Menu

BlueConnect - Module verkeer: onder de motorkap

U bent hier

Wat u – bovenop alle relevante wet- en regelgeving – nog zoal kunt raadplegen in
BlueConnect - Module Verkeer?

Digitale boeken | Documenten | Modellen | Veelgestelde vragen

Digitale boeken, zoals ...

Alcohol en drugs in het verkeer  
Alcohol en drugs in het verkeer - Praktische kennis voor een goede en vlotte controle

Deze publicatie reikt de nodige praktische kennis aan voor een goede en vlotte controle op het rijden onder invloed van. Het vormt een handige metgezel te voorbereiding van de opleiding “Alcohol en drugs in het verkeer - End User”.

Alcohol in het verkeer  
Alcohol in het verkeer - Kennismaking met de procedure en zijn wetgevend kader

Dit naslagwerk, samengesteld op basis van wetgevingen, cursussen, handboeken, uitspraken en eigen ervaringen van de auteur, vormt een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor aspirant-inspecteurs tijdens hun opleiding en hun verdere carrière.

Aide Mémoire Verkeerswetgeving  
Aide Mémoire Verkeerswetgeving

Deze digitale gids komt recht uit de praktijk en geeft een uitgebreide samenvatting van de belangrijkste Belgische verkeerswetgeving en Europese regelgeving inzake bezoldigde transporten. Op basis van eigen samenvattingen, cursussen opgesteld door docenten en feedback van gebruikers op het terrein belicht auteur Bart Steeman alle belangrijke topics: onmiddelijke en administratieve inningen; rijbewijs, verzekering en inschrijving; alchohol en drugs in het verkeer; bezoldigd zakenvervoer en personenvervoer; rij- en rusttijden en de tachograaf; ...

Autonome motorvoertuigen  
Autonome motorvoertuigen

In dit boek werpen verschillende experten hun licht op enkele vraagstukken in verband met voertuigautonomie. Naast een bespreking van de technische werking van autonome motorvoertuigen en een historisch overzicht, wordt dieper ingegaan op de ethische, sociologische en socio-economische aspecten van voertuigautonomie. Uiteraard komen ook uiteenlopende juridische vraagstukken aan bod, en wordt er stilgestaan bij de impact van autonome motorvoertuigen op de verkeersveiligheid, mobiliteit en ruimte.

Bijzondere verkeerssituaties  
Bijzondere verkeerssituaties

Dit boek leert aspirant-hoofdinspecteurs alles wat ze moeten weten om correct tussen te komen wanneer de verkeersvlotheid verstoord is. Het is op maat gemaakt van de cursus "Bijzondere verkeerssituaties die een invloed hebben op de verkeersvlotheid", die onderdeel is van de opleiding middenkader.

Prioritair rijden  
Prioritair rijden - Een leidraad voor hulpdiensten

Wat verstaan we onder prioritair rijden? Welke voertuigen mogen uitgerust worden met zwaailicht en sirene en wat zegt de Wegcode over deze bijzondere weggebruikers? Deze publicatie geeft een antwoord op deze vragen, aangevuld met relevante rechtspraak waarbij uitspraken zowel in het voordeel als in het nadeel van deze bestuurders worden aangehaald.

Verkeerssignalisatie  
Verkeerssignalisatie

Het boek “Verkeerssignalisatie” schept klaarheid door alle regels betreffende de verkeerssignalisatie op een overzichtelijke en geordende manier bij elkaar te brengen.

 


Documenten, zoals ...

 • Praktijkgids ladingzekerheid
 • Beleidsverklaring Mobiliteit 2021-2024
 • Wegcode commentaar
 • Toelichtingen Vlaamse Overheid
 • ...

Modellen, zoals ...

 • Checklist omwisselingsprocedure Europees rijbewijs
 • Deelnemingsdocument medisch onderzoek
 • Deelnemingsdocument psychologisch onderzoek
 • ...

Veelgestelde vragen, zoals ...

 • Is er rechtspraak over laden en lossen? Wat houdt laden en lossen juist in?
 • Moet het lokaal bestuur een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer aan de deputatie of aan de toezichthoudende overheid bezorgen?
 • Als er reeds een inschrijving bestaat in D.I.V. voor een aanhangwagen, moet deze dan opnieuw ingeschreven worden wanneer de gebruiker de aanhangwagen leent om kleine werkjes uit te voeren, bij hem thuis?
 • Wie mag met een voertuig met een proefrittenplaat rijden?
 • ...
Nog meer weten over BlueConnect - Module Verkeer?

Blue newsletter