Menu

Blue News

U bent hier

Blue newsletter

 • Coronamaatregelen bij rijopleiding en rijexamens

  Alle rijopleidingen en het terugkommoment worden op 11 mei opnieuw opgestart. Rijexamens kunnen vanaf 18 mei en 25 mei opnieuw afgelegd worden. Om rekening te houden met de periode waarin de opleiding en examens opgeschort waren, worden de wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en ex...
 • Rapport Europol: De impact van COVID-19 op zware en georganiseerde misdaad

  Hoe zal de huidige Corona-crisis het landschap van de zware en georganiseerde criminaliteit in de EU veranderen? Europol onderzocht de impact van COVID-19 op de situatie vandaag, op de middellange termijn en op de lange termijn. De resultaten van dit onderzoek staan in het nieuwe Europo...
 • COVID-19 – Essentiële info handhaving voor u gebundeld

  In BlueConnect hebben we alle relevante COVID-19-info voor politie in het kader van de handhaving gebundeld. U vindt er onder meer de FAQ van het Nationaal Crisiscentrum, alle relevante wetgeving alsook de verschillende COL's van het College van Procureurs-generaal terug. Deze info wordt stee...
 • Aangepast keuringsbeleid vanaf 20 april 2020

  Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken. Daarin heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters een aantal wijzigingen doorgevoerd in het kader van de autokeuring. De belangrijkste worden hier...
 • Bespreking arrest RvS - Het voorafgaand onderzoek: bewijs in tuchtzaken

  Een onregelmatigheid in een voorafgaand onderzoek kan leiden tot een onwettige tuchtbeslissing. De Raad van State onderzoekt in het arrest nr. 246.837 van 23 januari 2020 of de nieuwe (ontdekte) feiten zoals gerapporteerd in het verslag van de voorafgaand onderzoekers deugdelijk zijn als mogelijk...
 • Koninklijk besluit GAS-boetes niet-naleving coronamaatregelen gepubliceerd

  Vandaag verscheen het – reeds voordien veel besproken - Koninklijk besluit nr. 1 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties.   Co...
 • Commentaar WPA - Nieuwe editie op BlueConnect

  Op BlueConnect vindt u een nieuwe editie van 'De Wet op het Politieambt - Commentaar' terug, een publicatie van Stefan Welvaert (PZ Brugge). Deze editie verschijnt enkel online. Wat mag u ervan verwachten? De recente wijzigingen aan de Wet op het Politieambt situeren zich hoofdzakelijk b...
 • Civiele Bescherming in de strijd tegen Coronavirus

  De Civiele bescherming ondersteunt de strijd tegen het coronavirus (COVID-19) via verschillende missies, zoals het transport van persoonlijke beschermingsmiddelen, het produceren van desinfecterende handgel voor de hulpdiensten en het bieden van logistieke ondersteuning aan de pre-triagecentra va...
 • COVID-19: Update van de tijdelijke maatregelen betreffende de vreemdelingendossiers

  DVZ heeft haar nota van 23 maart met maatregelen tegen COVID-19 opnieuw bijgewerkt. De nieuwste aanbevelingen zijn van toepassing vanaf 1 april t.e.m. 3 mei. Voor het bekomen van een bijlage 3 en 3ter wordt nu de voorkeur gegeven aan de afgifte van een bijlage 3 met foto (gescand of bv. gek...

Pagina's