Menu

Blue News

U bent hier

Een uniforme en integrale aanpak van criminele motorbendes is noodzakelijk!

Een uniforme en integrale aanpak van criminele motorbendes is noodzakelijk!

Leden van criminele motorbendes, zoals Satudarah, No Surrender, Hells Angels, Bandidos, … maar ook gelijkaardige hiërarchisch gestructureerde bendes zijn gekend voor het plegen van criminele feiten. Dergelijke bendes stellen zich vaak dominant op ten aanzien van onze burgers en kunnen een bedreiging vormen voor onze samenleving. Op 29 mei 2019 respectievelijk 7 juni 2019 werd in Nederland een civiel verbod opgelegd ten aanzien van de Hells Angels MC en No Surrender MC. Eerder werden onder meer Bandidos MC en Satudarah MC verboden. Niettegenstaande deze clubs intussen in Nederland hun beroepsmogelijkheden uitputten, is ook in België een integrale en uniforme aanpak vereist.

Om te voorkomen dat criminele motorbendes zich verder vestigen in de provincie Antwerpen, werd vanuit de Federale Politie Antwerpen in samenwerking met andere partners uit de veiligheidsketen een ontwerp van politieverordening voor criminele bendes opgemaakt en voorgesteld aan de lokale besturen.

Middels de voorgestelde politieverordening wil men een aantal doelen bereiken, met name:

  1. voorkomen dat een criminele (motor)bende zich vestigt in een gemeente of stad;
  2. barrières opwerpen voor clubhuizen en bijeenkomsten van criminele (motor)bendes, maar ook voor personen die dergelijke bijeenkomsten faciliteren;
  3. informatie vergaren over de clubleden, die vaak zijn veroordeeld voor tal van misdrijven of politioneel zijn gekend, zowel in België als buitenland;
  4. een middel bieden voor zowel de gemeente als politie om te kunnen optreden wanneer dit nodig is;
  5. en last but not least: burgers beschermen!

Het is van belang om met alle partners uit de veiligheidsketen de handen in elkaar te slaan en criminele motorbendes stevig aan te pakken! U vindt het 'Ontwerp van politieverordening inzake voorwaarden voor clubhuizen van motorclubs' en het 'Ontwerp van politieverordening inzake de vergunningsplicht voor clubhuizen van motorclubs' hieronder terug bij gerelateerde info.