Menu

Blue News

U bent hier

TOELICHTING - Wettelijke herhaling uitgebreid

TOELICHTING - Wettelijke herhaling uitgebreid

De wetgever heeft met de wet van 5 mei 2019 tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek het wettelijk herhalingsregime uitgebreid (BS 28/05/2019). De wetgever wenst middels deze wetswijziging komaf te maken met een door het Grondwettelijk Hof aan de kaak gestelde discriminatie in het licht van de voorwaardelijke invrijheidsstelling. BlueConnect-strafrechtexpert Oscar Boban (FGP Antwerpen) ging voor u na wat er precies veranderd is, u vindt zijn artikel HIER terug.