Menu

Blue News

U bent hier

Blue newsletter

 • Aanbevelingen veiligheidsarchitectuur onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen - SAMENVATTING

  De onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart heeft het luik veiligheidsarchitectuur afgerond en een akkoord bereikt. De werking van politie, veiligheidsdiensten en gerecht werd onder de loep genomen. De commissie wil dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten beter werken om aanslagen te v...
 • Spoorwegpolitie: invoeren van administratieve boetes

  De ministerraad van vrijdag 9 juni heeft op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de NMBS, François Bellot een voorontwerp van wet goedgekeurd over de spoorwegpolitie.  Het voorontwerp heeft als doel de notie van administratieve geldboete in te voeren in het arse...
 • Gezocht: docenten basisopleiding ACP

  De Nationale Politieacademie (ANPA) is voor de basisopleiding ACP op zoek naar docenten voor de volgende cursussen (die in het tweede semester zullen plaatsvinden): Logistiek management van middelen op niveau van de lokale politie  (4 lesperiodes) Financieel management van middelen op ni...
 • De omgevingsvergunning en haar impact op de politie

  Op 23 februari 2017 trad het omgevingsvergunningsdecreet in werking. Dit decreet integreerde de vroegere milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning tot één omgevingsvergunning. Milieugerelateerde feiten zijn vooral gericht op een bestuurlijke handhaving en dit in tegen...
 • 'Superministerraad' levert 28 nieuwe maatregelen op

  Op zondag 14 mei organiseerde de federale regering de eerste van 3 'superministerraden' op kasteel Hertoginnendal. De eerste thematische ministerraad stond in het teken van veiligheid, justitie en defensie. Het resultaat? 28 nieuwe maatregelen gaande van de strijd tegen het...
 • Jonathan Holslag: "Spoedcursus Chinees voor politiemensen?"

  Jonathan Holslag mag dan al gespecialiseerd zijn in internationale betrekkingen, toch buigt hij zich geregeld over binnenlandse kwesties. De jonge gedreven professor aan de VUB houdt geregeld een vurig pleidooi voor de zogenoemde 'maakindustrie'. Een samenleving waarbij mensen veel bewust...
 • Verkeerssignalisatie - Nieuwe editie online op BlueConnect

  Recent werd een nieuwe editie van het boek Verkeerssignalisatie - geschreven door expert Geert De Bisschop - gepubliceerd op BlueConnect. Welke wijzigingen werden in deze nieuwe versie opgenomen? Alle recente wijzigingen aan het verkeersreglement en aan het reglement van de wegbeheerder; Het ...
 • Het eerste praktische Handboek Politiefinanciën in ruim 10 jaar

  Het Handboek Politiefinanciën is een onmisbare leidraad voor iedere professional die met de politieboekhouding of met politiefinanciën te maken krijgt. Met recht en reden: In dit praktische handboek – het eerste over het onderwerp in ruim tien jaar – geven auteurs Anne Mins...
 • Internationale erkenning voor Team D5

  De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft op woensdag 5 april 2017 de ‘112-award’ Remarkable Crisis Communication in ontvangst genomen tijdens een plechtigheid georganiseerd door EENA (European Emergency Number Association). De 112-awards worden uitgereikt om h...
 • TOELICHTING - Nieuwe artikel 13bis WPA in werking getreden

  Op 23 maart 2017 is het nieuwe toegevoegde artikel 13bis Wet op het Politieambt (WPA) in voege getreden. WPA Artikel 13bis – “De gerechtelijke overheden, de ambtenaren en agenten van de openbare diensten delen aan de minister van Binnenlandse Zaken alle nuttige inlichtingen mee die z...

Pagina's