Menu

2019/3

U bent hier

Blue Minds 2019/3 | Economische en financiële criminaliteit

In een notendop

Wat behelst het (ruimer) takenpakket van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV)? Worden virtuele valuta nog steeds gebruikt bij criminele praktijken? Criminaliteit buitgericht aanpakken ... Hoe werkt dat dan?   

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in Blue Minds 2019/3, dat focust op de economische en financiële criminaliteit. Met bijdragen over o.a. het COIV, cryptovaluta en plukteams vormt ook deze Blue Minds boeiend en onmisbaar leesvoer voor iedereen met interesse in politie en maatschappij.

Artikel in de kijker

Voor de meesten van ons heeft de term ‘virtuele valuta’ een criminele connotatie. Is het omdat de cryptovaluta’s het dark web zichtbaar hebben gemaakt? Is het omdat ze buiten de controle van de overheden vallen? Is het omdat criminele organisaties er uitgebreid gebruik van maken? Om inzicht te krijgen in de criminele kwesties en de realiteit, sprak Blue Minds met Jarek Jakubcek, Strategy Analyst bij Europol.

Cryptovaluta: een virtuele realiteit?

Blue Minds 2019/3, dat is ook ...

Blue Lead | Het COIV, bewaker van in beslag genomen goederen

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) kreeg van de wetgever een ruimer takenpakket en een belangrijkere rol. Met de wetswijziging wil de wetgever onder meer het recupereren van crimineel vermogen efficiënter maken. Bovendien kan de politie, dankzij de hervorming, voortaan zelf gebruik maken van in beslag genomen goederen van criminelen. Blue Minds gaf de directeur van het COIV de gelegenheid om de nieuwe concrete mogelijkheden waar hij nu over beschikt verder toe te lichten.

Blue Line | Plukteams volgen (en vinden) het geld

Criminaliteit buitgericht aanpakken… hoe werkt dat dan? De vraag stellen toont aan dat deze materie nog niet overal even goed is doorgedrongen. Onbekend maakt onbemind? Nochtans stelt het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 dat de buitgerichte aanpak integraal deel uitmaakt van een plan van aanpak inzake criminaliteitsbestrijding. Dit vertaalt zich concreet in een aantal doelstellingen, maar welke mogelijkheden zijn er dan om in België aan buitgerichte recherche te doen?

Blue Trends | De bestrijding van valsemunterij

Doorheen de geschiedenis heeft geld tal van vormen aangenomen en functies vervuld. Geld is voortdurend geëvolueerd onder invloed van zowel geopolitieke gebeurtenissen als technologische ontwikkelingen. In het licht van de huidige bedreigingen overstijgt de bestrijding van de valsemunterij de traditionele grenzen en wordt de strijd eveneens op virtueel terrein gevoerd.

En verder ...

Blue Mind - De 'dark number' van de financiële en economische misdrijven
Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
Blue Snaps - Infopol 2019
CPL Minds - Enkele CPL-activiteiten uitgelicht
Blue Spirit - Over huiszoekingen en rechterlijke controle en de noodzaak tot hervorming van de strafprocedure

Blue Minds bestellen? Doe het hier!

Blue newsletter