Menu

Blue News

U bent hier

 • Nieuw in BlueConnect: Publicatie Financieel Rechercheren

  Sinds vorige week staat de nieuwe publicatie "Financieel Rechercheren" online op BlueConnect. Financieel-economische onderzoeken vereisen een bijzondere expertise. Er worden bovendien steeds hogere kwaliteitsnormen gesteld, zowel naar de inhoud als naar de vorm van de onderzoeken. ...
 • Blue Academy - Eerste opleidingen komen er aan!

  Naast het online kennispunt BlueConnect en het tijdschrift Blue Minds kwam er recent een derde pijler bij in ons aanbod naar politiebesturen toe, namelijk Blue Academy. Blue Academy organiseert studiedagen en opleidingen voor de politie en veiligheidspartners. Binnenkort vinden de eerst...
 • Vraag het aan... BlueConnect!

  Als abonnee van BlueConnect hebt u, naast de onbeperkte toegang tot ons digitaal platform, eveneens de mogelijkheid om vragen te stellen over specifieke materies. Deze vragen worden, afhankelijk van het onderwerp, voorgelegd aan één van onze BlueConnect-experten:...
 • BlueConnect - Hét online kennispunt van en voor de politie

  BlueConnect is hét online kennispunt van en voor de politie. U vindt er boeken, praktische informatie, veelgestelde vragen, wetgeving, e-learning, modellen en procedures in een waaier van domeinen. Alle info is bovendien aan elkaar gelinkt en razendsnel doorzoekbaar. Naast de omvattende ba...
 • TOELICHTING - De wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid brengt ingrijpende wijzigingen aan aan de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer

  De nieuwe wet ter verbetering van de verkeersveiligheid wil verschillende maatregelen invoeren om de doelstelling te behalen die werd geformuleerd tijdens de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van 2015: het aantal verkeersdoden van 2010 tegen 2020 halveren tot maximaal 420. Daarvoor wil d...
 • Omzendbrief "grote schermen en evenementen gelieerd aan voetbal"

  De Wereldbeker voetbal komt er aan. Vertoningen op grote schermen zullen veel volk op de been brengen. Hoe zorgt u er als lokale overheid voor dat in uw gemeente alles vlekkeloos verloopt? En welke wetgeving moet u volgen? Het antwoord op deze vragen is te vinden in de omzendbrief "grot...
 • Erkenning van de laboratoria voor de speekselanalyse bij het sturen onder invloed van psychotrope stoffen

  De ministerraad van vrijdag 25 mei 2018 keurde op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit goed over de speekselanalyse bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning...
 • Diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen

  De ministerraad van 4 mei 2018 keurde op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking h...
 • TOELICHTING - Wijziging camerawet

  Op maandag 16 april werd de wet van 21 maart 2018, die met name de “camerawet” wijzigt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 25 mei 2018 zal de inwerkingtreding ervan samenvallen met die van de GDPR, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Maar wat zal de...
 • Verplichte sterilisatie katten

  Elke kat die wordt verkocht of weggeven moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren). Op 1 april 2018 wordt deze sterilisatieplicht uitgebreid. Vanaf die datum moet elke kat, voor de leeft...

Pagina's