Menu

Blue News

U bent hier

De koppeling van gegevensbanken: nieuwe bindende richtlijn

De koppeling van gegevensbanken: nieuwe bindende richtlijn

De koppeling van de gegevensbanken onderling of met andere gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang tot hebben maakt het voorwerp uit van een nieuwe bindende richtlijn, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 augustus 2021 (zie onder).

Deze bindende richtlijn geeft uitvoering aan art. 44/4 §4 van de WPA die stelt dat de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, elk binnen het kader van hun bevoegdheden, bij algemene en bindende richtlijn de nadere regels bepalen betreffende de koppeling van de gegevensbanken onderling of met andere gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang tot hebben.

Op het gebied van operationeel informatiebeheer geldt immers de noodzaak om zo dicht mogelijk bij het concept van real-time verwerking te komen, hetgeen mogelijk is door koppelingen.

Deze koppelingen bieden de mogelijkheid:

  • om via één zoekopdracht gegevens te raadplegen die oorspronkelijk in verschillende gegevensbanken worden verwerkt en die dus verspreid zijn;
  • om gegevens die oorspronkelijk in verschillende gegevensbanken zijn verwerkt, met elkaar te correleren, of om verbanden te leggen tussen deze gegevens;
  • om de gegevens te verrijken: wanneer interne referentiebronnen of referentiebronnen van derden rechtstreeks en automatisch via de politietoepassingen worden geraadpleegd, kunnen de nodige en relevante gegevens automatisch worden teruggevonden en in de informatieverwerking worden opgenomen.

De dwingende richtlijn bepaalt verder de modaliteiten van de toegestane koppelingen overeenkomstig het wettelijk kader dat van toepassing is op het beheer van de operationele informatie.

Volgende koppelingen worden o.a. toegestaan:

  • koppeling tussen ISLP en het Rijksregister;
  • koppeling tussen de ANG en de Schengen-gegevensbank;
  • koppeling tussen ISLP en de ANG.

 

Blue newsletter