Menu

2019/2

U bent hier

Noodplannen maken crisissen beheersbaar

De noodplanning vindt haar oorsprong in de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, vervolledigd door het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen en aangevuld door de verschillende ministeriële omzendbrieven van de Algemene Directie Civiele Veiligheid (NPU’s). Deze multidisciplinaire plannen beschrijven concreet de maatregelen en de organisatie van de hulpverlening bij een noodsituatie.

De terroristische aanslagen in ons land hebben een ander licht geworpen op de klassieke noodplanning. De overheid was genoodzaakt specifieke plannen voor terreur uit te schrijven en deze te incorporeren in de bestaande noodplanning, die een update vereiste. De bedoeling ligt er vooral in om alle expertise meteen samen te brengen na een rampsituatie.

De evaluaties van onze recente crisissen, incidenten, rampen en rampenoefeningen hebben alvast geleid tot de volgende aanbeveling: er is nood aan goed opgeleide Dir-CP-Ops’sen. Willy Vanderstraeten, directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid, belicht deze nieuwe multidisciplinaire opleiding Dir-CP-Ops. We laten tevens enkele bevoorrechte cursisten en docenten aan het woord.

Hoe wordt de noodplanning van grootschalige evenementen voorbereid? Blue Minds zocht en vond de antwoorden naar aanleiding van de organisatie van de NAVO-Toppen te Brussel, het muziekfestival Tomorrowland in Boom en de Grote Prijs Formule 1 in Francorchamps. Philippe Vandenhole, Eerste Commissaris van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, Pascale Dereeper, Hoofdcommissaris bij de Federale Politie Antwerpen, Jean-Marc Demelenne, Hoofdcommissaris, DIRCO Luik en Bernard Goffin, Korpschef van de politiezone Stavelot-Malmedy, vervullen allen een sleutelrol bij de organisatie van deze evenementen en waren bereid een antwoord te formuleren op onze vragen.

De link tussen noodplanning en de N.V. ASTRID is vlug gelegd. Deze gespecialiseerde telecomoperator die voor 100% in handen is van de federale overheid, ondersteunt de hulp- en veiligheidsdiensten in België. ASTRID wil diensten aanbieden die betrouwbaar, veilig, beschikbaar en betaalbaar zijn en afgestemd op de behoeften van de gebruikers. We laten Daniel Haché, directeur Externe Relaties van ASTRID, aan het woord.

Bruno Havermans, Development Manager New Markets bij Securitas, beschrijft dat deze privé-partner een essentiële rol kan vervullen bij het aanleveren van near real time information aan de crisiscel of de CP-Ops.

We blijven ten slotte ook even stilstaan bij de treinramp in Wetteren op 4 mei 2013. Eregouverneur Jan Briers maakte het vanop de eerste rij mee en deelt zijn ervaring met de lezers van Blue Minds.

 

In dit nummer

  • Blue Mind - Noodplannen maken crisissen beheersbaar
  • Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
  • Blue Lead - DIR-CP-OPS: multidisciplinair leiderschap
  • Blue Snaps - Opvallende beelden uit de politiewereld
  • Blue Talks - Veiligheidsbeheer bij evenementen
  • Blue Line - Hoe ziet ASTRID de communicatie voor de hulp- en veiligheidsdiensten evolueren?
  • Blue Trends - Naar realtime situational awareness. De nieuwe realiteit?
  • CPL Minds - Enkele CPL-activiteiten uitgelicht
  • Blue Spirit - Noodplanning: een zaak van meer dan vijf disciplines 

Blue newsletter