Menu

Blue News

U bent hier

Verhoging van het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling voor de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie

Verhoging van het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling voor de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie

Om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen zoveel mogelijk te bevorderen, werd in het Verslag van de formateurs (minister Paul Magnette en eerste minister Alexander De Croo) het engagement aangegaan om het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling geleidelijk op te waarderen. Dit geschiedde reeds in verschillende sectoren.

Ook bij de politiediensten wenste men deze evolutie bij te treden en werd aldus eveneens het omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling stapsgewijs uitgebreid:

  • van 10 naar 15 werkdagen voor de bevallingen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2021; en
  • van 15 naar 20 werkdagen voor de bevallingen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2023.

Het koninklijk besluit van 2 mei 2021 tot wijziging van het RPPol[1] betreffende het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling verscheen op 14 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad, maar trad met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in werking. Deze retroactieve werking werd ingevoerd met het oog op een gelijke behandeling in elke sector.

 

[1] Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.

Blue newsletter