Menu

Blue Minds 2021/1

U bent hier

Blue Minds 2021/01 | De flexibele leider in het nieuwe normaal

In een notendop

Blue Minds 2021/1

  
De manier waarop we werken en met elkaar samenwerken is de afgelopen maanden drastisch veranderd. Ook de politieorganisatie heeft haar dagelijkse werking moeten aanpassen. Een Blue Minds-nummer gewijd aan samenwerken op afstand is dan ook meer dan toepasselijk.

Is telewerken in politiezones wel zo nieuw als het lijkt? Moet telewerk wettelijk geregeld worden voor de politie? Is leidinggeven vanop afstand fundamenteel anders? Welke kansen liggen er voor het grijpen in het nieuwe normaal?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in Blue Minds 2021/01, onder de noemer “De flexibele leider in het nieuwe normaal”: opnieuw boeiend en onmisbaar leesvoer voor iedereen met interesse in politie en maatschappij.

Artikel in de kijker

Weet u nog? Dat ver verleden waar alleen stress onze ergste nachtmerrie bleek, zo tot eind 2019? En dan kwam er die breuklijn: maart 2020, de lockdown. We werden meegesleurd in ’s werelds grootste psychologische experiment. De coronapandemie heeft geleid tot de meest diepgaande ontwrichting van onze maatschappij sinds de Tweede Wereldoorlog. En het virus was ook niet de ‘grote gelijkmaker’: kwetsbaren gaan er niet bepaald op vooruit, de polarisering neemt toe. Toch zijn er volgens klinisch psychologe Elke Van Hoof kansen. Belangrijke kansen. Met nieuwe inzichten, die onze maatschappij vanuit de basis sterker, weerbaarder en gelukkiger kunnen maken.

Het nieuwe normaal

Blue Minds 2021/01, dat is ook ...

Blue Lead | Telewerken in politiezones: niet zo nieuw als het lijkt!

Door de gezondheidscrisis van 2020 zijn we in een onbekende wereld terechtgekomen waarin toch verschillende innovaties het daglicht gezien hebben. Het ondenkbare werd de regel, oude gewoonten werden in vraag gesteld en tools die vroeger onbekend waren, leken plots vertrouwd. Op magische wijze was er dus een nieuwe werkwereld ontstaan. Nochtans zijn sommige praktijken, zoals telewerken, niet zo nieuw als ze lijken en moesten ze gewoon onder het stof vandaan worden gehaald.

Blue Talks | Moet telewerk wettelijk geregeld worden voor de politie?

De COVID-19-pandemie is helaas nog geen verleden tijd. Het virus heeft ons dagelijkse leven danig verstoord, maar heeft ook tot een gedragsverandering en tal van innovaties geleid. Is telewerk hier een voorbeeld van, en is er nood aan een aangepast wettelijk kader? Bernard De Maertelaere, korpschef van de politiezone Waver, blikt terug op enkele belangrijke momenten van de pandemie en op de geleverde inspanningen en het engagement van zijn medewerkers.

Blue Line | Leidinggeven vanop afstand

Leidinggeven houdt in dat u de te volgen koers uitstippelt, prioriteiten bepaalt en uw team aanstuurt zodat jullie focus houden en de vooropgestelde doelstellingen kunnen realiseren. Als leidinggevende bent u aanwezig en beschikbaar voor uw medewerkers. U motiveert hen, ondersteunt hen, volgt op, … Is leidinggeven vanop afstand fundamenteel anders? Neen. Vormt het een extra uitdaging? Zeker wel. In deze bijdrage staan we kort stil bij zes specifieke punten die een bijzondere aandacht vragen.

En verder...

Blue Mind - Basispolitiezorg en thuiswerk: een contradictie?
Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
Blue Snaps - Achter de schermen bij de eerste, virtuele Smart Policing Hackathon
CPL Minds - Nieuwjaarsbrief 2021
Blue Spirit - Thuiswerken, de moeite waard om toch nog even bij stil te staan ...
Infografiek - Telewerk vs. COVID-19

Blue Minds bestellen? Doe het hier!

Blue newsletter