Menu

Blue News

U bent hier

Blue newsletter

 • Nieuwe rekrutering- en selectieprocedure politie in werking getreden

  Op maandag 13 september 2021 ging de nieuwe rekrutering- en selectieprocedure voor de Geïntegreerde Politie van start. Meteen werd ook de vernieuwde website Jobpol.be voorgesteld. In een exclusieve bijdrage voor BlueConnect maakte expert Sandra Tuypens een overzicht van wat er precies...
 • Studiedag - Juridische en maatschappelijke aspecten van zelfrijdende auto’s: waar staan we en wat brengt de toekomst?

  Het KU Leuven Centre for IT & IP (CiTiP) organiseert samen met het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht van de Universiteit Gent (CVGR) en Gandaius een studiedag naar aanleiding van het boek "Autonome motorvoertuigen", dat recent verscheen in druk en digitaal, in BlueConnect...
 • Nu in BlueConnect > Basismodule: nieuwe editie van 'Op weg naar een goed proces-verbaal'

  Bent u op zoek naar een praktijkgericht overzicht van de belangrijkste aspecten van het proces-verbaal? Dan is de geactualiseerde editie van 'Op weg naar een goed proces-verbaal' exact wat u nodig heeft. Bekijk alle details op de website van Vanden Broele of begin meteen te lezen in BlueConnect...
 • Opiniestuk - De pandemiewet: ideaal voor de vorige crisis

  Welk hiaat vult “de wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie” op in de bestaande wetgeving? Is de naam ‘pandemiewet’ niet misleidend? En waarom een nieuwe wet beperken tot een epidemische noodsituatie? Is het andermaal een voorbeeld...
 • Het wetsontwerp seksueel strafrecht: welke hervorming ligt op tafel?

  In afwachting van een algehele hervorming van het strafrecht heeft de regering een wetsontwerp ingediend met als doel het seksueel strafrecht te wijzigen. De regering heeft van de strijd tegen seksueel geweld immers een prioriteit gemaakt en wenst hierin te slagen op basis van consistente wetgeving die...
 • Raadpleeg de 'pandemiewet' nu in BlueConnect

  Op 20 augustus verscheen de wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie (de 'pandemiewet') in het Belgisch Staatsblad na een uitzonderlijk lang traject in de Kamer. Wil u weten wat het resultaat is van al die besprekingen en...
 • COVID-19: Verlenging voorlopige rijbewijzen

  De huidige maatregelen met betrekking tot het voorlopig rijbewijs worden nogmaals verlengd omwille van COVID-19.  Het KB van 21 juli, dat op 20 augustus in het Belgisch Staatsblad is verschenen, bepaalt dat de voorlopige rijbewijzen die hun geldigheid verloren na 15 maart 2020 opnieuw...
 • TUCHT - Het uitoefenen van het bijberoep van tolk - De bekendmaking van richtlijnen en het zorgvuldigheidsbeginsel

  Wat als het tuchtdossier aanwijzingen bevat dat de betrokkene omwille van een schulduitsluitingsgrond niet verantwoordelijk zou kunnen zijn voor zijn daden? Kan iemand die niet gaat werken wegens ziekte een andere betaalde activiteit uitoefenen? ‘Verschoont’ de machtiging tot het uitoefenen...
 • De koppeling van gegevensbanken: nieuwe bindende richtlijn

  De koppeling van de gegevensbanken onderling of met andere gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang tot hebben maakt het voorwerp uit van een nieuwe bindende richtlijn, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 augustus 2021 (zie onder). Deze bindende richtlijn geeft uitvoering aan art....
 • De nieuwe rekruterings- en selectieprocedure voor de politiediensten

  De optimalisatie van de rekruterings- en selectieprocedure voor de politiediensten is een feit. De aangepaste procedure werd op 20 juli 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Echter, deze nieuwe procedure kan momenteel nog niet toegepast worden daar deze pas in het najaar in werking zal treden.   De...

Pagina's