Menu

Blue News

U bent hier

 • Een uniforme en integrale aanpak van criminele motorbendes is noodzakelijk!

  Leden van criminele motorbendes, zoals Satudarah, No Surrender, Hells Angels, Bandidos, … maar ook gelijkaardige hiërarchisch gestructureerde bendes zijn gekend voor het plegen van criminele feiten. Dergelijke bendes stellen zich vaak dominant op ten aanzien van onze burgers en kunnen...
 • TOELICHTING - Aanpassing bankbevraging art. 46quater Sv

  De wetgever heeft via de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken (BS 24/05/2019) art. 46quater Sv inzake de bankvordering aangepast. Dit artikel geeft de Procureur des Konings onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om financiële informatie op te vragen bij finan...
 • Prioritair rijden: een leidraad voor hulpdiensten

  Deze week werd opnieuw heel wat content toegevoegd in BlueConnect. Eén van de nieuwigheden is de publicatie 'Prioritair rijden: een leidraad voor hulpdiensten'. Wat verstaan we onder prioritair rijden? Welke voertuigen mogen uitgerust worden met zwaailicht en sirene ...
 • Nieuwe KB Noodplanning van kracht

  Het nieuwe KB noodplanning werd afgelopen donderdag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vaarwel dus aan het oude bekende KB 16/02/2006, voortaan slaat het KB 22/05/2019 de noodklok. Het crisisbeheer was aan een update toe en de parlementaire onderzoekscommissie n.a.v. de aanslagen op 22...
 • TOELICHTING - Wettelijke herhaling uitgebreid

  De wetgever heeft met de wet van 5 mei 2019 tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek het wettelijk herhalingsregime uitgebreid (BS 28/05/2019). De wetgever wenst middels deze wetswijziging komaf te maken met een door het Grondwettelijk Hof aan de kaak gestelde discriminatie in het ...
 • Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft: de impact op de WPA

  Vandaag werd de 'Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft' gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wetswijziging, een rechtstreeks gevolg van de aanpassing aan de Europese wetgeving inzake het beheer van persoonsgegevens en van informatie...
 • TOELICHTING - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van vaste en tijdelijk vaste camera’s door de politiediensten wordt aangegeven

  Op 4 juni werd het 'Koninklijk Besluit tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van vaste en tijdelijk vaste camera's door de politiediensten wordt aangegeven' gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit koninklijk besluit heeft als doel om gevolg te geven aan de ve...
 • Stalkingslachtoffers krijgen een mobiel alarm

  Vorige week werd de omzendbrief met betrekking tot het stalkingalarm in het kader van geweld door ex-partners gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor kunnen stalkingslachtoffers voortaan via een mobiel alarm de politiediensten verwittigen. In een eerste fase wordt het alarm to...
 • Wat is er nieuw in de Wegcode? Een overzicht

  Op 22 mei 2019 werd ‘De WET van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren’ gepubl...
 • TOELICHTING - Waarmee rekening houden bij de controle van een reptielenhouder?

  Met het verschijnen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019 tot vaststelling van de lijst van reptielen die gehouden mogen worden, is het voor particulieren vanaf 1 oktober 2019 slechts toegelaten reptielen te houden die hierin zijn opgenomen. Dit betekent voor de handhaver...

Pagina's