Menu

2018/6

U bent hier

Biometrie in opmars

Biometrie, de herkenning van personen aan de hand van unieke onverwisselbare lichamelijke kenmerken, vormt de rode draad in dit interessante wetenschappelijke nummer.
Ontegensprekelijk heeft de biometrie ook zijn toepassingen binnen de beveiligingssector en dan meer bepaald de correcte identificatie van personen via vingerdrukscan, gezichtsherkenning, irisscan, stembiometrie, handpalmbiometrie,… maar toch blijft deze techniek een onschatbaar hulpmiddel in gerechtelijke onderzoeken. De uitdagingen zijn divers maar de vigerende Belgische en Europese wetgeving en de privacy-problematiek vormen een bedreiging voor een verdere optimalisatie.
De biometrische technologie en het gebruik van biometrische identificatiesystemen banaliseren de identificatiefraude. Laurent Sartorius, operationeel directeur bij de Directie van de technische en wetenschappelijke politie van de Federale Politie, schetst de verschillende toepassingen in België en maakt de link met de privacywetgeving: de huidige wetgeving is voorbijgestreefd en zal dringend moeten worden bijgestuurd.
Een van de opdrachten van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) is het aanleggen en onderhouden van forensische gegevensbanken, o.a. genetische profielen (DNA). Vanessa Vanvooren en Séverine Steuve, twee experten binnen het NICC, belichten in hun bijdrage de identificatieprocedure via DNAonderzoek, de DNA-wetgeving en beschrijven de nieuwste technologieën binnen deze wetenschappelijke tak.
De Biometric Identification Service (BIS) is ook genoodzaakt om de technologische ontwikkelingen bij te houden. We laten Caroline Dereyne, diensthoofd van het BIS van de Federale Politie, aan het woord.
Olivier Ribaux, vicerector van de faculteit rechten, criminologie en overheidsadministratie aan de universiteit in Lausanne, pleit in Blue Talks voor een evenwicht tussen de noden op het terrein en de nieuwe waarden die de samenleving wil verdedigen in het licht van de digitale en biometrische evoluties.
In 2017 werd het informeel netwerk voor Europese DVI-deskundigen opgericht. Het ligt in hun bedoeling om alle Europese diensten voor slachtofferidentificatie op hetzelfde expertiseniveau te brengen. Emmanuel Gaudry (Unité gendarmerie d’identification de victimes de catastrophe) en Christian Decobecq (diensthoofd van het Disaster Victim Identification-team van de Federale Politie), beschrijven de samenwerking op Europese schaal.
Ik wens redactielid Laurent Coucke, directeur van de Directie van de technische en wetenschappelijke politie van de federale politie, te bedanken voor de samenstelling van dit nummer.
Veel leesgenot!

Inhoud

  • Blue Mind - De biometrie in opmars
  • Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
  • Blue Lead - Wat is het belang van de biometrie voor de politie van de toekomst
  • Blue Snaps - Opvallende beelden uit de politiewereld
  • Blue Talks - Biometrie in de praktijk: zoeken naar een geloofwaardig evenwicht
  • Blue Line - DNA in biometrie
  • Blue Trends - Identificatie van slachtoffers van rampen: Frans-Belgische samenwerking
  • CPL Minds - Enkele CPL-activiteiten uitgelicht
  • Blue Spirit - Dactyloscopie: de voornaamste biometrische uitdaging

Blue newsletter