Menu

Adverteren

U bent hier

Adverteren in Blue Minds?

Met Blue Minds bereikt u alle leden van Circle of Police leadership. Blue Minds is verder bestemd voor alle leidinggevenden binnen de politie, zowel lokaal als federaal, FOD Binnenlandse Zaken en Justitie en andere stakeholders die betrokken zijn bij de politie (burgemeesters, parketten, ...) en verschijnt in het Nederlands en in het Frans.

Interesse?

U kan adverteren in het gedrukte tijdschrift, Nederlands, Frans of beide, gecombineerd met advertentiemogelijkheden in ons digitale e-zine.

Indien u meer wil weten over alle mogelijkheden, neem dan contact op met regie@vandenbroele.be

Blue newsletter