Menu

Blue Minds 2021/2

U bent hier

Blue Minds 2021/02 | Visie en beleidslijnen van de nieuwe federale en regionale overheden

In een notendop

Blue Minds 2021/2 | Visie en beleidslijnen van de nieuwe federale en regionale overheden

Hoe zien minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de (toekomstige) werking van de politie? Hoe verhouden het Nationaal Veiligheidsplan en het Memorandum 2019-2023 van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie zich tot het algemeen veiligheidsbeleid dat wordt uiteengezet in de beleidsverklaringen en -nota's van de bevoegde ministers op federaal en regionaal niveau? En wat met de jaaractieplannen die de lokale korpsen moeten indienen?

De antwoorden op deze vragen leest u in Blue Minds 2021/02, gewijd aan de visie en beleidslijnen van de nieuwe federale en regionale overheden. Bijdragen van o.a. Aurore Sonon en Véronique Stippelmans (dienst beleidsondersteuning van het commissariaat-generaal van de federale politie), Olivier Libois (Vaste Commissie van de Lokale Politie), Fernand Koekelberg (referentieofficier van de geïntegreerde politie bij het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap) en Dirk Van Aerschot (Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout) maken van deze Blue Minds opnieuw boeiend en onmisbaar leesvoer voor iedereen met interesse in politie en maatschappij.

Artikel in de kijker

Eind 2020 schreven de leden van de nieuwe federale regering hun beleidsprioriteiten uit in de beleidsverklaringen voor de periode 2021-2024 en beleidsnota’s voor het jaar 2021. Maar wat zijn de belangrijkste projecten voor de geïntegreerde politie? De redactieraad van Blue Minds nam de beleidsverklaringen en -nota's van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi onder de loep en schreef de krijtlijnen neer.

De belangrijkste beleidsverklaringen en -nota's voor politie

Blue Minds 2021/02, dat is ook ...

Blue Talks | Samen streven naar hetzelfde doel: een dubbelinterview met de ministers Verlinden en Van Quickenborne

Op 1 oktober 2020 werden Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne beëdigd als minister van Binnenlandse Zaken en minister van Justitie. Hoe gaan deze nieuwe ministers om met de nooit geziene impact van de coronacrisis op de politiediensten? Blue Minds sprak met hen over COVID-19, geweld tegen politie en de toekomstige werking.

Blue Line | Het Nationaal Veiligheidsplan: sluitstuk of startpunt voor de GPI?

Zoals bepaald in artikel 4 van de Wet op de Geïntegreerde Politie zijn de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie verantwoordelijk voor het coördineren van het algemeen politiebeleid. Zij stellen hiervoor om de vier jaar een Nationaal Veiligheidsplan (NVP) op. Maar hoe verhoudt dit plan zich met het algemeen veiligheidsbeleid dat wordt uiteengezet in het regeerakkoord en de beleidsverklaringen van de bevoegde ministers op federaal en regionaal niveau? Is het politieplan in evenwicht met het integrale en geïntegreerde veiligheidsbeleid van onze voogdijministers?

Blue Trends | Een vergelijkende analyse van de beleidsverklaringen van de regeringen en de prioriteiten van de lokale politie

De Vaste Commissie van de Lokale Politie, die alle problemen betreffende de lokale politie onderzoekt en hieromtrent advies geeft, stelde een 'memorandum 2019-2023' op bestemd voor de autoriteiten en de stakeholders. Alle fiches die deel uitmaken van deze tekst, herinneren niet enkel aan de door de lokale politie verdedigde basisprincipes, maar bundelen ook de bekommernissen van alle korpschefs van het land. In dit artikel worden de prioriteiten van dat memorandum vergeleken met de verschillende beleidsverklaringen van de ministers of regeringen die zijn aangetreden na de laatste federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019.

En verder...

Blue Mind - Moeten er nog plannen zijn?
Blue Link - Eerste virtuele Smart Policing Hackathon
Blue Snaps - De ministers en staatssecretarissen in beeld
CPL Minds - Teams-sessies 'Talentontwikkeling' voor kandidaat-directiebrevethouders (Promotie 2020-2022)
Blue Spirit - Jaaractieplannen: de illusie van de maakbare wereld

Blue Minds bestellen? Doe het hier!

Blue newsletter