Menu

2019/5

U bent hier

Blue Minds 2019/5 | Belgische politie in een internationale context

In een notendop

Hoe kunnen politie en DVZ samen een antwoord bieden op complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de transmigratieproblematiek? Welk politiewerk brengt een grote haven, zoals die van Zeebrugge, met zich mee? Waarom blijft het aantal inbeslagnames van cocaïne in de haven van Antwerpen stijgen? Welke rol speelt de luchtvaartpolitie in het kader van internationale politiesamenwerking? 

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in Blue Minds 2019/5, dat de Belgische politie in een internationale context belicht. Met bijdragen over o.a. de Dienst Vreemdelingenzaken, de havens van Zeebrugge en Antwerpen en de luchtvaartpolitie vormt ook deze Blue Minds boeiend en onmisbaar leesvoer voor iedereen met interesse in politie en maatschappij.

Artikel in de kijker

Als we het over politie in een internationale context hebben, kunnen we uiteraard niet om één van de belangrijkste toegangspoorten tot ons land heen: de haven van Zeebrugge. We brachten de CEO van het Havenbedrijf Zeebrugge, de korpschef van de PZ Brugge en het hoofd van de Scheepvaartpolitie Kust rond de tafel. De specifieke problematiek van een haven rond criminaliteit, drugs, transmigratie en ook de Brexit-saga boden meer dan stof genoeg voor een boeiend gesprek.

Zeebrugge, een veilige haven?

Blue Minds 2019/5, dat is ook ...

Blue Lead | Politie en DVZ, meer dan partners

2018, een recordjaar van intercepties van vreemdelingen door de Belgische politie waarbij 36.903 administratieve verslagen werden doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Het hoeft geen betoog dat de samenwerking tussen de eerstelijnspolitiediensten en de centrale diensten van de DVZ op de proef zijn gesteld. Heel vaak kruisten beide organisaties elkaars pad op lokale, provinciale of nationale overlegfora waarbij, ieder binnen zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid, constructief meezocht naar antwoorden op de verschillende uitdagingen. De transmigratieproblematiek liep als een rode lijn door het jaar 2018 en blijft ook vandaag een complex maatschappelijk vraagstuk dat de druk verhoogt op en tussen beide organisaties.

Blue Line | Cocaïnetrafiek via de haven van Antwerpen

Drugshandel is een keiharde, mondiale business waarmee heel veel geld kan verdiend worden, maar die ook tot een fenomenaal verlies kan lijden. Dit is geen Netflixserie, maar de hallucinante wereld van de cocaïnetrafiek via de haven van Antwerpen, de vele uitdagingen in de aanpak van dit criminaliteitsfenomeen en een inzicht in de bonte variëteit aan modi operandi.

Blue Trends | De luchtvaartpolitie

Sinds de openstelling van de grenzen en de explosie van het internet is internationale politiesamenwerking de hoeksteen bij het oplossen van vele vormen van criminaliteit. Het is een gelegenheid voor Blue Minds om de werking van de luchtvaartpolitie – voor veel passagiers een toegangspoort tot het grondgebied – en het belang van haar activiteiten onder de loep te nemen.

En verder ...

Blue Mind - Opgepast: verscherpte controle aan onze buitengrenzen!
Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
Blue Snaps - De douane
CPL Minds - Activiteitenverslag CPL anno 2018
Blue Spirit - Smart Borders, een revolutie aan de grens én daar voorbij

Blue Minds bestellen? Doe het hier!

Blue newsletter