Menu

Blue News

U bent hier

 • Nieuwe bepalingen geïntegreerde politie op komst

  De ministerraad van donderdag 22 februari 2018 heeft op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goedgekeurd over een reeks bepalingen ten gunste van de geïntegreerde politie. Het voorontwerp verbetert&...
 • Handhavingsdecreet dat extra slagkracht geeft aan lokale besturen operationeel met ingang van 1 maart 2018

  Op 9 februari 2018 heeft de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit over de handhaving van de ruimtelijke ordening definitief goedgekeurd. Concreet betekent dit dat vanaf 1 maart 2018 in opvolging van het veralgemeend inwerkingtreden van het Omgevingsvergunningsdecreet per 1 januari 2018, nieuwe ...
 • TOELICHTING – Het recente wetsontwerp cameragebruik politiediensten: de impact op de WPA

  Het ‘Wetsontwerp van 4 januari 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera’s door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, van de wet van 30 nov...
 • TOELICHTING – De recente wijzigingen van de Wapenwet

  De Wapenwet (en het Burgerlijk Wetboek) werd(en) recent gewijzigd door de wet van 7 januari 2018 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek. Deze wijziging, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad...
 • Salafisme in België - Mechanismen en realiteit

  Het aantal salafistische groeperingen en initiatieven in ons land neemt langzaam maar zeker toe en de invloed van het salafisme groeit. Dit kan op termijn tot maatschappelijke problemen leiden, omdat het gaat om een islamitische leer die vijandig staat tegenover een aantal westerse...
 • Moeten we schrik hebben van de private veiligheid? - Studiedag 23/02

  De publicatie in het Belgisch Staatsblad van de nieuwe wet tot regeling van de private veiligheid op 31 oktober 2017 heeft al heel wat inkt doen vloeien… en heeft bij verschillende politiediensten bezorgdheid opgewekt. De vraag dringt zich dan ook op: ‘Moeten we schrik hebben van de ...
 • Meewerken aan BlueConnect?

  Voor de verdere uitbouw van ons digitaal kennisplatform BlueConnect zijn wij steeds op zoek naar mensen die willen mee helpen rond verschillende onderwerpen. Bent u zelf professioneel actief in de politiewereld, stelt u graag uw expertise in een of meerdere domeinen ter beschikking...
 • Geïntegreerd recherchemanagement

  We vertellen niets nieuws wanneer we stellen dat er teveel werk is voor de beschikbare capaciteit. Net zoals in andere domeinen binnen het politiewerk diende ook de gerechtelijke zuil op zoek naar een manier om hiermee om te gaan. Kwaliteitsvolle resultaten voorleggen binnen het kader van een exc...
 • Drones: speelgoed, machine of luchtvaartuig?

  Onlangs werden er door de Federale Politie en het PLOT een aantal drones gekocht waarvan bij de aankoop in het lastenboek niet gepreciseerd werd dat deze een CE-markering dienden te hebben. De producent/leverancier had deze CE-markering ook niet aangevraagd, om de reden dat het nooit de...
 • Iedereen Mee met Sociale Media (online leertraject)

  Blue Academy en Socialemediaburo.be sloegen de handen in mekaar en stellen samen 'Iedereen Mee met Sociale Media' voor, een online leertraject voor ALLE medewerkers van jouw organisatie. Wat stellen we vast? Het algemeen kennispeil over sociale media is zeer laag (dit blijkt uit&...

Pagina's