Menu

2019/6

U bent hier

Blue Minds 2019/6 | Generatiemanagement

In een notendop

X, Y, Z, ... Bestaan er mogelijkheden tot samenwerking of zelfs tot synergie tussen de verschillende generaties? Wat betekenen "generatie" en "leeftijd" nu precies? Hoe gaan leiders van verschillende leeftijden om met de uitdagingen die op hen afkomen? Hoe kunnen we afstand nemen van het "kwantitatieve" aspect wanneer er een personeelstekort dreigt?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in Blue Minds 2019/6, dat generatiemanagement onder de loep neemt. Met bijdragen over o.a. de uitdagingen én de kansen van intergenerationaliteit, families met politie in het bloed en de invloed van de generaties op het leiderschap vormt ook deze Blue Minds boeiend en onmisbaar leesvoer voor iedereen met interesse in politie en maatschappij.

Artikel in de kijker

Blue Minds ging op zoek naar twee inspirerende figuren die ons een inzicht geven in hun manier van denken als het op generaties aankomt. Hoe gaan beide gardes om met de uitdagingen die hen vandaag tegemoetkomen als verantwoordelijke? De jonge brandweercommandant van de Brandweerzone Antwerpen, Bert Brugghemans, en de pas gepensioneerde korpschef van de politiezone Mons-Quévy, Marc Garin, brengen hun verhaal.

Waarom generaties geen leeftijd kennen

Blue Minds 2019/6, dat is ook ...

Blue Lead | Intergenerationaliteit: kansen en uitdagingen op de werkvloer

We hebben allemaal een mening over de kenmerken van andere generaties dan de onze. Is die mening gegrond of is die uitsluitend gebaseerd op vooroordelen? Bestaan er mogelijkheden tot samenwerking of zelfs synergie tussen de verschillende generaties? En wat is ‘generatie’ en ‘leeftijd’ juist? In dit artikel gaan we daar graag dieper op in.

Blue Talks | Een familie met politie in het bloed

Haar vader Daniel is gepensioneerd hoofdinspecteur bij de politiezone Brussel-Noord, haar broer en haar man zijn inspecteur en zelf is Aurore Sonon diensthoofd van de dienst beleidsondersteuning op het Commissariaat-generaal van de Federale Politie. De redactie ging langs bij Aurore en Daniel en sprak met hen over hoe zij bij de politie terechtkwamen, hoe zij omgaan met verschillende generaties en hoe zij de toekomst van de politie zien. A real blue talk with a real blue family dus.

Blue Trends | "Passie in je job is als meezingen met je favoriete muziek"

Ex-korpschef Fred Gerarts aan het woord: Begin jaren 90, jong en gedreven, maakte ik kennis met veranderingsmanagement. Nu algemeen gekend, maar toen binnen de rijkswacht een vrij revolutionair gegeven. Een Nederlandse collega bracht mij in contact met Hans Van de Putte, senior consultant bij Coopers & Lybrand, die me begeleidde naar een voor ons totaal nog onbekende wereld van mensgericht leiding geven ...

En verder ...

Blue Mind - Generatiekloof en generatiemanagement: synoniemen?
Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
Blue Snaps - Opvallende beelden uit de politiewereld
CPL Minds - Enkele CPL-activiteiten uitgelicht
Blue Spirit - Intergenerationeel management bij de politie

Blue Minds bestellen? Doe het hier!

Blue newsletter