Menu

Blue News

U bent hier

Blue newsletter

 • Wijzigingen aan boek I van het Strafwetboek

  De ministerraad van vrijdag 20 januari 2017 keurde op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed om boek I van het Strafwetboek te wijzigen. Het huidige Strafwetboek is een wetboek met twee snelheden. Het heeft verschillende incidentele wetswijzigingen o...
 • Wetswijziging verlengt de duur van het zonaal veiligheidsplan

  De zonale veiligheidsplannen van de lokale politiezones hebben een looptijd van 4 jaar. Een recente wijziging in de wet verandert dit naar 6 jaar. Dat wil zeggen dat looptijd van de huidige plannen met 2 jaar wordt verlengd. De zonale veiligheidsplannen zijn dus binnenkort geldig tot en met...
 • Radicalisering - Een gesprek met Wesley Elias (PZ Regio Tielt)

  Termen als radicalisering, extremisme en terrorisme zijn helaas niet meer uit de dagelijkse actualiteit te halen. Het tijdschrift @Burger trok voor haar meest recente nummer naar Wesley Elias, hoofdinspecteur interventie in de PZ Regio Tielt en lesgever COPPRA voor de West-Vlaamse en federale pol...
 • Wetsontwerp uitbreiding Salduz in behandeling

  Momenteel wordt het wetsontwerp betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord besproken in de Commissie Justitie. Hoewel de Belgische wetgeving al in belangrijke mate voldoet aan de Europese vereisten, zijn nog een aantal wetswijzigingen nodig, in het bijzonder voor de omzetting v...
 • Wat maakt een team het meest effectief? TIP: het is iets anders dan je denkt

  Wat maakt van een groep mensen een high performance team? De juiste mensen op de juiste plaats hoor je vaak zeggen. Of een mix van de beste mensen in hun vakgebied. Topspelers. Niets is minder waar. Wie er in het team zit is veel minder belangrijk dan de manier waarop teamleden met elkaar omgaan....
 • Veiligheid? Veiligheid! Veiligheid...

  Op donderdag 6 oktober 2016 bracht West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé zijn rede voor de provincieraad met als titel ‘Veiligheid? Veiligheid! Veiligheid…’. In zijn rede had de gouverneur het in eerste instantie over de veiligheidsbeleving en de criminaliteitsfenomenen i...
 • Verkeersveiligheidsfonds - Achterstallig saldo 2011: verdeling per PZ

  Op 14 oktober 2016 werd in het Belgisch Staatsblad het “ministerieel besluit van 7 oktober 2016 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2016 – bedrag van het saldo 2011 toegekend aan de politiezones en de federale pol...
 • Nieuwe publicaties in PolitieConnect

  Recent werden twee nieuwe publicaties toegevoegd in PolitieConnect: Administratieve opdrachten in het kader van de wapenwet: Luc Deceuninck (PZ Het Houtsche) Wetboek Drugs: Jorg Molleman (PZ Oostende) Administratieve opdrachten in het kader van de wapenwet: deze publicatie biedt een praktis...
 • Recente documenten Kamer van Volksvertegenwoordigers op PolitieConnect

  Voortaan vindt u ook documenten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die relevant zijn voor politie, terug in PolitieConnect. Recent werden bijvoorbeeld deze documenten toegevoegd: Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme - Artikelen aangen...
 • De Circle of Police Leadership en Uitgeverij Vanden Broele: een veelbelovende samenwerking

  Het is officieel: de Circle of Police Leadership (CPL) en Uitgeverij Vanden Broele slaan de handen in elkaar. Eerder deze week zetten Jean-Louis Dalle (voorzitter van de CPL) en Tom Van den Broele (CEO van Uitgeverij Vanden Broele) hun handtekening onder een overeenkomst die de basis legt voor ee...

Pagina's