Menu

Blue Minds 2021/3

U bent hier

Blue Minds 2021/03 | Strik en behoud talent met sterke employer branding

In een notendop

Blue Minds 2021/3 | Strik en behoud talent met sterke employer branding

Waarom maakt ook de politie maar beter werk van een sterk werkgeversmerk? Hoe kan ze evolueren naar een toekomstgerichte organisatie waar het waardevol is om te werken? Wat zijn de voor- en nadelen van de procedure van de rechtstreekse lokale aanwerving? Hoe kan een sterke en aantrekkelijke bedrijfscultuur helpen om de beste kandidaten aan te trekken en te behouden? Houdt de employer branding van de geïntegreerde politie voldoende rekening met kwetsbare, gestigmatiseerde groepen in onze samenleving? Wat zijn de sterke punten van de politieorganisatie in verandering … en wat kan er beter?

De antwoorden op deze vragen leest u in Blue Minds 2021/03, dat helemaal in het teken staat van employer branding. Bijdragen van o.a. Michaël Collini (Politiezone Arlon/Attert/Habay/Martelange), Mariska Brosens (Antenno), Géraldine Bomal (Federale politie (CGC)), Massimo Iovine (Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Police) en Caroline Vanhaelen (Autonoom gemeentebedrijf Nijvel) maken van deze Blue Minds opnieuw boeiend en onmisbaar leesvoer voor iedereen met interesse in politie en maatschappij.

Artikel in de kijker

Employer branding is in de privésector al langer een hot topic. Ook de politie maakt maar beter werk van een sterk werkgeversmerk. Mariska Brosens van het Antwerpse marketing- en communicatiebureau Antenno schudt ons wakker met tips en tricks voor succes. “Een belangrijke troef die je als politieorganisatie kan uitspelen, is de roeping voor de job, het kameraadschap en de doorgroeimogelijkheden."

Maak werk van je werkgeversmerk

Blue Minds 2021/03, dat is ook ...

Blue Lead | Rechtstreekse lokale aanwerving

De politiezone Arlon/Attert/Habay/Martelange kampt al enkele jaren met een aanwervingsprobleem. Het korps koos voor de procedure van de rechtstreekse aanwerving, toegestaan door de ministeriële omzendbrief GPI 73, om het tekort aan kandidaten en de moeilijkheid om personeel voor het basiskader te vinden op te vangen. Korpschef Michaël Collini deelt zijn ervaringen met ons.

Blue Line | Samen naar een aantrekkelijker imago als werkgever

Zoals iedereen weet, is de politie historisch gezien een van de grootste werkgevers van het land. Voor een optimale werking is het van essentieel belang dat er elk jaar minstens 1.600 nieuwe medewerkers worden aangeworven. De politie wordt ook geconfronteerd met de noodzaak om de talenten te diversifiëren die ze binnen haar verschillende expertisedomeinen nodig heeft. De war for talent, die de politie doet concurreren met andere openbare en privéorganisaties, dwingt haar na te denken over haar imago als werkgever en haar positionering op het vlak van aanwerving. Het is niet omdat je een van de grootste werkgevers van het land bent dat je per definitie een aantrekkelijke reputatie op de arbeidsmarkt hebt.

Blue Trends | Op weg naar een op alle gemeenschappen gerichte politiezorg?

De politie is een microsamenleving. Het is de taak van de politie, die zelf een weerspiegeling is van de maatschappij, om de belangen van alle lagen van de bevolking te behartigen en iedereen te vertegenwoordigen. Dat gaat van de meest welgestelden tot de meest kwetsbaren, inclusief de groepen die gestigmatiseerd worden. Wordt met deze realiteit rekening gehouden in de employer branding van de geïntegreerde politie? Blue Minds polste naar het standpunt van Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Police.

En verder...

Blue Mind - Employer branding: een kwestie van hr, niet van marketing
Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
Blue Snaps - Inzichten in employer branding
CPL Minds - De digitale transformatie van de Belgische politie
Blue Advertorial - Een betere inzet van politiepersoneel met Securitas als partner
Blue Spirit - De politie wil veranderen zonder veranderingen
Infografiek - Personeelsbewegingen binnen de geïntegreerde politie

Blue Minds bestellen? Doe het hier!

Blue newsletter