Menu

Blue Minds 2021/4

U bent hier

Blue Minds 2021/04 | Recherchewerk 3.0: teamwork en digitalisering

In een notendop

Blue Minds 2021/4 | Recherchewerk 3.0: teamwork en digitalisering

Hoe kan de Federale Gerechtelijke Politie nog meer evolueren naar een gespecialiseerde, moderne en dynamische organisatie? Is de samenwerking van de Geïntegreerde Politie in gerechtszaken nog steeds efficiënt, bijna 20 jaar na de omzendbrief COL 2/2002? Welke strategie hanteert de FGP om de beschikbare middelen te benutten en de onderzoekers met alle huidige en toekomstige middelen te ondersteunen? Hoe kan de FGP ook in de toekomst blijven voldoen aan de vorderingen van de parketten van eerste aanleg en aan haar wettelijke taken ter ondersteuning van de Lokale Politie?

De antwoorden op deze vragen leest u in Blue Minds 2021/04, dat helemaal draait om (de toekomst van) recherchewerk. Bijdragen van o.a. Eric Snoeck en David Jaroszewski (Federale Gerechtelijke Politie), Leo Mares (politiezone Waasland-Noord), Michaël Jonniaux (politiezone Montgomery), Peter De Buysscher (Federale Politie), Christophe Busch (Hannah Arendt Instituut) en Christian Henry (Procureur des Konings van Bergen) maken van deze Blue Minds opnieuw boeiend en onmisbaar leesvoer voor iedereen met interesse in politie en maatschappij.

Artikels in de kijker

> Het belang van Faroek voor het opsporingsonderzoek

> Federale Gerechtelijke Politie: innoveren door talent aan te trekken

Over het belang van Faroek en innovatie binnen de FGP

Blue Minds 2021/04, dat is ook ...

Blue Lead | DGJ 3.0

De Federale Gerechtelijke Politie staat voor uitdagingen die steeds groter worden. Ze wordt geconfronteerd met criminelen die moderniseren en zichzelf voortdurend heruitvinden. Daarom moet de Algemene directie van de gerechtelijke politie (DGJ) kunnen rekenen op gemotiveerde en opgeleide werknemers van een hoog niveau die op de hoogte blijven van de recentste technologische ontwikkelingen. Met welke strategie wil Eric Snoeck, de nieuwe directeur-generaal, deze uitdaging het hoofd bieden?

Blue Talks | De uitdagingen van de lokale recherche

Is de samenwerking van de Geïntegreerde Politie in gerechtszaken na ongeveer twintig jaar nog steeds efficiënt? De teksten die deze samenwerking vastleggen, werden nooit herzien. Betekent dit dat de situatie optimaal is of dat er een subtiel evenwicht werd gevonden dat in stand moet worden gehouden? Korpschefs Leo Mares en Michaël Jonniaux maken de balans op.

Blue Line | De Federale Gerechtelijke Politie bevestigt haar technologische ambities

Criminelen maken gebruik van alle beschikbare middelen en nieuwe technologieën maken daar deel van uit. De politiediensten hebben toegang tot big data om de criminaliteit te bestrijden, maar de exploitatie van die massa informatie is fenomenaal. In deze bijdrage geeft David Jaroszewski, strategisch adviseur van de directeur-generaal van de Federale Gerechtelijke Politie, uitleg over de gehanteerde strategie om de beschikbare middelen te benutten en de onderzoekers met alle huidige en toekomstige middelen te ondersteunen.

Blue Trends | De politiesamenwerking met het Verenigd Koninkrijk post-Brexit: quo vadis?

Het Verenigd Koninkrijk maakt sinds dit jaar geen deel meer uit van de EU. Ons buurland is daardoor een zogenaamd ‘derde land’ geworden. De mogelijkheden voor een samenwerking tussen België en het Verenigd Koninkrijk zijn vooral gebaseerd op de Europese regelgeving, waardoor de Brexit ook op dat vlak gevolgen heeft. Directeur internationale politiesamenwerking Peter De Buysscher schetst de toekomstige uitdagingen.

En verder...

Blue Mind - DGJ 3.0 en aanverwanten: een uitdaging voor de toekomst
Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
Blue Snaps - De specialisaties van de Federale Gerechtelijke Politie
CPL Minds - Webinar 'Wij versus zij: polarisatie als verrijking of bedreiging?'
Blue Spirit - De uitdagingen van de 21e eeuw voor de Belgische gerechtelijke politie
Infografiek - Cybercriminaliteit

Blue Minds bestellen? Doe het hier!

Blue newsletter