Menu

Blue News

U bent hier

 • Ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2016 ten behoeve van de politiezones

  Eind 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad de ministeriële omzendbrief PLP 54 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2016 ten behoeve van de politiezones. Deze omzendbrief heeft als doel de gegevens, noodzakelijk voor het opstellen van de begroting...
 • Overheidsopdracht voor aankoop van mobiele digitale snelheidsmeters voor geïntegreerde politie

  De ministerraad van vrijdag 8 januari 2016 heeft op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de opstart van een overheidsopdracht goedgekeurd voor de aankoop van mobiele digitale snelheidsmeters voor de geïntegreerde politie. De overheidsopdracht bestaat uit een...
 • WhatsApp en buurtpreventie: een voorbeeld uit de praktijk

  In Nederland is het al langer een succesverhaal: de inzet van WhatsApp in het kader van buurtpreventie. Op de dag van de veiligheid op 10 december bleek dat ook enkele Belgische politiezones hun eerste stappen aan het zetten zijn (PZ Grens en PZ Het Houtsche). Belangrijk aspect van een succesvol ...
 • Nieuw in PolitieConnect

  De voorbije dagen, weken en maanden werd er heel wat nieuwe content toegevoegd in PolitieConnect. Hieronder zetten we de belangrijkste nieuwigheden op een rijtje (per contenttype): Vragen en antwoorden Wapens: er werden 25 nieuwe FAQ's toegevoegd en de bestaande FAQ's werden geüp...
 • Korte vooruitblik op 2016

  Ook in 2016 zal PolitieConnect zijn informatieaanbod uiteraard blijven uitbreiden. Wat kunt u zoal verwachten? Nieuwe content over volgende onderwerpen: Huisjesmelkerij Privacy Wapens Inbraakpreventie Verkeer Handhaving Schijnhuwelijken Dierenwelzijn Cybercrime ... Een update van d...
 • Aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme

  De ministerraad heeft op 11 december op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goedgekeurd over aanvullende maatregelen ter bestrijding van terorrisme. Het voorontwerp geeft uitvoering aan drie maatregelen, ter bestrijding van terrorisme, die door de regering zijn ...
 • Vaststelling en vervolging van overtredingen op de weg door buitenlanders op Belgisch grondgebied

  De ministerraad heeft op 11 december een voorontwerp van wet goedgekeurd over de vaststelling en vervolging van overtredingen op de weg door buitenlanders op het Belgische grondgebied. Het voorontwerp van wet heeft twee grote doelen: de procedure hervormen voor de vaststelling van overtreding...
 • Verwerking en analyse passagiersgegevens in aanpak tegen terrorisme en ernstige criminaliteit

  De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed met de Belgische regeling voor de verwerking van passagiersgegevens. De dramatische gebeurtenissen op verschillende locaties binnen en buiten Europa tonen de dreiging ...
 • Praktijkgerichte opleidingen Tucht

  De tuchtregeling... Een complex, maar onvermijdelijk en noodzakelijk onderdeel in de personeelsorganisatie van de geïntegreerde politie die een grondige kennis van zaken vereist. Kris Croonen (PZ MidLim) deelt opnieuw haar expertise op dit domein tijdens drie praktijkgerichte, interactieve s...
 • Aanvulling wetgeving rond pensioenmaatregelen voor geïntegreerde politie

  De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet(**) goed over een aanvulling op de pensioenmaatregelen voor leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. Het voorontwerp van wet wijzigt een wet rond de eindeloopbaanre...

Pagina's