Menu

Blue News

U bent hier

Blue newsletter

 • VERHOOR - Ontdek een waaier aan informatie in BlueConnect

  Regelgevend kader, tendensen, best practices, actuele inzichten in technieken, rechten en plichten,… Meer weten over alle belangrijke aspecten van het verhoor? Daarvoor kunt u natuurlijk rekenen op BlueConnect, het online kennispunt voor de politie. Want zoek in BlueConnect op “...
 • Voorbereiden van de kennisproef voor het directiebrevet? Gebruik de gratis module BlueConnect > Directiebrevet

  Net zoals bij de vorige promotie heeft CPL in samenwerking met de BlueConnect-redactie een pakket informatie ter beschikking gesteld van de kandidaten die wensen deel te nemen aan de kennisproef . De te kennen leerstof werd overzichtelijk gebundeld volgens dezelfde logica als de “Lijst van ...
 • TUCHT - Is een tuchtprocedure mogelijk tijdens een tijdelijke ambtsontzegging om medische redenen? (Commentaar arrest RvS 247.554 PZ Gent)

  De Raad van State onderzoekt of een tuchtprocedure kan worden ingeleid of verder gezet tijdens de periode dat betrokkene tijdelijk ongeschikt wordt verklaard door de CGPP.  Wat betekent dit tijdelijk vroegtijdig pensioen van twaalf maanden om medische redenen voor een tuchtprocedure? Welke i...
 • VERKEER - Buitenlandse verkeersovertreders worden niet gespaard

  Dankzij een betere gegevensuitwisseling met de EU-lidstaten is de controle op buitenlandse verkeersovertreders en op de betaling van hun boete versterkt. Daarnaast krijgen EU-burgers die een verkeersovertreding begaan in België sinds december 2019 hun boete in hun eigen landstaal. Zo kan de ...
 • De Brusselse Hoofdstedelijke Regering past snelheidsbeperkingen aan

  Het Besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werd gepubliceerd op 24/07/2020 in het Belgisch Staatsblad en geldt vanaf 1 januari 2021. Artikel 11 wordt hiermee gewijzigd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Lagere snelheidsbeperkingen Binnen bebouwde kom wordt de snel...
 • Uitstel plaatsing en gebruik bewakingscamera's

  De uiterlijke datum waarop de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s moeten beantwoorden aan de verplichting inzake de mededeling aan de politiediensten werd uitgesteld tot 31 december 2021 Gisteren werd de wijziging aan de wet van 8 juli 2020 tot: wijziging van de wet van 21 ma...
 • Geen haast om uw wagen nog vóór autovakantie te laten keuren

  Als u binnenkort op autovakantie vertrekt naar het buitenland, kunt u uw keuringsafspraak uitstellen tot na de reis. Tenminste als uw wagen gekeurd had moeten worden tussen 13 maart en 3 juni. De geldigheid van het keuringsbewijs voor die voertuigen is immers verlengd tot en met 4 november 2020. ...
 • Nieuw in BlueConnect>Cybercrime: wat kunt u verwachten?

  In februari 2020 verscheen het artikel “Phishing kent geen grenzen” in onze BlueConnect-nieuwsbrief. Auteur Kris Engels, Hoofdinspecteur bij de lokale politie Sint-Niklaas, zorgde nu ook voor een bijwerking van de rubriek “Debet- en kredietkaart” in de praktijkgids Cybercr...
 • Tucht: Het opleggen van een ademtest in tucht – bewijs in tuchtzaken

  Moet de tuchtoverheid de ademtest voorzien in artikel 25.3° van de tuchtwet persoonlijk opleggen? De Raad van State onderzoekt in het arrest nr. 247.450 van 24 april 2020 het bewijs van handelingen die feitelijk steunen op drankgebruik door een politieambtenaar. Vervolgens wordt het bewijs va...
 • Controleorgaan privacy heeft ernstige vragen bij bodycams politie

  In een artikel van De Tijd wordt gesteld dat het Controleorgaan op de politionele informatie ernstige vragen heeft bij de juridische en praktische kant van het gebruik van bodycams bij interventies. Het integrale advies van het Controleorgaan vindt u HIER en in BlueConnect.  

Pagina's