Menu

2019/01

U bent hier

“Nice to know ” versus “Need to know”

Vooreerst wens ik onze trouwe lezers een Gelukkig en Hoopvol 2019 toe!

Op 5 september 2018 werd de wet van 30 juli 2018 “betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” gepubliceerd. Deze wet kadert binnen de uitvoering van de GDPR, de General Data Protection Regulation of in het nederlands, de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG).  

We leven vandaag in een digitale (politie)wereld met een overvloed aan data. Deze nieuwe privacywetgeving verandert de nationale reglementen van alle Europese lidstaten tot één privacybeschermingswet. Dit zorgde voor heel wat onrust, doch er werd duidelijk gesteld dat het niet de bedoeling van de GDPR is om gegevensuitwisselingen moeilijk te maken. De inzameling, de verwerking, de beveiliging en de bewaring van data zal nu eenvormig moeten gebeuren.

Christophe Bierlaire, Eric Wauters en Laurent Surin benadrukken in Blue Lead dat onze politieorganisaties verder moeten evolueren, rekening houdende met de nieuwe reglementeringen en nieuwe actoren GDPR.

Philippe De Backer, bevoegd minister voor o.a Privacy, maakt in Blue Talks een eerste balans op van de inwerkingtreding van de GDPR. Het wetgevend kader bestaat, het komt er nu op aan om het te implementeren binnen onze politiecultuur.

De Data Protection Officer (DPO) is een sleutelfiguur in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bart Boon van de politiezone Gent werd aangesteld als DPO van 17 politiezones in Oost-Vlaanderen.  Hoe heeft hij deze nieuwe functie ingevuld? Zijn stappenplan vindt u terug in Blue Line.

Frank Schuermans, lid-raadsheer in het Controleorgaan op de Politionele Informatie, beschrijft ons de evolutie van deze instantie. De opdrachten werden exponentieel uitgebreid door de verschijning van de GDPR. In Blue Trends geeft hij u hier een overzicht van.

Prof. Dr. Paul De Hert is van mening dat de GDPR-wetgeving de rechtszekerheid verhoogt en dat bepaalde (politie)praktijken nood hebben aan een wettelijke regeling. Zijn duidelijke standpunt hierover vindt u terug in Blue Spirit.

Ik wens Blue Minds-redactielid Koen Strobbe, lid van het Comité P, te bedanken voor de samenstelling  van dit prachtige nummer.

Veel leesplezier!

 

INHOUD

Blue Mind - 'Nice to know' versus 'Need to know'

Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit

Blue Lead - Hervorming van de gegevensbescherming - Evolutie zonder revolutie

Blue Snaps - Welkom in Niveau S!

Blue Talks - Dataprotectie: vastberadenheid en uniformiteit zijn essentieel

Blue Line - De nieuwe Europese regelgeving inzake dataprotectie - Eerste stappen in een grijze zone

Blue Trends - Het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) - Een vernieuwde speler in het politielandschap

CPL Minds - Enkele CPL-activiteiten uitgelicht

Blue Spirit - Dataprotectie en de politie in een wereld gegeerd door het recht

 

Blue newsletter