Menu

Blue News

U bent hier

 • Bestuurlijke handhaving van openbare overlast, openbare ordeverstoring en criminaliteit

  De ministerraad keurde afgelopen vrijdag 22 juni op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed rond de bestuurlijke handhaving van openbare overlast, openbare ordeverstoring en criminaliteit. Ov...
 • Wijziging Tuchtwet op komst

  De ministerraad van vrijdag 22 juni 2018 keurde op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en de algemene insp...
 • Wetsontwerp Diverse Bepalingen Strafzaken goedgekeurd in Commissie Justitie

  De Commissie Justitie zette vorige week het licht op groen voor het wetsontwerp Diverse Bepalingen Strafzaken, een bundeling van verschillende belangrijke veranderingen.  Meer transparantie en onafhankelijkheid bij herzieningsprocedure in strafzaken De herzieningsprocedure in strafzaken...
 • Verduidelijking van het begrip 'motorvoertuigen' in de wet over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

  De ministerraad van vrijdag 15 juni 2018 keurde op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de definitie van het begrip 'motorvoertuigen' in de wet over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen...
 • Uitvoeringsbesluiten bij de nieuwe Camerawet gepubliceerd: camera’s opnieuw melden aan politie vóór 25 mei 2020

  Op 25 mei trad de nieuwe Camerawet van 21 maart 2018 in werking. Niet toevallig werd op diezelfde dag de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR - AVG).) van toepassing. We zouden bijna vergeten dat die dag ook een uitvoeringsbesluit verscheen dat de verplichting oplegt om alle nieuwe en b...
 • Omzendbrief "grote schermen en evenementen gelieerd aan voetbal"

  De WK voetbal in Rusland begint binnen een week. Vertoningen op grote schermen zullen veel volk op de been brengen. Hoe zorgt u er als lokale overheid voor dat in uw gemeente alles vlekkeloos verloopt? En welke wetgeving moet u volgen? Het antwoord op deze vragen is te vinden in de omzendbri...
 • Wetsontwerp wijziging voetbalwet goedgekeurd

  Op 24 mei werd het 'Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden' goedgekeurd in de Kamer. Dit wetsontwerp voert een grondige aanpassing van de Voetbalwet door. U vindt het betreffende Wetsontwerp hieronder terug en uitera...
 • Nieuw in BlueConnect: Publicatie Financieel Rechercheren

  Sinds vorige week staat de nieuwe publicatie "Financieel Rechercheren" online op BlueConnect. Financieel-economische onderzoeken vereisen een bijzondere expertise. Er worden bovendien steeds hogere kwaliteitsnormen gesteld, zowel naar de inhoud als naar de vorm van de onderzoeken. ...
 • Blue Academy - Eerste opleidingen komen er aan!

  Naast het online kennispunt BlueConnect en het tijdschrift Blue Minds kwam er recent een derde pijler bij in ons aanbod naar politiebesturen toe, namelijk Blue Academy. Blue Academy organiseert studiedagen en opleidingen voor de politie en veiligheidspartners. Binnenkort vinden de eerst...
 • Vraag het aan... BlueConnect!

  Als abonnee van BlueConnect hebt u, naast de onbeperkte toegang tot ons digitaal platform, eveneens de mogelijkheid om vragen te stellen over specifieke materies. Deze vragen worden, afhankelijk van het onderwerp, voorgelegd aan één van onze BlueConnect-experten:...

Pagina's