Menu

Blue News

U bent hier

 • Selectie parlementaire vragen en antwoorden politie

  In het vorige week gepubliceerde bulletin van schriftelijke vragen en antwoorden verschenen opnieuw een aantal politiegerelateerde vragen van parlementsleden die beantwoord werden door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. BlueConnect maakte voor u een selectie. Hieronder vindt u achtereenv...
 • CPS-studiedag: Financiering van onze veiligheid (19/04/2018)

  Onze veiligheid heeft de laatste jaren heel veel aandacht gekregen door een aantal recente gebeurtenissen en de daarop volgende maatregelen. De politiediensten hebben opnieuw een kerntakendebat gevoerd. De burger speelt hierin een grotere rol, onder meer via de Buurt Informatie Netwerken en ook d...
 • Wijziging van de camerawetgeving: welke veranderingen betekent dit voor jou?

  Op donderdag 8 maart werd de wijziging van de 'camerawet' in plenaire zitting goedgekeurd in de Kamer. Op 25 mei 2018 zal de inwerkingtreding ervan samenvallen met die van de GDPR, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Maar wat zal deze nieuwe wet concreet verande...
 • Nieuwe bepalingen geïntegreerde politie op komst

  De ministerraad van donderdag 22 februari 2018 heeft op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goedgekeurd over een reeks bepalingen ten gunste van de geïntegreerde politie. Het voorontwerp verbetert&...
 • Handhavingsdecreet dat extra slagkracht geeft aan lokale besturen operationeel met ingang van 1 maart 2018

  Op 9 februari 2018 heeft de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit over de handhaving van de ruimtelijke ordening definitief goedgekeurd. Concreet betekent dit dat vanaf 1 maart 2018 in opvolging van het veralgemeend inwerkingtreden van het Omgevingsvergunningsdecreet per 1 januari 2018, nieuwe ...
 • TOELICHTING – Het recente wetsontwerp cameragebruik politiediensten: de impact op de WPA

  Het ‘Wetsontwerp van 4 januari 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera’s door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, van de wet van 30 nov...
 • TOELICHTING – De recente wijzigingen van de Wapenwet

  De Wapenwet (en het Burgerlijk Wetboek) werd(en) recent gewijzigd door de wet van 7 januari 2018 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek. Deze wijziging, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad...
 • Salafisme in België - Mechanismen en realiteit

  Het aantal salafistische groeperingen en initiatieven in ons land neemt langzaam maar zeker toe en de invloed van het salafisme groeit. Dit kan op termijn tot maatschappelijke problemen leiden, omdat het gaat om een islamitische leer die vijandig staat tegenover een aantal westerse...
 • Moeten we schrik hebben van de private veiligheid? - Studiedag 23/02

  De publicatie in het Belgisch Staatsblad van de nieuwe wet tot regeling van de private veiligheid op 31 oktober 2017 heeft al heel wat inkt doen vloeien… en heeft bij verschillende politiediensten bezorgdheid opgewekt. De vraag dringt zich dan ook op: ‘Moeten we schrik hebben van de ...
 • Meewerken aan BlueConnect?

  Voor de verdere uitbouw van ons digitaal kennisplatform BlueConnect zijn wij steeds op zoek naar mensen die willen mee helpen rond verschillende onderwerpen. Bent u zelf professioneel actief in de politiewereld, stelt u graag uw expertise in een of meerdere domeinen ter beschikking...

Pagina's