Menu

Blue News

U bent hier

 • Bespreking arrest RvS - Het voorafgaand onderzoek: bewijs in tuchtzaken

  Een onregelmatigheid in een voorafgaand onderzoek kan leiden tot een onwettige tuchtbeslissing. De Raad van State onderzoekt in het arrest nr. 246.837 van 23 januari 2020 of de nieuwe (ontdekte) feiten zoals gerapporteerd in het verslag van de voorafgaand onderzoekers deugdelijk zijn als mogelijk...
 • Koninklijk besluit GAS-boetes niet-naleving coronamaatregelen gepubliceerd

  Vandaag verscheen het – reeds voordien veel besproken - Koninklijk besluit nr. 1 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties.   Co...
 • Commentaar WPA - Nieuwe editie op BlueConnect

  Op BlueConnect vindt u een nieuwe editie van 'De Wet op het Politieambt - Commentaar' terug, een publicatie van Stefan Welvaert (PZ Brugge). Deze editie verschijnt enkel online. Wat mag u ervan verwachten? De recente wijzigingen aan de Wet op het Politieambt situeren zich hoofdzakelijk b...
 • COVID-19: Update van de tijdelijke maatregelen betreffende de vreemdelingendossiers

  DVZ heeft haar nota van 23 maart met maatregelen tegen COVID-19 opnieuw bijgewerkt. De nieuwste aanbevelingen zijn van toepassing vanaf 1 april t.e.m. 19 april. Voor het bekomen van een bijlage 3 en 3ter wordt nu de voorkeur gegeven aan de afgifte van een bijlage 3 met foto (gescand of bv. ...
 • Civiele Bescherming in de strijd tegen Coronavirus

  De Civiele bescherming ondersteunt de strijd tegen het coronavirus (COVID-19) via verschillende missies, zoals het transport van persoonlijke beschermingsmiddelen, het produceren van desinfecterende handgel voor de hulpdiensten en het bieden van logistieke ondersteuning aan de pre-triagecentra va...
 • COVID-19 - Wat als je de grens over moet?

  Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. Volgende verplaatsingen worden beschouwd als een essentiële verplaatsing: professionele reizen co-ouderschapsregelingen hulp bied...
 • CEO fraude: wat is het en hoe gaan we er als politiedienst mee om?

  Het fenomeen CEO fraude begint steeds meer de kop op te steken. Politiezones melden de laatste tijd een stijging in de aangiftes van dit type van fraude. Wat houdt het juist in en hoe moeten we als politiedienst er mee omgaan? CEO Fraude? CEO fraude is een vorm van oplichti...
 • Binnenkort in BlueConnect: Vademecum Tuning (categorie M1)

  Hoe begin je als politieambtenaar aan een verkeerscontrole van een getuned voertuig? Welke verbouwingen zijn toegelaten en welke niet? Wat zijn de basisprincipes? Welke documenten moeten we controleren? Zijn er bijkomende documenten (attesten) vereist? Hoeveel bedraagt de wettelijke bodemvri...
 • Voetbalcel: het jaar 2020 in het teken van innovatie

  2020 zal voor de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken in het teken staan van innovatie: verbeteren van de toegangscontrole van de stadions, digitaliseren van de ticketing, begeleiden van de clubs bij de bouw van hun nieuw stadion. We zullen voor veel uitdagingen komen te staan als we de veili...
 • Blue Minds 2020/1: focus op geweld tegen politie

  Hoe gaan politiemensen om met de geweldtoename in de maatschappij? Hoe kan absenteïsme ten gevolge van geweld beperkt worden? Hoe verwerkt een korps extreem geweld tegen een van zijn leden? De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in het nieuwste nummer van Blue Minds, dat onlangs...

Pagina's