Menu

Blue News

U bent hier

 • Goedkeuring voorontwerp van wet verwerking passagiersgegevens

  De ministerraad van vrijdag 29 april 2016 heeft op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goedgekeurd over de verwerking van de passagiersgegevens. Het voorontwerp van wet werd voor advies aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonl...
 • TOELICHTING - Het 'KB drones' is geland

  Na een lange studieronde is een eerste wetgevend kader voor het gebruik van drones een feit. Op vrijdag 15 april 2016, nota bene de dag waarop toenmalig minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant, ontslag nam en uit de regering-Michel stapte, werd het Koninklijk Besluit met betrekking tot het geb...
 • Wapenwet - De vijfjaarlijkse- en driejaarlijkse controle van de veiligheidsmaatregelen

  Inleiding De vijfjaarlijkse- en de driejaarlijkse controle van de veiligheidsmaatregelen zijn administratieve controles die door de lokale politie worden uitgevoerd en een belangrijke impact hebben op het bezit van vergunningsplichtige wapens, hetzij door erkende personen, hetzij door particulier...
 • ComPAan inspireert politiezones tot creatief communiceren met beperkte middelen

  Op donderdag 18 februari 2016 organiseerde CoMPAan voor de vijfde maal een gratis studiedag. ComPAan is een collega-groep van communicatieverantwoordelijken van politiezones uit de provincie Antwerpen. Dankzij de ondersteuning van het EPZ-netwerk konden ze al studiedagen organiseren over onder me...
 • KB drones gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

  Vandaag (vrijdag 15 april 2016) is in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim gepubliceerd. Dit KB bepaalt het wettelijke kader rond het vliegen met drones in België. Het laat toe dat dro...
 • Tips & tricks om een gestolen of verloren smartphone op te sporen

  Recente smartphones beschikken over software die het mogelijk maakt om het apparaat op te sporen na verlies of diefstal. Zo zijn smartphones met het besturingssysteem iOS van Apple (“Find my device”), Windows Phone van Microsoft (“Find my Phone”) en Android van Google (&ld...
 • Besafe Magazine voortaan in PolitieConnect

  Besafe Magazine, het tijdschrift van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) en dé inspiratiebron voor uw lokaal veiligheids- en preventiebeleid, vindt u voortaan terug in PolitieConnect. Via het inhoudstype 'tijdschrift' kunt u alle nummers sinds 2014...
 • Leiderschap & street credibility bij de politie

  Leidinggevenden in politieorganisaties worden vaak afgetoetst op basis van hun 'street credibility'. Wat zijn de pro’s en contra’s van dit verhaal en welke rol speelt de organisatiecultuur hierbij? Hans Moors (PZ Gent) zocht het uit en schreef er in het tijdschrift Stuur - h&e...
 • Verleniging steun Defensie aan geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

  De ministerraad van vrijdag 22 januari 2016 heeft het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon goedgekeurd om de inzet van de militairen te verlengen, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten. N...
 • TOELICHTING KB tot invoering van de functie van consulent voor de veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de (lokale en federale) politie

  Eind 2015 werd het KB (van 6 december 2015) betreffende de consulenten voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de veiligheid en de bescherming van de gegevens gepubliceerd (BS 28 december 2015). Dit KB is van groot belang voor de praktijk van poli...

Pagina's