Menu

Blue News

U bent hier

Blue newsletter

 • TUCHT - Het uitoefenen van het bijberoep van tolk - De bekendmaking van richtlijnen en het zorgvuldigheidsbeginsel

  Wat als het tuchtdossier aanwijzingen bevat dat de betrokkene omwille van een schulduitsluitingsgrond niet verantwoordelijk zou kunnen zijn voor zijn daden? Kan iemand die niet gaat werken wegens ziekte een andere betaalde activiteit uitoefenen? ‘Verschoont’ de machtiging tot het...
 • Nu beschikbaar: nieuwe editie van 'De Wet op het Politieambt - Commentaar'

  De nieuwe editie van ‘De Wet op het Politieambt - Commentaar’ is er. Stefan Welvaert en Mario Van den Bosch actualiseerden dit belangrijke commentaarwerk met alle aanpassingen en wetswijzigingen tot en met 3 mei 2021. Zo werd de bespreking van de algemene regelgeving rond het gebruik...
 • De koppeling van gegevensbanken: nieuwe bindende richtlijn

  De koppeling van de gegevensbanken onderling of met andere gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang tot hebben maakt het voorwerp uit van een nieuwe bindende richtlijn, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 augustus 2021 (zie onder). Deze bindende richtlijn geeft uitvoering aan a...
 • De nieuwe rekruterings- en selectieprocedure voor de politiediensten

  De optimalisatie van de rekruterings- en selectieprocedure voor de politiediensten is een feit. De aangepaste procedure werd op 20 juli 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Echter, deze nieuwe procedure kan momenteel nog niet toegepast worden daar deze pas in het najaar in werking zal tr...
 • Nieuwe richtlijnen regelen toegang van politiediensten tot gegevensbanken

  Op 13 juli 2021 verschenen in het Staatsblad twee nieuwe gemeenschappelijke bindende richtlijnen van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Enerzijds regelen die richtlijnen de toegang van de politiediensten tot de ANG en de basis-, bijzondere en technische gegevensbanken. Anderzijds be...
 • Sport bij de Geïntegreerde Politie: mens sana in corpore sano

  Binnen de Geïntegreerde Politie wordt het welzijn van de personeelsleden hoog in het vaandel gedragen. Het betreft dan ook een essentieel beleidspunt waarop sterk ingezet wordt door heden maatregelen te treffen die het beoefenen van een sportactiviteit vergemakkelijken en stimuleren. In het ...
 • WAPENS - De inbeslagneming van vuurwapens ter preventie van misbruik: better safe than sorry

  Massaschietpartijen en andere schietincidenten onderstrepen het belang van een effectief toezicht op particulier vuurwapenbezit. De politie en andere rechtshandhavingsinstanties moeten immers preventieve maatregelen kunnen nemen ten aanzien van personen wiens vuurwapenbezit een gevaar voor de fys...
 • Wettelijk kader polygraaf aangevuld

  In februari 2020 heeft het gebruik van de polygraaf in de strafprocedure een wettelijk kader gekregen in het Wetboek van Strafvordering. Twee modaliteiten dienden nog te worden bepaald door de koning bij koninklijk besluit alvorens de polygraaf werkelijk in strafprocedures kon worden gebruikt. Bi...
 • VERKEER - Koninklijk besluit wijzigt de definitie van de "fietsstraat"

  Op 15 juli 2021 werd een koninklijk besluit tot wijziging van de wegcode gepubliceerd dat belangrijke gevolgen heeft voor de “fietsstraat”. Dankzij de wet van 13 april 2019 is het mogelijk om een zonale geldigheid te geven aan fietsstraten. Dit is vooral nuttig wanneer een wegbeheerd...
 • VERKEER – “All For Zero”: publieksraadpleging moet zorgen voor minder verkeersdoden

  Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft een grote publieksraadpleging gelanceerd. Met een online enquête en burgerpanels geeft hij iedereen de kans om ideeën in te sturen die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren.   Tussen 2001 en 2019 daalde het...

Pagina's