Menu

Blue News

U bent hier

 • Informatiebeheer door de politiediensten

  De ministerraad van vrijdag 16 november 2018 keurde op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over het informatiebeheer door de politiediensten.  Het voorontwerp past de wetgeving ...
 • Belgische douane onderzoekt nieuwe technologieën voor maximale scanning in Antwerpse haven

  De hoeveelheid cocaïne die jaarlijks door de douane in de Antwerpse haven in beslag genomen wordt, is nagenoeg vertienvoudigd op 5 jaar tijd: van 4,7 ton in 2013 tot 41,2 ton in 2017. Deze tendens zet zich ook in 2018 voort: tot november 2018 werd reeds 38,6 ton cocaïne in beslag genome...
 • TOELICHTING - Wordt de wettige verdediging straks uitgebreid tot de verdediging van goederen?

  Op 5 september 2018 hebben Mw. Veerle Wouters en Dhr. Hendrik Vuye een wetsvoorstel (zie onder) ingediend tot aanvulling van de regels inzake wettige verdediging of noodweer. Personen die zich verdedigen wanneer hun goederen worden bedreigd, zelfs wanneer de feitelijke omstandigheden bedreig...
 • Nieuw in BlueConnect: COL 17/2012: een bespreking

  Zoals u weet wordt er voortdurend nieuwe informatie toegevoegd in BlueConnect en dit onder verschillende vormen: wetgeving, documenten, publicaties, modellen, procedures, FAQ's, nieuwsberichten,... In onze nieuwsbrief zetten we telkens één item in the picture, deze keer is dat d...
 • Installatie politieraad - Overzicht van de wijzigingen aan het Koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke Gemeenteraad van de leden van de Politieraad

  Op maandag 12 november verscheen de langverwachte aanpassing van het Koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke Gemeenteraad van de leden van de Politieraad (B.S. 29.12.2000)  in het Belgisch Staatblad. De wijzigingen treden in werking op 5 november 2018 en bet...
 • Nieuw in de Wegcode: het begrip 'Schoolstraat'

  Met de invoering van het nieuwe artikel 22undecies is het begrip ‘Schoolstraat’ sinds 20 oktober 2018 wettelijk verankerd in de Wegcode. Hiermee is de wetgever willen tegemoetkomen aan het feit dat verschillende gemeenten en steden nu reeds tijdens bepaalde tijdstippen ...
 • Beleidsnota's 2019 Jambon & Geens gepubliceerd

  De Algemene Beleidsnota's van ministers Jan Jambon (Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Federale Politie en geïntegreerde werking) en Koen Geens (Justitie) werden gepubliceerd. In deze documenten doen beide ministers hun accenten en prioriteiten voor 2019 uit de doeken. U kunt beide&n...
 • Ontdek de module BlueConnect>Cybercrime

  Wat is een e-mailheader? Hebben enkel apparaten van Apple een MAC-adres? Hoe ga je te werk om de gebruiker van een Skype-account te identificeren? Wat is een Facebook ID? Wat als de gebruiker van een Google Mail-account een e-mailbericht verzendt naar een politiezone met de mededeling dat hij of ...
 • Procedure omtrent de uitlening van vuurwapens door jagers

  De ministerraad van vrijdag 5 oktober 2018 keurde op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de procedure over de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens. Het ontwerp heeft als doel om de inwerkingtreding op...
 • Strengere voorschriften voor het houden van roofvogels in gevangenschap

  Het houden van roofvogels wint al jaren aan populariteit, doch deze dieren hebben aangepaste zorg en huisvesting nodig. Tot nu toe ontbrak een wetgevend kader dat gericht was op de welzijnsbehoeften van roofvogels. Handhavers dienden zich te beroepen op het algemene artikel 4 uit de Dierenwelzijn...

Pagina's