Menu

Blue Minds 2021/6

U bent hier

Blue Minds 2021/06 | Aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld

In een notendop

Blue Minds 2021/06 | Aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweldHoe kan de politie, door o.a. in te zetten op opleidingen en bewustwording, haar aanpak van zedenfeiten verder professionaliseren? Wat komt er kijken bij de oprichting van een Zorgcentrum na Seksueel Geweld? Hoe helpen nieuwe initiatieven het verschil te maken, zoals het stalkingalarm en een campagne om de signalen van intrafamiliaal geweld sneller te laten melden? En hoe kijkt een procureur des Konings naar het concept "toestemming" in het op til zijnde nieuwe seksuele strafrecht?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in Blue Minds 2021/06, dat de aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld onder de aandacht brengt.

Bijdragen van o.a. Gaëlle De Brabander (Lokale Politie Charleroi), Maria De Sterck (Lokale Politie Hamme-Waasmunster) en Sabien Gauquie (DJT Federale Politie), Dieter Dieussaert (Lokale Politie Gent) en Evi Vandendriessche (Lokale Politie Gent), Arne Dormaels (Vias institute), Isabel Verwee (Vias institute) en Sarah Frederickx (Lokale Politie Zuid) en Ine Van Wymersch (parket Halle-Vilvoorde) maken van deze Blue Minds brandend actueel en onmisbaar leesvoer voor iedereen met interesse in politie en maatschappij.

Artikel in de kijker

Uit de cijfers van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen blijkt dat jaarlijks een twintigtal mensen om het leven worden gebracht door hun (ex-)partner. Met de pogingen tot moord en doodslag erbij, komt dat aantal op 150 à 160 slachtoffers. Het feit dat ernstige vormen van partnergeweld tussen ex-partners vaak worden voorafgegaan door een lange voorgeschiedenis van stalking, verklaart het ontstaan van het stalkingalarm.

Het stalkingalarm

Blue Minds 2021/06, dat is ook ...

Blue Lead | Uitvoering van het ZSG-project bij de Lokale Politie Charleroi

De oprichting van een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is een complex traject waarbij veel partners betrokken zijn. Voor de informatieverstrekking, de aanwerving en opleiding van medewerkers, de ondertekening van de overeenkomst en de effectieve implementatie van het ZSG zijn ook heel wat middelen nodig. De verwezenlijking van het gemeenschappelijke doel, namelijk een kwalitatieve opvang van slachtoffers van seksueel geweld, verliep bij de Lokale Politie Charleroi niet zonder slag of stoot.

Blue Talks | De weg naar een nieuwe aanpak van zedenfeiten

De Geïntegreerde Politie slaat stapsgewijs een nieuwe weg in bij de aanpak van zedenfeiten. Hierbij wordt onder meer het belang van zowel een kwaliteitsvolle basis- als gespecialiseerde opleiding benadrukt. Maria De Sterck, korpschef bij de Lokale Politie Hamme-Waasmunster, en Sabien Gauquie, directeur van de centrale Directie technische en wetenschappelijke politie, delen hun inzichten.

Blue Trends | Lokale Politie Zuid en Vias institute zeggen neen tegen intrafamiliaal geweld

Hulporganisaties spreken van een duidelijke toename van intrafamiliaal geweld (IFG) tijdens de eerste en tweede COVID-19-golf. In de politiestatistieken treffen we die stijgende trend niet aan. Dat doet vermoeden dat de verschillende lockdowns de aangifte van IFG bemoeilijkten. Het weerspiegelt ook opnieuw het belang van het verlagen van drempels om problematische situaties te melden. De Lokale Politie Zuid en Vias institute slaan de handen in elkaar en ontwikkelen samen een campagne om de signalen van IFG sneller te laten melden.

En verder...

Blue Mind - De zedeninspecteur: een must in elke politiezone!
Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
Blue Snaps - De Limburgse aanpak van intrafamiliaal geweld
CPL Minds - De provinciegouverneur, een vergeten partner?
Blue Spirit - Niets is wat het lijkt
Infografiek - Seksueel geweld in België

Blue Minds bestellen? Doe het hier!

Blue newsletter