Menu

Publicaties

U bent hier

Onze publicaties

De wet op het politieambt - Commentaar

Dit boek vormt een commentaar op de ‘nieuwe’ wet en bevat alle recente wetswijzigingen.

Financieel Rechercheren

Deze uitgave is een inspiratiebron voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderzoeken van financieel-economische misdrijven en meer specifiek voor magistraten bij het instrueren van onderzoeken en bijhorende opdrachten.

Op weg naar een goed proces-verbaal

Dit handige boek schept duidelijkheid over de essentie van het proces-verbaal. Het omvat de nodige tips en voorbeelden om, zonder enige voorkennis, een proces-verbaal te kunnen opstellen.

De Wapenwet - Administratieve opdrachten

Dit boek heeft als doelstelling een ondersteuning te vormen bij de praktische uitvoering van de vijf- en driejaarlijkse controle van de veiligheidsmaatregelen.

Eerste hulp bij administratief toezicht

Een praktische handleiding bij de organisatie en het uitoefenen van het specifiek administratief toezicht op de lokale politiezones.

(on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)?

Het gebruik van de ANPR-technologie brengt heel wat vragen met zich mee. In deze uitgave wordt een overzicht gegeven van het huidige kader op wetgevend en technisch vlak. Verder worden enkele valkuilen belicht en aanbevelingen geformuleerd.