Menu

Blue News

U bent hier

 • Nieuwjaarsbrief CPL 2020

  Beste leden, partners en sympathisanten, Vooraleer terug te blikken op 2019 en onze ambities voor 2020 te schetsen, wens ik u en uw familieleden eerst van harte een gezond, gelukkig en succesvol 2020! 2019 was voor onze beroepsvereniging een bijzonder actief jaar.  Zowel het nationaal best...
 • 5 goede redenen om ENFORCE TAC 2020 te bezoeken

  Deze internationale vakbeurs voor rechtshandhaving, tactische oplossingen en binnenlandse veiligheid gaat door op 4 en 5 maart 2020 in Neurenberg. De tentoonstelling in combinatie met The European Policetrainer Conference, maakt van Enforce Tac de place-to-be voor de sector. Heeft u inspraak in d...
 • PZ Treux ondersteunt slachtoffers politiegeweld

  Politiediensten krijgen bijna elke dag te maken met agressie, zowel tijdens banale verkeerscontroles, als tijdens interventies voor een familieruzie of andere tussenkomsten. Moet men dit zomaar slikken? De politiezone Trieux heeft meermaals beslist om zich burgerlijke partij te stellen opdat deze...
 • 9 op de 10 Belgen vindt gebruik vingerafdruk als toegangscontrole aanvaardbaar

  Onder de Belgen bestaat een groot draagvlak voor toegangscontroles met biometrische technieken (vingerafdrukken, gelaatsherkenning, irisherkenning, handafdrukherkenning en stem/spraakherkenning). Dat blijkt uit een onderzoek van Vias institute bij 1000 Belgen. Vooral het draagvlak voor vingerafdr...
 • Wijzigingen aan de WPA

  Op 27 januari 2020 werden twee wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten van de Wet op het politieambt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het betreft het KB van 20 december 2019 tot wijziging van het KB van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters en het KB ...
 • Verjaringstermijn afgeschaft voor zedenmisdrijven op minderjarigen

  De Kamer heeft een wet aangenomen die de strafrechtelijke verjaring afschaft voor wat betreft seksuele misdrijven gepleegd op minderjarigen, namelijk de wet van 14 november 2019. Hiervoor wordt de Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (VTSv) aangepast. Door een ono...
 • Comité P reageert op commotie: "Het Comité P heeft niet de intentie om te gaan 'jagen op politiemensen'"

  In tegenstelling tot wat sommige krantenkoppen laten uitschijnen, heeft het Vast Comité van toezicht op de politiediensten helemaal niet de intentie om zogenaamd te gaan “jagen op politiemensen”. Het benchmarkrapport, waarnaar wordt verwezen, werd opgesteld naar aanleiding van ...
 • Het Centre for Policing and Security (CPS) en Uitgeverij Vanden Broele: nieuwe samenwerking voor sterker kennisaanbod op maat van politie- en veiligheidsdiensten

  Het Centre for Policing and Security (CPS) en Uitgeverij Vanden Broele, twee spelers met een belangrijke rol in de uitbouw en de verspreiding van kennis voor de politie- en veiligheidsdiensten, slaan vanaf dit jaar de handen in elkaar. Een nauwe samenwerking op verschillende vlakken zal leiden to...
 • PZ Gent lust het RAUW

  PZ Gent stuurt het hele korps gedurende een week… naar het theater. Als eerste Belgische politiezone haalde ze het Nederlandse politietoneelstuk “Rauw” over de grens. Daarmee wordt de start afgetrapt van het nieuwe integriteitsplan. In het stuk wordt geen taboe geschuwd e...
 • Wat is er recent gewijzigd aan de wapenwetgeving?

  Het koninklijk besluit van 1 oktober 2019 tot wijziging van diverse Koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet heeft een impact op verschillende onderwerpen binnen de wapenreglementering. Hieronder lijsten we voor u de belangrijkste wijzigingen op, u vindt er eveneens het KB v...

Pagina's