Menu

Blue News

U bent hier

 • Omzetting van de Europese richtlijn over de controle op wapenverwerving en -bezit

  De ministerraad keurde op 6 september 2019 op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verschillende koninklijke besluiten wijzigt die de wapenwet uitvoeren. Het ontwerp zet de richtlijn 91/477/EEG over de controle op wapenverwervin...
 • Hoe moet een politieambtenaar de e-mailheader van een slachtoffer van oplichting via e-mail verwerken?

  Zoals u weet hebt u als BlueConnect-abonnee de mogelijkheid om via het online platform inhoudelijke vragen te stellen aan ons panel van BlueConnect-experten. Recent ontvingen we deze vraag van een abonnee: 'Hoe moet een politieambtenaar de e-mailheader van een slachtoffer van oplich...
 • Toelichting - Ministeriële omzendbrief van 3 mei 2019 betreffende de cumulatie door de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten

  De wettelijke bepalingen betreffende de cumulatie van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten werden recent aangepast en versoepeld. Voortaan zal het personeelslid van het operationeel kader de bijkomende activiteit die het wenst uit te oefenen louter moeten melden aa...
 • Nieuwe technologieën: hoe gaan we daar als organisatie mee om?

  Het lezen van het boek ‘Managers the day after tomorrow’ van Rik Vera, CEO bij Nexxworks, liet Patrice De Mets (FGP Oost-Vlaanderen, redactielid Blue Minds) opnieuw reflecteren over de eigen politieorganisatie. Hoe kunnen we als leidinggevende 10 jaar vooruit kijke...
 • CPL Awards: bent u al ingeschreven?

  Op 13 december 2019 is het opnieuw zo ver, dan vindt de tweede editie van de CPL Awards plaats. Na Koksijde in 2017 gaat dit onmisbare event binnen de politiewereld dit jaar door in het exclusieve kader van Martin's Château du Lac te Genval. Naast de uitreiking van de verschil...
 • Toelichting - Wijzigingen aan de Wapenwet

  De Wapenwet werd gewijzigd door de Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. Deze wijziging, in werking getreden op 3 juni 2019, voorziet in een ge...
 • Toelichting - Bijkomende regelgeving voor het houden van nieuwe gezelschapsdieren

  Recent vaardigde de wetgever twee besluiten uit met het oog op het verbeteren van het welzijn van reptielen en roofvogels in gevangenschap. Binnenkort gelden er ook extra voorwaarden om de hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s, veroorzaakt door deze dieren, te voorkomen en te...
 • Nieuwe procedures Salduz op BlueConnect

  Op BlueConnect vindt u heel wat procedures terug die u op een interactieve manier aan de hand van to the point ja/nee-vragen gidsen naar het juiste antwoord op uw vraag. Daarnaast kunt u uiteraard ook steeds het volledige procedureschema (flowchart) raadplegen. Recent werden heel wat nieuwe proce...
 • Nieuwe editie publicatie 'Wet op het Politieambt - Commentaar'

  De nieuwe editie van het boek ‘De wet op het politieambt - Commentaar’ van Stefan Welvaert is er! De omzetting van Europese richtlijnen naar Belgisch recht zorgde voor een aanzienlijke wijziging van het politioneel informatiebeheer. Ook het gebruik van camera’s door politie...
 • Volg BlueConnect voortaan op Linkedin!

  BlueConnect is voortaan ook actief op Linkedin. Wenst u ook op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten, toelichtingsartikels en nieuwigheden in BlueConnect? Ga dan meteen naar onze BlueConnect-pagina door te klikken op het onderstaande Linekdin-icoon en volg ons.     

Pagina's