Menu

Blue News

U bent hier

 • Wijzigingen aan de WPA

  Op 27 januari 2020 werden twee wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten van de Wet op het politieambt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het betreft het KB van 20 december 2019 tot wijziging van het KB van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters en het KB ...
 • Verjaringstermijn afgeschaft voor zedenmisdrijven op minderjarigen

  De Kamer heeft een wet aangenomen die de strafrechtelijke verjaring afschaft voor wat betreft seksuele misdrijven gepleegd op minderjarigen, namelijk de wet van 14 november 2019. Hiervoor wordt de Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (VTSv) aangepast. Door een ono...
 • Comité P reageert op commotie: "Het Comité P heeft niet de intentie om te gaan 'jagen op politiemensen'"

  In tegenstelling tot wat sommige krantenkoppen laten uitschijnen, heeft het Vast Comité van toezicht op de politiediensten helemaal niet de intentie om zogenaamd te gaan “jagen op politiemensen”. Het benchmarkrapport, waarnaar wordt verwezen, werd opgesteld naar aanleiding van ...
 • Het Centre for Policing and Security (CPS) en Uitgeverij Vanden Broele: nieuwe samenwerking voor sterker kennisaanbod op maat van politie- en veiligheidsdiensten

  Het Centre for Policing and Security (CPS) en Uitgeverij Vanden Broele, twee spelers met een belangrijke rol in de uitbouw en de verspreiding van kennis voor de politie- en veiligheidsdiensten, slaan vanaf dit jaar de handen in elkaar. Een nauwe samenwerking op verschillende vlakken zal leiden to...
 • PZ Gent lust het RAUW

  PZ Gent stuurt het hele korps gedurende een week… naar het theater. Als eerste Belgische politiezone haalde ze het Nederlandse politietoneelstuk “Rauw” over de grens. Daarmee wordt de start afgetrapt van het nieuwe integriteitsplan. In het stuk wordt geen taboe geschuwd e...
 • Wat is er recent gewijzigd aan de wapenwetgeving?

  Het koninklijk besluit van 1 oktober 2019 tot wijziging van diverse Koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet heeft een impact op verschillende onderwerpen binnen de wapenreglementering. Hieronder lijsten we voor u de belangrijkste wijzigingen op, u vindt er eveneens het KB v...
 • Onmiddellijke aanhouding verruimd

  De wetgever heeft, in de nasleep van de dramatische gebeurtenissen rond een jonge vrouw die werd vermoord door een in eerste aanleg veroordeelde persoon wiens beroep hangende was, de Wet betreffende de Voorlopige Hechtenis (WVH) gewijzigd. De mogelijkheid voor de rechter om een veroordeelde onmid...
 • Informatiedeling is nodig maar niet voldoende in misdaad- en terreurbestrijding

  Sinds de aanslagen in Brussel en Zaventem is iedereen volop overtuigd van het belang van een betere samenwerking tussen politiediensten in het bestrijden van misdaad en terreur. Met name het delen van informatie blijkt hierbij crucialer dan ooit. Net daar wringt vaak het schoentje, zo bleek bij e...
 • Forensische autopsie bij dieren: snijdend op zoek naar de waarheid

  De Dienst Veterinaire Pathologie van de Universiteit Gent in Merelbeke speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de doodsoorzaak van binnengebrachte dieren. Naast een routine autopsie is het ook mogelijk om op aanvraag van politie, justitie of Inspectie Dierenwelzijn een forensische autopsie...
 • Politierechters geven tips & tricks aan agenten om werking te vergemakkelijken

  Op dinsdag 26 november stond in Dendermonde een eerste bijeenkomst op het programma van Oost-Vlaamse politierechters en vertegenwoordigers van politiezones. Een tweede sessie is voorzien op 10/12/2019 in Gent. Tijdens deze opleidingsdagen willen de politierechters enkele tips & ...

Pagina's