Menu

Blue News

U bent hier

PZ Westkust en PZ Voorkempen blikken terug op geslaagde ‘North Sea Trials’ van onderzoeksproject Safeshore

PZ Westkust en PZ Voorkempen blikken terug op geslaagde ‘North Sea Trials’ van onderzoeksproject Safeshore

Van 14 mei tot 25 mei vonden op de militaire basis van Lombardsijde (grondgebied Nieuwpoort) de "North Sea Trials" plaats van het Europese onderzoeksproject Safeshore.

Safeshore ontwikkelde een detectiesysteem dat in staat is om over de volledige kustlijn malafide praktijken op te sporen, iets wat voorheen niet bestond (bv. detectie van drones die gebruikt worden om drugs te smokkelen, aanvallen te plegen, …).

Naast de detectie van drones en andere ‘UAS’ (Unmanned Aerial Systems), is het systeem ook in staat om schepen en individuen nabij de kustlijn te detecteren, eveneens iets wat voorheen onopgemerkt bleef. Dit gaat van kite-surfers die te dicht bij zwemmers komen tot een vissersboot die gevaarlijk dicht bij het strand dobbert, tot mensensmokkelaars op zee en strand,…

De Koninklijke militaire school (universiteit van defensie) neemt de leiding in het project Safeshore. Speciaal aan dit onderzoeksproject is dat geen gebruik wordt gemaakt van klassieke (maar ook dure) RADAR-installaties voor de detectie van verdachte activiteiten. In de plaats werken een hele reeks sensoren (3D LIDAR, 2D LIDAR, microfoons, radio-detectoren, gewone camera’s, infraroodcamera’s) samen om een beeld te vormen van de omgeving en om verdachte activiteiten op te pikken. Een groot deel van het onderzoek binnen het project ging dan ook naar het zoeken van de beste manieren om de gegevens van al die verschillende sensoren zo coherent mogelijk te fusioneren. Om de detector die door het onderzoeksproject werd ontwikkeld te valideren, worden 3 verschillende testfasen uitgevoerd. Naast de North Sea Trials waarin PZ Westkust en PZ Voorkempen een prominente rol vervullen, gaan ook nog de "Mediterranean Trials" door en de "Black Sea Trials".Aan het project Safeshore werken in totaal maar liefst 12 verschillende partners mee van over heel Europa (PZ Westkust en PZ Voorkempen, industrieën, onderzoekscentra en academies,…).

 

Op 24 mei bezochten het voltallig politiecollege en korpschef Nicholas Paelinck van de PZ Westkust en korpschef Geert Smet van de PZ Voorkempen dit innovatieve Europese onderzoeksproject. Zij konden genieten van verschillende waarheidsgetrouwe demonstraties.

"De rol van onze beide politiezones binnen het project spitst zich toe op het definiëren van de behoeften en het valideren van de ontwikkelde sensoren door middel van het organiseren van deze tests aan de Noordzee", leggen de korpschefs uit.

De politiezones Voorkempen en Westkust houden hierbij hun reputatie als innovatieve zones hoog. Beide politiezones gaan nog dit jaar investeren in dronetechnologie. “Detecteren van drones en de piloot bij malafide gebruik wordt cruciaal. Dit is dan ook de reden van deelname aan Safeshore, een Europees project met landen als Tsjechië, Roemenië en Israël", aldus Geert Smet, tevens co-voorzitter van de geïntegreerde drone werkgroep (RPAS@Police).

"De Safeshore technologie kan tevens kitesurfers detecteren, maar ook kleine zodiacs die vanop onze stranden vertrekken in het kader van illegale immigratie of drugstrafieken. Dergelijke toestellen zullen op termijn adequaat ingezet kunnen worden voor een efficiënte strandbewaking wat nu ontbreekt.", vult Nicholas Paelinck aan.

“Een testscenario is gebaseerd op het event 14-18 waarbij de PZ Westkust werd geconfronteerd met een drone. Gelukkig konden ze toen de piloot identificeren, het betrof een Duitse journalist. Als geïntegreerde politie moeten we ons wapenen tegen inzet van drones met criminele bedoelingen bv. een drone met bijtend zuur of antrax. Vandaar de werkzaamheden van de drone werkgroep.", besluit Geert Smet.

 

©Foto: De Coxydsche gazette