Menu

Blue News

U bent hier

 • Toelichting - Bijkomende regelgeving voor het houden van nieuwe gezelschapsdieren

  Recent vaardigde de wetgever twee besluiten uit met het oog op het verbeteren van het welzijn van reptielen en roofvogels in gevangenschap. Binnenkort gelden er ook extra voorwaarden om de hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s, veroorzaakt door deze dieren, te voorkomen en te...
 • Nieuwe procedures Salduz op BlueConnect

  Op BlueConnect vindt u heel wat procedures terug die u op een interactieve manier aan de hand van to the point ja/nee-vragen gidsen naar het juiste antwoord op uw vraag. Daarnaast kunt u uiteraard ook steeds het volledige procedureschema (flowchart) raadplegen. Recent werden heel wat nieuwe proce...
 • Nieuwe editie publicatie 'Wet op het Politieambt - Commentaar'

  De nieuwe editie van het boek ‘De wet op het politieambt - Commentaar’ van Stefan Welvaert is er! De omzetting van Europese richtlijnen naar Belgisch recht zorgde voor een aanzienlijke wijziging van het politioneel informatiebeheer. Ook het gebruik van camera’s door politie...
 • Volg BlueConnect voortaan op Linkedin!

  BlueConnect is voortaan ook actief op Linkedin. Wenst u ook op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten, toelichtingsartikels en nieuwigheden in BlueConnect? Ga dan meteen naar onze BlueConnect-pagina door te klikken op het onderstaande Linekdin-icoon en volg ons.     
 • Een uniforme en integrale aanpak van criminele motorbendes is noodzakelijk!

  Leden van criminele motorbendes, zoals Satudarah, No Surrender, Hells Angels, Bandidos, … maar ook gelijkaardige hiërarchisch gestructureerde bendes zijn gekend voor het plegen van criminele feiten. Dergelijke bendes stellen zich vaak dominant op ten aanzien van onze burgers en kunnen...
 • TOELICHTING - Aanpassing bankbevraging art. 46quater Sv

  De wetgever heeft via de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken (BS 24/05/2019) art. 46quater Sv inzake de bankvordering aangepast. Dit artikel geeft de Procureur des Konings onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om financiële informatie op te vragen bij finan...
 • Prioritair rijden: een leidraad voor hulpdiensten

  Deze week werd opnieuw heel wat content toegevoegd in BlueConnect. Eén van de nieuwigheden is de publicatie 'Prioritair rijden: een leidraad voor hulpdiensten'. Wat verstaan we onder prioritair rijden? Welke voertuigen mogen uitgerust worden met zwaailicht en sirene ...
 • Nieuwe KB Noodplanning van kracht

  Het nieuwe KB noodplanning werd afgelopen donderdag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vaarwel dus aan het oude bekende KB 16/02/2006, voortaan slaat het KB 22/05/2019 de noodklok. Het crisisbeheer was aan een update toe en de parlementaire onderzoekscommissie n.a.v. de aanslagen op 22...
 • TOELICHTING - Wettelijke herhaling uitgebreid

  De wetgever heeft met de wet van 5 mei 2019 tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek het wettelijk herhalingsregime uitgebreid (BS 28/05/2019). De wetgever wenst middels deze wetswijziging komaf te maken met een door het Grondwettelijk Hof aan de kaak gestelde discriminatie in het ...
 • Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft: de impact op de WPA

  Vandaag werd de 'Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft' gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wetswijziging, een rechtstreeks gevolg van de aanpassing aan de Europese wetgeving inzake het beheer van persoonsgegevens en van informatie...

Pagina's