Menu

Blue News

U bent hier

 • Wetsvoorstel aanvulling WPA: binnenkort centrale databank van teruggevonden of in beslag genomen voorwerpen voor breed publiek?

  Op 22 november 2019 werd door parlementsleden Meyrame Kitir en Melise Depraetere (sp.a) een wetsvoorstel ingediend dat wil tegemoet te komen aan de verzuchting van slachtoffers van een diefstal om het gestolen voorwerp terug te vinden. Heel concreet wil het wetsvoorstel via elke politiezone een v...
 • Toekenning van de federale dotaties 2019 voor de lokale politie

  De ministerraad van vrijdag 22 november 2019 keurde op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zes ontwerpen van koninklijk besluit goed over alle financiële dotaties die door de federale overheid worden toegekend aan de gemeenten en meergemeentepolitie...
 • Beperk je informatie op LinkedIn

  Cybercriminelen passen hun strategieën constant aan. Firma's zijn echte doelwitten geworden. Schenk dus aandacht aan wat je op LinkedIn deelt!   Hackers vinden zichzelf voortdurend opnieuw uit. Firma's zijn doelwitten geworden, onder meer via de op sociale media ingewonnen info...
 • Een CPL Award is duidelijk gegeerd: maar liefst 43 projecten ingediend!

  Talent, creativiteit, partnerschap en vriendschap… dat zijn de sleutelwoorden van de CPL Awards, het tweejaarlijks galafeest dat de Circle of Police Leadership (CPL) organiseert in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele. De eerste editie in 2017 was zeer geslaagd, deze van 2019 lijkt go...
 • Met media communiceren kan je leren

  Kan jij je boodschap samenvatten in korte, heldere taal waarbij je zowel verbaal als non-verbaal hetzelfde verhaal vertelt? De deelnemers van de mediatraining voor politiewoordvoerders alvast wel na een intensieve dag training in Antwerpen, Herent en Oostkamp! Communicatie met de media boezemt v...
 • Project M - Multidisciplinair maatwerk met snelheid

  Op 2 september 2019 hield Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen, tijdens de openingszitting van het gerechtelijk jaar zijn openingsrede waarbij hij terugkeerde naar het begin van de strafrechtsketen, met name het ogenblik dat de door de politie vastgestelde strafbare feiten word...
 • De gevaren van het gebruik van lachgas

  Vanaf 1 oktober geldt in Kortrijk een verbod op de verkoop van lachgas in nachtwinkels en horecazaken. Kortrijk volgde daarmee het voorbeeld van Mechelen, Ninove, Kapellen, Arendonk en Herentals, die de maatregel eerder al invoerden als gevolg van misbruik. Waarom gingen deze steden en gemee...
 • Strengere bestraffing voor inbreuken m.b.t. lading van vrachtwagens, opleggers en land- en bosbouwtrekkers

  De bestraffing voor inbreuken omtrent de lading van vrachtwagens, opleggers en land- en bosbouwtrekkers met een maximum snelheid van meer dan 40km/u (specifieke voorschriften Vlaams Gewest) wordt strenger. Artikel 45bis Wegcode omschrijft de regels waaraan de vervoerder, de verpakker, de verlader...
 • Voetbalveiligheid: ontmoeting tussen Minister Pieter De Crem en de Belgische voetbalinstanties

  Na de publicatie van de omzendbrief 'pyrotechniek' heeft de Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken, mijnheer Pieter De Crem, deze vrijdag 20 september 2019 het management van de clubs uit 1A, de Pro League, de KBVB en de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse zaken ontmoet teneind...
 • Nationaal Crisiscentrum analyseert bijna 5 miljoen passagiersgegevens tijdens zomermaanden

  Tijdens de afgelopen zomermaanden juli en augustus heeft de directie Belgian Passenger Information Unit (BelPIU) van het Nationaal Crisiscentrum bijna 5 miljoen passagiersgegevens geanalyseerd in het kader van de strijd tegen zware criminaliteit en terrorisme. Dit resulteerde in 321 positieve con...

Pagina's