Menu

Blue News

U bent hier

 • Onmiddellijke aanhouding verruimd

  De wetgever heeft, in de nasleep van de dramatische gebeurtenissen rond een jonge vrouw die werd vermoord door een in eerste aanleg veroordeelde persoon wiens beroep hangende was, de Wet betreffende de Voorlopige Hechtenis (WVH) gewijzigd. De mogelijkheid voor de rechter om een veroordeelde onmid...
 • Informatiedeling is nodig maar niet voldoende in misdaad- en terreurbestrijding

  Sinds de aanslagen in Brussel en Zaventem is iedereen volop overtuigd van het belang van een betere samenwerking tussen politiediensten in het bestrijden van misdaad en terreur. Met name het delen van informatie blijkt hierbij crucialer dan ooit. Net daar wringt vaak het schoentje, zo bleek bij e...
 • Forensische autopsie bij dieren: snijdend op zoek naar de waarheid

  De Dienst Veterinaire Pathologie van de Universiteit Gent in Merelbeke speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de doodsoorzaak van binnengebrachte dieren. Naast een routine autopsie is het ook mogelijk om op aanvraag van politie, justitie of Inspectie Dierenwelzijn een forensische autopsie...
 • Politierechters geven tips & tricks aan agenten om werking te vergemakkelijken

  Op dinsdag 26 november stond in Dendermonde een eerste bijeenkomst op het programma van Oost-Vlaamse politierechters en vertegenwoordigers van politiezones. Een tweede sessie is voorzien op 10/12/2019 in Gent. Tijdens deze opleidingsdagen willen de politierechters enkele tips & ...
 • Wetsvoorstel aanvulling WPA: binnenkort centrale databank van teruggevonden of in beslag genomen voorwerpen voor breed publiek?

  Op 22 november 2019 werd door parlementsleden Meyrame Kitir en Melise Depraetere (sp.a) een wetsvoorstel ingediend dat wil tegemoet te komen aan de verzuchting van slachtoffers van een diefstal om het gestolen voorwerp terug te vinden. Heel concreet wil het wetsvoorstel via elke politiezone een v...
 • Toekenning van de federale dotaties 2019 voor de lokale politie

  De ministerraad van vrijdag 22 november 2019 keurde op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zes ontwerpen van koninklijk besluit goed over alle financiële dotaties die door de federale overheid worden toegekend aan de gemeenten en meergemeentepolitie...
 • Beperk je informatie op LinkedIn

  Cybercriminelen passen hun strategieën constant aan. Firma's zijn echte doelwitten geworden. Schenk dus aandacht aan wat je op LinkedIn deelt!   Hackers vinden zichzelf voortdurend opnieuw uit. Firma's zijn doelwitten geworden, onder meer via de op sociale media ingewonnen info...
 • Een CPL Award is duidelijk gegeerd: maar liefst 43 projecten ingediend!

  Talent, creativiteit, partnerschap en vriendschap… dat zijn de sleutelwoorden van de CPL Awards, het tweejaarlijks galafeest dat de Circle of Police Leadership (CPL) organiseert in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele. De eerste editie in 2017 was zeer geslaagd, deze van 2019 lijkt go...
 • Met media communiceren kan je leren

  Kan jij je boodschap samenvatten in korte, heldere taal waarbij je zowel verbaal als non-verbaal hetzelfde verhaal vertelt? De deelnemers van de mediatraining voor politiewoordvoerders alvast wel na een intensieve dag training in Antwerpen, Herent en Oostkamp! Communicatie met de media boezemt v...
 • Project M - Multidisciplinair maatwerk met snelheid

  Op 2 september 2019 hield Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen, tijdens de openingszitting van het gerechtelijk jaar zijn openingsrede waarbij hij terugkeerde naar het begin van de strafrechtsketen, met name het ogenblik dat de door de politie vastgestelde strafbare feiten word...

Pagina's