Menu

Blue News

U bent hier

Blue newsletter

 • Een op de zeven politiemedewerkers heeft posttraumatische klachten

  Een op de zeven (!) politiemedewerkers heeft posttraumatische klachten. Dat bericht De Standaard vandaag op basis van een onderzoek bij bijna 2.000 Vlaamse agenten. Hans Moors (PZ Gent) beschreef deze complexe PTSS-problematiek eerder in een publicatie voor BlueConnect, waarin hij handvaten biedt voor...
 • DIERENWELZIJN: Achtergelaten honden in een dierenpension – Hoe als politie reageren?

  De politie krijgt een oproep van een hondenpensionhouder om te melden dat de eigenaar van twee achtergelaten honden niet meer omkijkt naar zijn dieren en ook niet reageert op de vraag om de kosten te betalen. Gaat het in dit geval om een louter commercieel dispuut of is er toch sprake van een inbreuk...
 • TUCHT: Beroepsongeschiktheid en tucht – het (verplichtend) advies van de procureur

  Heeft een personeelslid nog belang bij een vernietiging door de Raad van State van een tuchtstraf als hij definitief beroepsongeschikt werd bevonden? Kan een hogere tuchtoverheid nog (laattijdig) het advies van de procureur opvragen en toevoegen tijdens de procedure bij de Tuchtraad? Kan er nog een tuchtstraf...
 • De huiszoeking: noodzakelijk voor het onderzoek of een schending van de mensenrechten?

  De huiszoeking is een belangrijke, maar ingrijpende onderzoeksmaatregel. Bij dergelijke maatregelen stelt zich vaak de vraag in hoeverre ze verenigbaar zijn met mensenrechten, zoals het recht op eerbiediging van het privéleven. In het arrest Doroż v. Poland beklemtoont het Europees...
 • INFOPOL | XPO112 wordt verplaatst van februari naar 10 t.e.m. 12 mei 2022

  INFOPOL I XPO112 – vakbeurs voor de uitrusting van politie-, bewakings- en veiligheidsdiensten, urgentiediensten en rampenbestrijding – kan en mag, ook na het meest recente Overlegcomité, nog steeds doorgaan in februari. Beurzen vallen onder het handelsprotocol (winkels en winkelcentra)...
 • TUCHT - Art 56.2° TW en de informatieplicht bij het parket

  Hoe moet een tuchtoverheid zich gedragen indien ze artikel 56. 2° lid TW wil toepassen? Welke zijn de grenzen aan artikel 56.2° lid die toelaten om de tuchtrechtelijke vervolging uit te stellen tot de gerechtelijke overheid haar onderzoek heeft beëindigd? Hoe ziet de Raad van State...
 • Snuffelauto spoort emissiefraude op

  De Vlaamse Overheid zet nieuwe middelen in om emissiefraude bij vrachtwagens op te sporen. De VMM en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL Controle) slaan de handen in elkaar tijdens een proefproject met een zogeheten ‘snuffelauto’ (Sniffer car). Die is uitgerust met innovatieve technologie...
 • DIERENWELZIJN - Verbod gebruik warrel- en kieuwnetten aangescherpt met Wijzigingsbesluit Vlaamse Regering

  De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven aan een Wijzigingsbesluit dat paal en perk moet stellen aan het ontwijken van het verbod op het gebruik van warrel- en kieuwnetten in de Vlaamse strandzone. Dit moet sterfte van de beschermde bruinvis en andere zeezoogdieren door bijvangst...
 • Nieuwe boetebrieven voor verkeersboetes

  Vanaf 20 december 2021 zien de boetebrieven die Belgische overtreders ontvangen voor een verkeersovertreding er anders uit. De nieuwe modellen zijn duidelijker, moderner en vooral beter aangepast aan noden van de overtreder. Europese verkeersovertreders ontvangen deze boetebrieven sinds november 2019....
 • TUCHT - De herplaatsing bij ordemaatregel: een good practice

  Een herplaatsing bij ordemaatregel is geen verkapte tuchtstraf. In deze "good practice" legt Tuchtexpert Luc Geens uit hoe de Raad van State het onderscheid maakt aan de hand van een concrete zaak. Hij bespreekt onder meer waarom er in deze zaak geen sprake was van een verkapte tuchtstraf en...

Pagina's