Menu

Blue News

U bent hier

 • CPL Awards - Laatste week om in te schrijven

  Zoals u ondertussen wel weet organiseert de Circle of Police Leadership (CPL) in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele op vrijdag 15 december voor de allereerste keer de uitreiking van de CPL Awards, waarbij politiemensen, -zones, -diensten of -directies die opmerkeli...
 • Gevaren van de illegale binnenteelt van cannabis voor de omgeving en interventiepersoneel

  Het toenemend aantal inbeslagnames van cannabisplantages in België heeft ook in toenemende mate een maatschappelijke impact. De plantages worden vaak uitgebaat door criminele organisaties (met een uitvalsbasis die zich vaak in Nederland situeert), wat overlast en veiligheidsproblemen met zic...
 • Invoering van de burgerinfiltratie als bijzondere opsporingsmethode

  De Ministerraad keurde vandaag de wettelijke regeling goed voor burgerinfiltranten die Minister van Justitie Geens voorbereidde. Deze regeling geeft de veiligheidsdiensten gevoelig meer armslag in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het terrorisme. De burgerinfiltratie is enkel mogelijk ...
 • Nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid treedt vandaag in werking

  Op 31 oktober verscheen de nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid in het Belgisch Staatsblad. Deze wet vervangt de bestaande wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid in zijn geheel. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het regeerakkoord d...
 • TOELICHTING - Wetsontwerp betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie: de impact op de Wet op het politieambt

  Op 4 oktober 2017 heeft de Commissie Binnenlandse Zaken het wetsontwerp betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie unaniem goedgekeurd. Deze goedkeuring zet bijgevolg het licht op groen voor de oprichting va...
 • Beleidsnota's 2018 Veiligheid en Binnenlandse Zaken | Federale politie en geïntegreerde werking

  Eind vorige week werden de algemene beleidsnota's 2018 van de verschillende federale beleidsdomeinen gepubliceerd. Daaronder ook de beleidsnota's 'Veiligheid en Binnenlandse Zaken' en 'Federale politie en geïntegreerde politie', waarin minister Jan Jambon zijn plannen...
 • Nieuw op BlueConnect: Handboek Politiefinanciën

  Recent werd de publicatie 'Handboek Politiefinanciën' toegevoegd op BlueConnect. Het Handboek Politiefinanciën is een onmisbare leidraad voor iedere professional die met de politieboekhouding of met politiefinanciën te maken krijgt. In dit praktische handboek – het ee...
 • Wet die kraken strafbaar stelt gepubliceerd in Staatsblad

  De wet die kraken strafbaar stelt werd op 6 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal op 16 november 2017 in werking treden. Met de wet wordt de burgerlijke procedure aanzienlijk versterkt, waarbij de rol van de vrederechter cruciaal wordt, zodat één en ander ook snell...
 • Hans Bourlon: "Veiligheid is altijd agendapunt nummer één"

  Hans Bourlon is CEO van Studio 100, een bedrijf dat in 2016 een omzet had van bijna 170 miljoen euro. Hij is ook de auteur van verschillende columns, die recent in een boek werden gebundeld. Naar aanleiding hiervan zocht Alain Peeters, hoofdinspecteur bij de PZ Oostende en redactielid van BlueCon...
 • Opdrachten en vestiging van de Civiele Bescherming

  Er werden twee nieuwe koninklijke besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 en 16 oktober 2017. Deze besluiten zullen in werking treden op 1 januari 2019. 1. Het koninklijk besluit van 20 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de op...

Pagina's