Menu

Blue Minds 2020/5

U bent hier

Blue Minds 2020/5 | Transmigratie

In een notendop

Blue Minds 2020/5

 

De problematiek van de transmigratie is door de coronacrisis naar de achtergrond verdwenen, maar is nog steeds aanwezig. In dit nummer vindt u bijdragen over transnationale netwerken die op ons grondgebied actief zijn, over de cruciale rol van de federale scheepvaartpolitie en over de impact van recente maatregelen zoals vreemdelingendetectie. Burgemeester Paul-Olivier Delannois van grensgemeente Doornik deelt zijn ervaringen met transmigranten in zijn gemeente en Kurt Lannoo (G4S) heeft het over de problematiek van de transmigratie die ook de private veiligheid aanbelangt. Dit en meer leest u in dit nieuwe nummer van Blue Minds.

 

Artikel in de kijker

Mensensmokkel is een goed georganiseerd misdaadfenomeen met eigen structuren en netwerken. De netwerken zijn flexibel en dynamisch en spelen onmiddellijk in op nieuwe opportuniteiten. Dit stellen we ook vandaag vast in volle Covid-19 pandemie. Niettegenstaande België zowel een bestemmings- als een transitland is in het kader van mensensmokkel, beperkt Ann Lukowiak zich in deze bijdrage tot het luik “transit”.

A challenging journey - Het fenomeen mensensmokkel in België

Blue Minds 2020/5, dat is ook ...

Blue Talks | Toezicht op en bescherming van maritieme zone

Op 23 oktober 2019 ontdekte men negenendertig lichamen in een container in Grays (Verenigd Koninkrijk). Negenendertig personen die droomden van een beter leven en die door verstikking om het leven waren gekomen in een koelcontainer, ver weg van hun familie. De maatschappij zoekt de verantwoordelijkheid daar waar de grens werd overschreden, maar tal van andere vragen behoeven nog een antwoord. Blue Minds ging luisteren naar het standpunt van de eenheid die verantwoordelijk is voor de maritieme grenscontrole. Transmigratie is immers een dagelijkse uitdaging en een absolute prioriteit voor de SPN.

Blue Line | De aanpak van transmigratie

Het afgelopen decennium kwam de problematiek van transmigratie hoog op de politieke agenda te staan. Overlast rond de haven van Zeebrugge, een toenemend aantal inklimmingen in vrachtwagens op snelwegparkings, … maakten dat ook politionele actoren vaker met de gevolgen van dit fenomeen in aanraking kwamen. De aanpak van overlast veroorzaakt door illegale transmigratie werd bovendien opgenomen als een prioritair aandachtspunt in het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 (dat tot eind 2020 verlengd werd). Het is kortom een fenomeen dat moeilijk te negeren valt.

Blue Trends | Een onmenselijk schouwspel

Het gemeentelijke niveau staat het dichtst bij de burger, waardoor zaken daar het meest intens worden ervaren. Blue Minds, dat dit nummer volledig wijdt aan transmigratie, wilde het woord geven aan een politicus die zeer nauw betrokken is bij dit lokale niveau: de burgemeester. Paul-Olivier Delannois ging op onze uitnodiging in. Hij drukt zich openhartig uit en illustreert heel concreet de onoplosbare problemen waarmee hij geconfronteerd lijkt te worden en waartegenover hij zich vaak machteloos voelt.

En verder...

Blue Mind - Transmigratie: Migranten die doorreizen van land tot land 
Blue Link - Een pact voor de strijd tegen (trans)migratie
Blue Snaps - Scheepvaartpolitie Kust en transmigratie
Blue Spirit - Bewaking en politie in de haven van Zeebrugge: een goed geoliede machine onder druk
CPL Minds - Moratorium 2019 (Jaarverslag van de activiteiten van de CPL)
Infografiek - Mensenhandel

Blue newsletter