Menu

Blue News

U bent hier

Blue newsletter

 • PZ Gent lust het RAUW

  PZ Gent stuurt het hele korps gedurende een week… naar het theater. Als eerste Belgische politiezone haalde ze het Nederlandse politietoneelstuk “Rauw” over de grens. Daarmee wordt de start afgetrapt van het nieuwe integriteitsplan. In het stuk wordt geen taboe geschuwd e...
 • Wat is er recent gewijzigd aan de wapenwetgeving?

  Het koninklijk besluit van 1 oktober 2019 tot wijziging van diverse Koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet heeft een impact op verschillende onderwerpen binnen de wapenreglementering. Hieronder lijsten we voor u de belangrijkste wijzigingen op, u vindt er eveneens het KB v...
 • Onmiddellijke aanhouding verruimd

  De wetgever heeft, in de nasleep van de dramatische gebeurtenissen rond een jonge vrouw die werd vermoord door een in eerste aanleg veroordeelde persoon wiens beroep hangende was, de Wet betreffende de Voorlopige Hechtenis (WVH) gewijzigd. De mogelijkheid voor de rechter om een veroordeelde onmid...
 • Informatiedeling is nodig maar niet voldoende in misdaad- en terreurbestrijding

  Sinds de aanslagen in Brussel en Zaventem is iedereen volop overtuigd van het belang van een betere samenwerking tussen politiediensten in het bestrijden van misdaad en terreur. Met name het delen van informatie blijkt hierbij crucialer dan ooit. Net daar wringt vaak het schoentje, zo bleek bij e...
 • Forensische autopsie bij dieren: snijdend op zoek naar de waarheid

  De Dienst Veterinaire Pathologie van de Universiteit Gent in Merelbeke speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de doodsoorzaak van binnengebrachte dieren. Naast een routine autopsie is het ook mogelijk om op aanvraag van politie, justitie of Inspectie Dierenwelzijn een forensische autopsie...
 • Politierechters geven tips & tricks aan agenten om werking te vergemakkelijken

  Op dinsdag 26 november stond in Dendermonde een eerste bijeenkomst op het programma van Oost-Vlaamse politierechters en vertegenwoordigers van politiezones. Een tweede sessie is voorzien op 10/12/2019 in Gent. Tijdens deze opleidingsdagen willen de politierechters enkele tips & ...
 • Wetsvoorstel aanvulling WPA: binnenkort centrale databank van teruggevonden of in beslag genomen voorwerpen voor breed publiek?

  Op 22 november 2019 werd door parlementsleden Meyrame Kitir en Melise Depraetere (sp.a) een wetsvoorstel ingediend dat wil tegemoet te komen aan de verzuchting van slachtoffers van een diefstal om het gestolen voorwerp terug te vinden. Heel concreet wil het wetsvoorstel via elke politiezone een v...
 • Toekenning van de federale dotaties 2019 voor de lokale politie

  De ministerraad van vrijdag 22 november 2019 keurde op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zes ontwerpen van koninklijk besluit goed over alle financiële dotaties die door de federale overheid worden toegekend aan de gemeenten en meergemeentepolitie...
 • Beperk je informatie op LinkedIn

  Cybercriminelen passen hun strategieën constant aan. Firma's zijn echte doelwitten geworden. Schenk dus aandacht aan wat je op LinkedIn deelt!   Hackers vinden zichzelf voortdurend opnieuw uit. Firma's zijn doelwitten geworden, onder meer via de op sociale media ingewonnen info...
 • Een CPL Award is duidelijk gegeerd: maar liefst 43 projecten ingediend!

  Talent, creativiteit, partnerschap en vriendschap… dat zijn de sleutelwoorden van de CPL Awards, het tweejaarlijks galafeest dat de Circle of Police Leadership (CPL) organiseert in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele. De eerste editie in 2017 was zeer geslaagd, deze van 2019 lijkt go...

Pagina's