Menu

Blue Minds 2020/6

U bent hier

Blue Minds 2020/6 | Maatschappelijke kwetsbaarheid en de impact op politie

In een notendop

Blue Minds 2020/6

Welke uitdagingen vloeien voort uit het huidige wettelijke kader voor politie-interventies ten aanzien van personen met een mogelijk geestelijke of medisch gegronde problematiek? Hoe verschilt de behandeling van geïnterneerden in een Forensisch Psychiatrisch Centrum of "FPC" van die van gedetineerden in een gevangenis? Waarom is er zo'n nood aan een interdisciplinaire aanpak om mensen met "Excited Delirium Syndroom" te benaderen? Waaruit bestaat de "Nixon-procedure" die in het gerechtelijke arrondissement Brussel wordt gebruikt en wat is haar wettelijke basis?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in Blue Minds 2020/6, gewijd aan maatschappelijke kwetsbaarheid en de impact op politie. Bijdragen over meerdere facetten van dit thema (de rol van de politie, de meerwaarde van een FPC of een IBM, het "Excited Delirium Syndroom", het belang van sensibilisering, ...) maken van deze Blue Minds opnieuw boeiend en onmisbaar leesvoer voor iedereen met interesse in politie en maatschappij.

Artikel in de kijker

Op 6 oktober 2020 verzorgden de leden van de nationale werkgroep "Excited Delirium Syndroom" (EDS) samen met het bijzonder bijstandsteam van de PZ Gent een vorming voor de collega’s van de scheepvaartpolitie Gent (SPNG). Bij een potentieel geval van EDS is het van cruciaal belang dat het gevecht wordt vermeden en dat betrokkene kortstondig geïmmobiliseerd wordt om de nodige medische zorgen toegediend te krijgen. Een samenvatting in vijf hoofdpunten.

Hoe benader je een (vermoedelijke) patiënt met "Excited Delirium Syndroom"?

Blue Minds 2020/6, dat is ook ...

Blue Lead | De politie als sterke arm in de zorg  

Eind 2018 stelde de politiezone Gent een groot aantal hulpvragen vast vanuit voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg, een opvallende stijgende trend die zich doorzette begin 2019. De komst van een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in 2014 op het grondgebied was daar niet vreemd aan. Maar de interventieploegen stonden ook steeds vaker in de gangen van psychiatrische ziekenhuizen, zorgvoorzieningen voor mensen met verslavingsproblematieken, lichamelijke en geestelijke beperkingen en instellingen voor integrale jeugdhulp. Ook in het eigen cellencomplex waren er enkele crisismomenten met personen vermoedelijk onder invloed van drugs. Wat was er aan de hand?

Blue Talks | Het Forensisch Psychiatrisch Centrum "intra muros"

Vanuit een forensisch psychiatrische benadering werken psychiaters, psychologen, therapeuten, verpleegkundigen, groepsbegeleiders en ander (para)medisch personeel samen in één centrum: het Forensisch Psychiatrisch Centrum of “FPC”. Hier komen zowel diagnostiek, risicotaxatie, behandeling, begeleiding en re-integratie van elke patiënt aan bod. Het gemeenschappelijke doel van deze samenwerking? Bijdragen aan de beveiliging van de samenleving.

Blue Line | Wat als ... De Hulk niet altijd groen is?

Jonathan Jacob, Jozef Chovanec, George Floyd … We kennen ze helaas allemaal. Drie relatief jonge mannen die agressief gedrag vertoonden en die stierven, kort na contact met politiemensen. De berichtgeving was vaak onvolledig tot foutief wegens onwetendheid van de media. Door sociale media en sensatiezucht raakten de gemoederen niet bedaard en objectieve feitenweergave was telkens ver weg, zeker als het ging om het begrip ‘Excited Delirium Syndroom’. Dit artikel geeft een feitelijke bespreking van dit ziektebeeld, los van de zaken die hierboven worden geschetst, zodat lezers in de toekomst vakkundig met de problematiek om kunnen gaan.

En verder ...

Blue Mind - Een interdisciplinaire aanpak kan mensenlevens redden
Blue Link - Regering kiest resoluut voor nultolerantie ten aanzien van geweld tegen politie
Blue Trends - De "Nixon-procedure"
CPL Minds - De toekomst van de politie in Brussel
Blue Spirit - De "Psycholance": een ambulance specifiek voor gedwongen opnames

Blue Minds bestellen? Doe het hier!

Blue newsletter