Menu

Blue News

U bent hier

 • Veilig Surfen: Apps die je in de val lokken

  Tijdens de lockdown heb je misschien ter ontspanning spelletjes op je smartphone geïnstalleerd. Wees voorzichtig! Gewiekste hackers hebben in bepaalde applicaties een kwaadwillige code verborgen. In totaal gaat het om 66 apps. Tijdens de lockdown is onze omgeving nóg digitaler geword...
 • Doe nu ook aangifte vanuit uw kot : uitbreiding Police on web

  Ook in deze coronatijden blijft de politie niet bij de pakken zitten, integendeel. Ze werkt naarstig voort aan het verbeteren van haar dienstverlening en zet daarmee ook verdere stappen in de digitale wereld. Vanaf vandaag zijn de feiten waarvan u op afstand aangifte kan doen via het digitaal lok...
 • World Password Day: Tips voor sterke en veilige wachtwoorden

  Nog steeds gebruiken mensen wachtwoorden zoals 123456, azerty, Star Wars of hun naam en geboortejaar. Dat is geen goed idee, want zulke wachtwoorden zijn niet veilig. Er bestaan programma’s die dit automatisch kraken door deze veel voorkomende wachtwoorden allemaal uit te proberen...
 • Coronamaatregelen bij rijopleiding en rijexamens

  Alle rijopleidingen en het terugkommoment worden op 11 mei opnieuw opgestart. Rijexamens kunnen vanaf 18 mei en 25 mei opnieuw afgelegd worden. Om rekening te houden met de periode waarin de opleiding en examens opgeschort waren, worden de wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en ex...
 • COVID-19 – Essentiële info handhaving voor u gebundeld

  In BlueConnect hebben we alle relevante COVID-19-info voor politie in het kader van de handhaving gebundeld. U vindt er onder meer de FAQ van het Nationaal Crisiscentrum, alle relevante wetgeving alsook de verschillende COL's van het College van Procureurs-generaal terug. Deze info wordt stee...
 • 50 shades of Blue - Blauw in verandering?

  Het nieuwe nummer van Blue Minds focust op veranderingsinitiatieven en -processen binnen het Belgische politielandschap. Met o.a. bijdragen over modellen zoals de “bevrijde onderneming” en “spiral dynamics” en over de visie van de vakbonden op toekomst en leiderschap, vorm...
 • Aangepast keuringsbeleid vanaf 20 april 2020

  Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken. Daarin heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters een aantal wijzigingen doorgevoerd in het kader van de autokeuring. De belangrijkste worden hier...
 • Bespreking arrest RvS - Het voorafgaand onderzoek: bewijs in tuchtzaken

  Een onregelmatigheid in een voorafgaand onderzoek kan leiden tot een onwettige tuchtbeslissing. De Raad van State onderzoekt in het arrest nr. 246.837 van 23 januari 2020 of de nieuwe (ontdekte) feiten zoals gerapporteerd in het verslag van de voorafgaand onderzoekers deugdelijk zijn als mogelijk...
 • Koninklijk besluit GAS-boetes niet-naleving coronamaatregelen gepubliceerd

  Vandaag verscheen het – reeds voordien veel besproken - Koninklijk besluit nr. 1 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties.   Co...

Pagina's