Menu

Blue News

U bent hier

Politiezone Antwerpen zal drones inzetten in reguliere werking

Politiezone Antwerpen zal drones inzetten in reguliere werking

Na goedkeuring door de gemeenteraad zal Politiezone Antwerpen structureel drones kunnen inzetten in de reguliere werking. Een drone kan de politie ondersteunen bij bepaalde taken zoals toezicht bij manifestaties en evenementen, beeldvorming bij verkeersongevallen of rampen, het doorzoeken van terreinen bij verdwijningen … 

De afgelopen jaren heeft Politiezone Antwerpen sterk ingezet op een meer innovatieve aanpak van criminaliteit en onveiligheid. Daarbij hoort onder andere de inzet van camera’s.

De gemeenteraad verleende op 24 september 2018 toestemming aan de korpschef om onder andere een drone met mobiele camera zichtbaar in te zetten op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt. In dat kader waren er al enkele proefprojecten met drones. Zo deden de politie en brandweer in november 2019 testvluchten boven de Sint-Andrieswijk om te onderzoeken hoe drones konden ingezet worden tijdens interventies. In december 2020 testte Politiezone Antwerpen de inzet van een drone tijdens een voetbalmatch. Recent werd ten slotte een voorbereidende analyse rond dronegebruik afgerond, onder meer met betrekking tot het inzetkader, de beeldregistratie en beelddoorstroming naar eenheden op het terrein. Nu deze analyse is afgerond, en na goedkeuring door de gemeenteraad, zal de politie het gebruik van drones integreren in de reguliere werking.

De drone zal vooral ingezet worden bij opdrachten van de bestuurlijke en gerechterlijke politie. Denk daarbij aan:

  • toezicht bij manifestaties en evenementen (voetbalwedstrijden, loopwedstrijden, manifestaties, betogingen…), met het oog op crowd management en openbare handhaving (genegotieerd beheer van de openbare ruimte);
  • operationele ondersteuning bij politionele hulpverlening of tussenkomst;
  • beeldvorming bij rampen;
  • beeldvorming bij acties criminaliteit en overlast op wijkniveau;
  • doorzoekingen van terreinen (bijvoorbeeld bij een verdwijning);
  • verkenning bij de voorbereiding van gerechterlijke operaties;
  • beeldvorming als bewijsmateriaal bij een plaats delict of verkeersongevallen.

Daarnaast kan de drone ook gebruikt worden in het kader van opleidingen.

De drone zal ingezet worden op basis van een vooraf vastgesteld inzetkader en volgens het geldende wetgevende kader en strikte procedures met respect voor het gegevensbeschermingsrecht. Hij zal voornamelijk gebruikt worden op openbare of op voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen. De camera wordt daarbij principieel gericht op de openbare weg (openbare ruimte) of plaatsen met een openbaar karakter. Enkel op vordering van het openbaar ministerie of met machtiging van de bevoegde magistraat kan de drone ook ingezet worden voor meer private locaties.

Bron: persbericht van de stad Antwerpen (4/06/2021)

Blue newsletter