Menu

Blue News

U bent hier

Nieuwe KB Noodplanning van kracht

Nieuwe KB Noodplanning van kracht

Het nieuwe KB noodplanning werd afgelopen donderdag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vaarwel dus aan het oude bekende KB 16/02/2006, voortaan slaat het KB 22/05/2019 de noodklok. Het crisisbeheer was aan een update toe en de parlementaire onderzoekscommissie n.a.v. de aanslagen op 22/03/2016 leverde aanbevelingen die door het Nationaal Crisiscentrum (NCCN – Nationaal Crisiscentrum-Centre de Crise National; voorheen gekend als ADCC) ter harte werden genomen en werden omgezet in een vernieuwd wettelijk kader.

Dir-CP-Ops

Onder andere de verantwoordelijkheden van de disciplines op het terrein als van de actoren in een coördinatiecomité werden opnieuw toegelicht. Belangrijkste wijziging waar ook onze discipline zal worden mee geconfronteerd, is dat de Dir-CP-Ops vanaf 01/01/2020 een specifiek brevet moet hebben. Dit is niet enkel voor de brandweer, maar ook voor de politie (en andere disciplines) van toepassing. De Dir-CP-Ops is ook verantwoordelijk voor de belangrijkste multidisciplinaire informatiedoorstroming naar de verantwoordelijke overheid, zijnde de burgemeester, gouverneur of minister.

Noodplanningsambtenaar

Op gemeentelijk vlak wordt de cruciale rol van de de noodplanningsambtenaar benadrukt, ondermeer door een naamsverandering naar noodplanningscoördinator. Gemeenten zullen kunnen samenwerken en een fulltime noodplanningscoördinator ten dienste stellen van meerdere gemeenten. De noodplannen moeten ook operationeler worden en gemeentelijke en provinciale noodplannen beter op elkaar afgestemd. Elke gemeente moet jaarlijks minstens één multidisciplinaire oefening organiseren, waarvan de te trekken lessen dwingend tot aanpassingen moeten leiden.

Rol politie?

De opdrachten en verantwoordelijkheden van de politie zijn niet of nauwelijks gewijzigd. Er is nu expliciet opgenomen dat de politie niet optreedt in de rode zone als daar beschermingsmaatregelen nodig zijn die door discipline 1 moeten genomen worden. De gerechtelijke uitsluitingsperimeter – in dit KB weliswaar “gerechtelijke zone” gedoopt – werd expliciet opgenomen als een zone die wordt afgebakend door de Dir-CP-Ops, op vraag van de gerechtelijke overheid en in overleg met de Dir-Pol, “teneinde de contaminatie met exogene sporen van de plaats van de noodsituatie te beperken, opdat de taken van technische en wetenschappelijke politie uitgevoerd zouden kunnen worden”.

 

Het tijdschrift Blue Minds besteedde recent een nummer aan het thema Noodplanning. U kunt het bij wijze van kennismaking hieronder lezen. Ook het nieuwe KB vindt u via de link hieronder terug.