Menu

Blue News

U bent hier

Installatie politieraad - Overzicht van de wijzigingen aan het Koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke Gemeenteraad van de leden van de Politieraad

Installatie politieraad - Overzicht van de wijzigingen aan het Koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke Gemeenteraad van de leden van de Politieraad

Op maandag 12 november verscheen de langverwachte aanpassing van het Koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke Gemeenteraad van de leden van de Politieraad (B.S. 29.12.2000)  in het Belgisch Staatblad. De wijzigingen treden in werking op 5 november 2018 en betreffen vier kwesties. Het overzicht van deze vier nieuwe passages vindt u net als de volledige tekst van het gewijzigde K.B. van 20 december 2000 terug in het document dat u hieronder kunt downloaden en op BlueConnect staat. 

Net als in 2012 biedt Uitgeverij Vanden Broele voor de installatie van de politieraad (en de gemeente- en OCMW-raad) een volledig actueel informatiepakket aan met alle nodige wettelijke formulieren die u ter voorbereiding en ter afronding van de installatie nodig heeft, alles perfect voorbereid door de experts van onze redactie:

  • Begeleidende richtlijnen voor de installatievergadering
  • Model voordrachtsaktes
  • Model proces-verbaal
  • Modellen voor alle aktes van eedaflegging 

Voor meer info hierover kunt u HIER terecht.