Menu

Blue News

U bent hier

 • Nieuwe publicaties in BlueConnect

  BlueConnect is voortdurend in beweging en dagelijks wordt er nieuwe content toegevoegd: wetgeving, publicaties, procedures, documenten, e-learningfilmpjes, FAQ’s,... De voorbije week werden maar liefst 4 nieuwe publicaties gepubliceerd in BlueConnect: De Wet Op Het Politieambt - Com...
 • Wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten

  De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit dat de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten wijzigt. Dit ontwerp heeft als doel om op e...
 • Verergerings- en overlijdensbijslag voor het personeel van de politiediensten

  De ministerraad keurde op 26 april op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verergeringsbijslag en de overlijdensbijslag ten gunste van de personeelsleden van de politiediensten. Op het gebied...
 • Nieuwe maatregelen om het gebruik van pyrotechnische middelen in voetbalstadions tegen te gaan

  Op donderdag 2 mei is er een ontmoeting geweest tussen de AD Veiligheid & Preventie, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Pro League, de KBVB, de federale en de lokale politie. Deze vergadering strekte ertoe overleg te plegen teneinde samen doeltreffende oplossingen te de...
 • Memorandum CPL 2019

  Geachte heer Minister, Geachte politieke mandataris, Geachte voorzitter van de federale politieraad, Geachte Commissaris-generaal, Geachte Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, Geachte partner,   Als beroepsvereniging voor hogere leidinggevenden van de Belgische politie, ...
 • TOELICHTING - Het dragen, opslaan en bewaren van de bewapening

  Inleiding Artikel 1 van de wet op het politieambt stelt: “bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie, waken de politiediensten over de naleving en dragen ze bij tot de bescherming van de individuele rechten en vrijheden, evenals tot de democratische ontw...
 • Toezichtsonderzoek Comité P - Transmigranten

  Het Vast Comité P besliste - na de media-aandacht rond het optreden van de politie ten aanzien van transmigranten in het MAXIMILIAANPARK te BRUSSEL in de zomer van 2017 - op zijn plenaire vergadering van 31 augustus 2017 het toezichtsonderzoek “De controle en opsluitin...
 • Nieuwe omzendbrief betreffende de procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen 2020-2025

  Deze ministeriële omzendbrief vloeit voort uit de artikelen 35 tot 37bis van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP). Deze omzendbrief werkt de procedure voor het indienen van de zonale veiligheidsplannen 2020-...
 • I+ Belgium - Betere informatiedoorstroming en opvolging van personen die onder voorwaarden vrij zijn

  I+ Belgium is een digitaal platform voor informatie-uitwisseling voor personen die, in het kader van een strafonderzoek of strafuitvoering, in vrijheid worden gesteld of gelaten mits de naleving van voorwaarden. De applicatie dient als communicatie- en informatieplatform voor alle actoren. Hierdo...
 • Afspraak in Kortrijk op Infopol 2019?

  De Circle of Police Leadership en Uitgeverij Vanden Broele bundelen hun krachten … Ook op Infopol 2019! Samen tekenen we present op deze vakbeurs voor politiediensten om u onze (gezamenlijke) initiatieven voor te kunnen stellen. Maar vooral: om met professionals zoals u van gedachten te ku...

Pagina's