Menu

Blue News

U bent hier

 • Nieuw in de Wegcode: het begrip 'Schoolstraat'

  Met de invoering van het nieuwe artikel 22undecies is het begrip ‘Schoolstraat’ sinds 20 oktober 2018 wettelijk verankerd in de Wegcode. Hiermee is de wetgever willen tegemoetkomen aan het feit dat verschillende gemeenten en steden nu reeds tijdens bepaalde tijdstippen ...
 • Beleidsnota's 2019 Jambon & Geens gepubliceerd

  De Algemene Beleidsnota's van ministers Jan Jambon (Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Federale Politie en geïntegreerde werking) en Koen Geens (Justitie) werden gepubliceerd. In deze documenten doen beide ministers hun accenten en prioriteiten voor 2019 uit de doeken. U kunt beide&n...
 • Ontdek de module BlueConnect>Cybercrime

  Wat is een e-mailheader? Hebben enkel apparaten van Apple een MAC-adres? Hoe ga je te werk om de gebruiker van een Skype-account te identificeren? Wat is een Facebook ID? Wat als de gebruiker van een Google Mail-account een e-mailbericht verzendt naar een politiezone met de mededeling dat hij of ...
 • Procedure omtrent de uitlening van vuurwapens door jagers

  De ministerraad van vrijdag 5 oktober 2018 keurde op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de procedure over de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens. Het ontwerp heeft als doel om de inwerkingtreding op...
 • Strengere voorschriften voor het houden van roofvogels in gevangenschap

  Het houden van roofvogels wint al jaren aan populariteit, doch deze dieren hebben aangepaste zorg en huisvesting nodig. Tot nu toe ontbrak een wetgevend kader dat gericht was op de welzijnsbehoeften van roofvogels. Handhavers dienden zich te beroepen op het algemene artikel 4 uit de Dierenwelzijn...
 • De Gemeenschappelijke Gegevensbank: naar een meer efficiënte informatiedeling in de strijd tegen terrorisme

  De Gemeenschappelijke Gegevensbank (GGB) werd in 2016 opgericht na de uittocht van Belgische jongeren naar de jihadistische conflictzone de jaren voordien. Die GGB blijft work in progress maar ze moet een efficiënte tool worden voor informatiedeling in de strijd tegen terrorisme en extremism...
 • TOELICHTING - De nieuwe Voetbalwet

  Op 24 mei 2018 werd er door het parlement een wijziging aan de wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, beter gekend onder de naam ‘voetbalwet’, goedgekeurd. Deze ‘nieuwe voetbalwet, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2018, is een laatste in een reeks...
 • EAGLE - Efficiënte tool voor beheer en handhaving innames openbaar domein (PZ Wetteren Laarne Wichelen)

  Het afleveren van vergunningen ‘inname openbaar domein’, het voeden van GIPOD en het optreden tegen niet-geoorloofde (niet-vergunde) innames van de openbare weg, waren tot voor kort een heel arbeidsintensieve aangelegenheid en werden daardoor vaak niet of niet corr...
 • Heeft uw politiedienst het hart op de juiste plaats?

  Sportief, geëngageerd en een hart voor Child Focus? Dan heeft deze stichting de ideale teambuilding voor u. Naar aanleiding van haar twintigste verjaardag lanceert Child Focus de eerste editie van Child Focus Run, een fondsenwervend loopevenement in Mons en in Mechelen. Bij verdwijning en se...
 • Definitie van de plaatsen met bijzonder veiligheidsrisico waar vaste camera's mogen worden opgesteld

  De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de installatie van tijdelijke vaste camera's in bepaalde besloten plaatsen die voor het ...

Pagina's