Menu

Publicaties

U bent hier

Onze publicaties

Verhoor - Wettelijk kader en context

Dit naslagwerk geeft de politiediensten een zeer breed overzicht van zowel het begrip verhoor als de geldende wettelijke en juridische omstandigheden die anno 2020 worden opgelegd wanneer een persoon verhoord wordt zodanig dat zijn rechten als slachtoffer, getuige of verdachte absoluut worden gerespecteerd.

Eerste Hulp Bij Tucht & Tuchtonderzoeken

Deze uitgave biedt een helder overzicht van de spelregels die op alle procedures van de tuchtregeling toepassing zijn. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ordemaatregelen en in het bijzonder aan de procedure tot het opleggen van de voorlopige schorsing.

Het verdachtenverhoor

Deze "roadmap" verdachtenverhoor is een praktijkgericht boek dat nieuwe inzichten en een stappenplan (7 stappen) aanbiedt om het verdachtenverhoor vooral onderzoekend en tactisch aan te pakken.

Misdrijven in verband met de staat van faillissement

Dit boek presenteert een naslagwerk en een ontwerpschema met voorbeelden van gerechtelijke vorderingen en processen-verbaal

De wet op het politieambt - Commentaar - Editie 2019

In deze publicatie vindt u de vernieuwde wet, telkens voorzien van de nodige toelichting uit samenvattingen, memories van toelichting, voorontwerpen, wetsontwerpen en de coördinatie van de verschillende artikelen gepubliceerd door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.

COL 17/2012 – Een bespreking

De auteur bespreekt op een heldere en toegankelijke manier de inhoud van COL 17/2012, de COL die handelt over het 'respectvol omgaan met de overledene, de mededeling van zijn overlijden, het waardig afscheid nemen en de schoonmaak van de plaats van de feiten, in geval van tussenkomst door de gerechtelijke overheden'.

Minderjarigen en politie: toetsing aan de politiewerking

In 'Minderjarigen en politie - Toetsing aan de politiewerking' verduidelijkt de auteur enkele begrippen uit het jeugdbeschermingsrecht en toetst ze deze aan de politiewerking.

Financieel Rechercheren

Deze uitgave is een inspiratiebron voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderzoeken van financieel-economische misdrijven en meer specifiek voor magistraten bij het instrueren van onderzoeken en bijhorende opdrachten.

Op weg naar een goed proces-verbaal

Dit handige boek schept duidelijkheid over de essentie van het proces-verbaal. Het omvat de nodige tips en voorbeelden om, zonder enige voorkennis, een proces-verbaal te kunnen opstellen.

De Wapenwet - Administratieve opdrachten

Dit boek heeft als doelstelling een ondersteuning te vormen bij de praktische uitvoering van de vijf- en driejaarlijkse controle van de veiligheidsmaatregelen.

Eerste hulp bij administratief toezicht

Een praktische handleiding bij de organisatie en het uitoefenen van het specifiek administratief toezicht op de lokale politiezones.

(on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)?

Het gebruik van de ANPR-technologie brengt heel wat vragen met zich mee. In deze uitgave wordt een overzicht gegeven van het huidige kader op wetgevend en technisch vlak. Verder worden enkele valkuilen belicht en aanbevelingen geformuleerd.

Handboek Politiefinanciën

Deze praktische leidraad geeft een volledig overzicht van en een helder inzicht in de werking van de politiefinanciën.

Verkeerssignalisatie

Deze handige leidraad biedt een helder en volledig beeld van alle geldende voorschriften met betrekking tot verkeersborden, verkeerslichten en wegmarkeringen.

Hoofdcommissarissen in ontwikkeling

Deze uitgave verkent visies, instrumenten en structuren voor de ontwikkeling van politieleiders in België

Het tuchtstatuut - De deontologische code

Dit allesomvattende naslagwerk neemt de hele tuchtregelgeving onder de loep ... en vormt zo uw vaste waarde bij het voeren van tuchtzaken.

Burgers betrekken in lokaal veiligheidsbeleid

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor succesvolle burgerparticipatie inzake lokaal veiligheidsbeleid? Dit is de hamvraag waarop deze uitgave een helder antwoord biedt.