Menu

Blue News

U bent hier

Blue newsletter

 • Nieuwe richtlijnen regelen toegang van politiediensten tot gegevensbanken

  Op 13 juli 2021 verschenen in het Staatsblad twee nieuwe gemeenschappelijke bindende richtlijnen van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Enerzijds regelen die richtlijnen de toegang van de politiediensten tot de ANG en de basis-, bijzondere en technische gegevensbanken. Anderzijds beschrijven...
 • Sport bij de Geïntegreerde Politie: mens sana in corpore sano

  Binnen de Geïntegreerde Politie wordt het welzijn van de personeelsleden hoog in het vaandel gedragen. Het betreft dan ook een essentieel beleidspunt waarop sterk ingezet wordt door heden maatregelen te treffen die het beoefenen van een sportactiviteit vergemakkelijken en stimuleren. In het raam...
 • WAPENS - De inbeslagneming van vuurwapens ter preventie van misbruik: better safe than sorry

  Massaschietpartijen en andere schietincidenten onderstrepen het belang van een effectief toezicht op particulier vuurwapenbezit. De politie en andere rechtshandhavingsinstanties moeten immers preventieve maatregelen kunnen nemen ten aanzien van personen wiens vuurwapenbezit een gevaar voor de fysieke...
 • Wettelijk kader polygraaf aangevuld

  In februari 2020 heeft het gebruik van de polygraaf in de strafprocedure een wettelijk kader gekregen in het Wetboek van Strafvordering. Twee modaliteiten dienden nog te worden bepaald door de koning bij koninklijk besluit alvorens de polygraaf werkelijk in strafprocedures kon worden gebruikt. Bij koninklijk...
 • VERKEER - Koninklijk besluit wijzigt de definitie van de "fietsstraat"

  Op 15 juli 2021 werd een koninklijk besluit tot wijziging van de wegcode gepubliceerd dat belangrijke gevolgen heeft voor de “fietsstraat”. Dankzij de wet van 13 april 2019 is het mogelijk om een zonale geldigheid te geven aan fietsstraten. Dit is vooral nuttig wanneer een wegbeheerder wil...
 • VERKEER – “All For Zero”: publieksraadpleging moet zorgen voor minder verkeersdoden

  Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft een grote publieksraadpleging gelanceerd. Met een online enquête en burgerpanels geeft hij iedereen de kans om ideeën in te sturen die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren.   Tussen 2001 en 2019 daalde het aantal...
 • TUCHT – Voorlopige schorsing bij ordemaatregel

  Wat met de vereiste van de aanwezigheid van het personeelslid dat onverenigbaar is met het belang van de dienst? De voorlopige schorsing betreft een beslissing die alleen mag worden genomen in het belang van de dienst en die moet worden genomen zodra bij kennisname van de feiten blijkt dat het in dienst...
 • Verhoging van het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling voor de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie

  Om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen zoveel mogelijk te bevorderen, werd in het Verslag van de formateurs (minister Paul Magnette en eerste minister Alexander De Croo) het engagement aangegaan om het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling geleidelijk op te waarderen. Dit geschiedde...
 • Witwassen en de financiering van terrorisme: de leasingonderneming

  Het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande leasingondernemingen, werd goedgekeurd in het KB van 26 mei 2021 en gepubliceerd in het Staatsblad op 15...
 • VERKEER - Niet naleven van het verkeersbord C23 is voortaan overtreding van derde graad

  Vanaf 1 juli 2021 is het verkeersbord C23 (zie afbeelding hiernaast) opgenomen in het KB van 30 september 2005, waardoor de niet-naleving van dit verkeersbord een overtreding van de derde graad is. In 2016 had de wetgever al eerder het verkeersbord C21 tot de derde graad geclassificeerd. De onmiddellijke...

Pagina's