds. Marc De Mesmaeker werd op 15/06/2018 aangesteld als commissaris-generaal van de federale politie. In het interview verduidelijkt hij zijn visie op de politie.
Peter De Buysscher, directeur Internationale Politiesamenwerking van de federale politie, is van mening dat de belangrijkste vorm van internationale politiesamenwerking de informatie-uitwisseling is en blijft. Het bestaande netwerk van verbindingsofficieren is hier een gedeeltelijk antwoord op. Hoe draagt onze internationale inzet bij tot de aanpak van de georganiseerde internationale criminaliteit?
We laten het hem u graag vertellen.
Op 23/07/2018 werd het nieuwe Benelux-politieverdrag plechtig ondertekend door de bevoegde ministers van de 3 lidstaten. Dit verdrag vervangt de oorspronkelijke versie van 2004 dat bijsturing en actualisering nodig had. Thierry Charlier, directeur van de Directie Veiligheid en Samenleving van het Secretariaat-Generaal van de Benelux, geeft ons een overzicht van de accenten van dit nieuwe verdrag.
Jurgen De Landsheer, korpschef van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde, vertegenwoordigde in 2017-2018 ons land bij de “Pearls in Policing” Conferentie. Dit is een internationale denktank van topvertegenwoordigers van politie- en veiligheidsdiensten. Hoe kunnen politiediensten problemen uit het verleden binnen de hedendaagse maatschappij aanpakken? U leest het in Blue Spirit.

Inhoud

  • Blue Mind - Internationale politiesamenwerking: kan de informatiegestuurde politiezorg hierop een antwoord bieden?
  • Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
  • Blue Lead - Washington DC: inside the Belgian Police Liaison Office
  • Blue Snaps - Opvallende beelden uit de politiewereld
  • Blue Talks - Een gesprek met Catherine De Bolle, directeur van Europol
  • Blue Talks - Een gesprek met Marc De Mesmaeker, de nieuwe commissaris-generaal van de federale politie
  • Blue Line - Internationale samenwerking: een zaak voor iedereen!
  • Blue Trends  - Politiesamenwerking binnen de Benelux
  • CPL Minds - Enkele CPL-activiteiten uitgelicht
  • Blue Spirit - Policing fractured communities

Blue newsletter