Menu

Blue News

U bent hier

 • Duizenden wapens definitief uit illegaal circuit

  Begin vorige maand ging een nieuwe amnestieperiode van start voor het regulariseren van niet-vergunde vuurwapens. Het gaat om een initiatief van minister van Justitie Koen Geens, die zo hoopt een beter zicht te krijgen op wapens die zonder de nodige vergunning in het bezit zijn van burgers. De am...
 • TOELICHTING – De wet op het databeslag en de niet-heimelijke zoeking in een informaticasysteem

  Sinds 27 januari 2017 zijn enkele wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek in werking getreden met betrekking tot databeslag, het vrijwaren en ontoegankelijk maken van data, de zoeking in een informaticasysteem en de netwerkzoeking. Deze wijzigingen werden ingevoerd met ...
 • TOELICHTING - De recente wijzigingen van de wapenwetgeving

  Recent werden een aantal significante wijzigingen aan de wapenwetgeving doorgevoerd. Zo werden er strikte voorwaarden opgelegd voor de bezitsoverdracht en het voorhanden hebben van een lader voor een vergunningsplichtig vuurwapen, is er een nieuwe regularisatieperiode vanaf 1 maart 2018 tot en me...
 • Al meer dan 70 000 overtreders betaalden hun verkeersboete online

  Sinds juli 2017 kan u een verkeersboete digitaal afhandelen op de website www.verkeersboetes.be. Al meer dan 70 000 overtreders maakten gebruik van dat systeem. Vanaf 28 maart 2018 is dat nog makkelijker: Minder papier: na een verkeersovertreding ontvangt u voortaan maar 1 brief meer. Daarin ...
 • FAQ - Is de tuchtoverheid verplicht om een persoon die het voorwerp uitmaakt van een voorafgaand onderzoek, hiervan in kennis te stellen?

  In het kader van een vooronderzoek moet de persoon die daar het voorwerp van uitmaakt, niet voorafgaand hiervan in kennis worden gesteld. Er kunnen aldus onderzoeksdaden gebeuren zonder dat de betrokkene hiervan in kennis wordt gesteld. Op het ogenblik dat de betrokkene zelf wordt gehoo...
 • Court of the future – de weg naar een toegankelijkere, stiptere en rechtvaardigere Justitie

  In december laatstleden lanceerde minister van Justitie Koen Geens zijn visietekst “Court of the Future”, waarin hij pleit voor een rechtbank met meer aandacht voor de dienstverlening aan burgers en ondernemingen. Justitie moet daarmee toegankelijker...
 • Selectie parlementaire vragen en antwoorden politie

  In het vorige week gepubliceerde bulletin van schriftelijke vragen en antwoorden verschenen opnieuw een aantal politiegerelateerde vragen van parlementsleden die beantwoord werden door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. BlueConnect maakte voor u een selectie. Hieronder vindt u achtereenv...
 • CPS-studiedag: Financiering van onze veiligheid (19/04/2018)

  Onze veiligheid heeft de laatste jaren heel veel aandacht gekregen door een aantal recente gebeurtenissen en de daarop volgende maatregelen. De politiediensten hebben opnieuw een kerntakendebat gevoerd. De burger speelt hierin een grotere rol, onder meer via de Buurt Informatie Netwerken en ook d...
 • Wijziging van de camerawetgeving: welke veranderingen betekent dit voor jou?

  Op donderdag 8 maart werd de wijziging van de 'camerawet' in plenaire zitting goedgekeurd in de Kamer. Op 25 mei 2018 zal de inwerkingtreding ervan samenvallen met die van de GDPR, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Maar wat zal deze nieuwe wet concreet verande...
 • Nieuwe bepalingen geïntegreerde politie op komst

  De ministerraad van donderdag 22 februari 2018 heeft op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goedgekeurd over een reeks bepalingen ten gunste van de geïntegreerde politie. Het voorontwerp verbetert&...

Pagina's