Menu

2020/2

U bent hier

Blue Minds 2020/2 | Fifty shades of blue: blauw in verandering?

In een notendop

Blue Minds 2020/2 | Fifty shades of blue: blauw in veranderingWat zijn volgens de vakbonden de behoeften van de politiemedewerkers zelf op het vlak van leiderschap binnen de politie? Wat zijn de kritische factoren om een succesvol transformatieproces in gang te zetten? Hoe slaagt de politiezone Nivelles-Genappe erin een bevrijde organisatie te zijn, die zich volop kan richten op haar personeel en haar kerntaken?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in Blue Minds 2020/2, dat focust op veranderingsinitiatieven en -processen binnen het Belgische politielandschap. Met o.a. bijdragen over modellen zoals de “bevrijde onderneming” en “spiral dynamics” en over de visie van de vakbonden op toekomst en leiderschap, vormt ook deze Blue Minds boeiend en onmisbaar leesvoer voor iedereen met interesse in politie en maatschappij.

Artikel in de kijker

Tijdens het behalen van zijn directiebrevet liep Gaëtan Colson (Coördinatie- en steundirectie Luik) een inspirerende stage bij Decathlon. Vijf jaar geleden besliste het bedrijf om te werken volgens het model van de “bevrijde onderneming”, d.w.z. gericht op het individu in zijn globaliteit. Voor de lezers van Blue Minds deelt de auteur zijn ervaring en analyseert hij de mogelijkheid om het model toe te passen op de politieorganisatie.

Wees niet bang voor verandering!

Blue Minds 2020/2, dat is ook ...

Blue Talks | Toekomst en leiderschap: vier vakbonden, vier meningen?  

Wat zijn de evolutiemogelijkheden van de politie in het licht van de nieuwe ontwikkelingen in het dagelijkse leven (toenemende complexiteit, juridisering, individualisme, materialisme ...)? En wat zijn de behoeften van de politiebeambten en politieagenten op het vlak van leiderschap binnen de politie? Blue Minds legde deze twee vragen voor aan de vier representatieve vakorganisaties, die elk hun mening hebben over de toekomst binnen de politieorganisatie en leiderschap.

Blue Line | 2020: welke blauwe tint voor welke utopie?

De huidige samenleving wordt beïnvloed door een steeds snellere opeenvolging van ongekende veranderingen. Het ‘spiral dynamics’-model beschrijft de verschillende stadia van de evolutie van de mensheid door middel van een kleurcode. Op basis hiervan schetst de auteur ons de moeilijkheden waarmee leiders vandaag te kampen hebben. Een tekst met nuances.

Blue Trends | Bevrijd van haar hiërarchische keurslijf

De politie Nivelles-Genappe richt zich op de essentie: haar personeel en haar kerntaken!

En verder ...

Blue Mind - Het personeel: de motor van onze organisaties
Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
Blue Snaps - De hoofdkleuren van de dynamische spiraal
Blue Spirit - Zichzelf heruitvinden of verdwijnen!

Blue Minds bestellen? Doe het hier!

Blue newsletter