BlueConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

BlueConnect | Module CPS

Nuttige informatie en hands-on inspiratie in samenwerking met het Centre for Policing and Security, gebundeld in één thematische module. Inclusief de e-learning Internationale Politionele Samenwerking.

Module CPS in een notendop

Middel 1Donut Blueconnect

BlueConnect - Module CPS biedt nuttige informatie en hands-on inspiratie over actuele topics op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij: virtuele valuta, fake news, PTSS, intrafamiliaal geweld, burgerparticipatie, verdachtenverhoor, ...

Middel 1Donut Blueconnect

Het Centre for Policing and Security heeft als missie om vanuit de politie en de wetenschap bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de ruime veiligheidssfeer. De vzw staat voor een sterke verankering binnen de sector, een groot netwerk en een uitgebreide inhoudelijke expertise, die zich in BlueConnect - Module CPS vertalen in een boeiend kennisaanbod.

Middel 1Donut Blueconnect

BlueConnect - Module CPS is de exclusieve thuisbasis voor de e-learning Internationale Politionele Samenwerking, de online en interactieve cursus voor iedere politiemedewerker die de nodige kennis rond IPS wil verwerven of opfrissen. 

In de kijker: e-learning Internationale Politionele Samenwerking

Online en interactieve cursus IPS

🗸 snel 🗸 efficiënt 🗸 voordelig 🗸 gebruiksvriendelijk

De e-learning Internationale Politionele Samenwerking exclusief in BlueConnect - Module CPS is dé online en interactieve cursus voor iedere politiemedewerker die snel en efficiënt, maar vooral op een voordelige en gebruiksvriendelijke manier, kennis wil verwerven of opfrissen over alle relevante facetten van internationale politiesamenwerking.

E-learning Internationale Politionele Samenwerking

Alles wat u moet weten over IPS

Basiskennis voor elke zone

Krijg met uw collega’s snel en efficiënt vat op de actuele regelgeving en de basisprincipes van de internationale politiesamenwerking: onmisbare basiskennis voor elke zone.

Concrete toepassingen

Leer bij / leer meer over internationale signaleringen, achter­volgingen over de grens, grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van recherche, ...

In samenwerking met CGI

Profiteer moeiteloos mee van de knowhow van IPS-experten,
door middel van een e­-learning samengesteld in nauw overleg met de directie CGI van de federale politie.

Naar de context van uw zone

Maak kennis met de mogelijkheden die internationale politiesamenwerking biedt en ontdek hoe u die kunt vertalen naar de context van uw zone.

Middel 1Elearning IPS Icon Features Troeven

🗸 verhelderende en leerrijke filmpjes 🗸 handige quizjes om de opgedane kennis te testen 🗸 verwijzingen naar relevante wetgeving en extra informatie 🗸 altijd en overal raadpleegbaar 🗸 onbeperkte toegang voor alle medewerkers

4 grote cursusdelen voor de 4 basistaken van IPS

1. De informatie-uitwisseling

Verkrijging, verstrekking en gebruik van informatie
Werking van internationale databanken
Uitwisseling en gebruik van bijzondere gegevens
...

Basistaak 1 - De informatie-uitwisseling

3. De uitvoering van buitenlandse justitiële verzoeken

Grensoverschrijdende bewijsverkrijging door middel van het Europese onderzoeksbevel
Bevriezing, inbeslagname en confiscatie
...

Basistaak 3 - De uitvoering van buitenlandse justitiële verzoeken

2. Het politieoptreden over de grens

Gezamenlijke patrouilles
Grensoverschrijdende achtervolging
Grensoverschrijdende observatie
...

Basistaak 2 - Het politieoptreden over de grens

4. De grensoverschrijdende opsporing

Grensoverschrijdende opsporing van vermogen
Het gebruik van Joint Investigation Teams
De bestrijding van cybercrime en e-evidence
...

Basistaak 4 - De grensoverschrijdende opsporing

Een uitgebreide rondleiding door BlueConnect - Module CPS (incl. de e-learning IPS)?

Krijg meer uitleg over de troeven, features en inhoud waar u zelf meer over wilt weten.

BlueConnect - Module CPS bevat bovenop de e-learning IPS
ook deze gebruiksvriendelijke features en praktijkgerichte kennis:

Digitale boekenplank

Digitale boekenplank

Een verzameling boeiende en leerrijke uitgaven van het Centre for Policing and Security over actuele topics op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.

  • Het verdachtenverhoor: een roadmap
  • If it was shared on Facebook and Twitter, it must be true
  • Posttraumatische Stressstoornis bij de politie
  • Virtuele valuta, blockchain en criminaliteit

Verslagen en rapporten

Een verzameling diepgravende documenten, met zorg beheerd door het BlueConnect-expertenteam in samenwerking met het Centre for Policing and Security: verslagen, rapporten, beleidsnota’s, ...

  • CPS-rapport - De basisopleiding van het basiskader van de politie. Een verkennend onderzoek in verschillende Europese landen
  • Het gebruik van de polygraaf in België in het licht van de recente wettelijke regeling: synthese CPS-studiedag 10 september 2021
  • Internationale politionele informatie-uitwisseling en internationale signaleringen - Introductie - Editie 2021
  • Synthese CPS-studiedag: “Alles komt goed, ook het politieonderwijs?”
  • Verslag CPS-studiedag - Criminaliteit aan de buitengrenzen
  • ...
Verslagen en rapporten

Een uitgebreide rondleiding door BlueConnect - Module CPS (incl. de e-learning IPS)?

Krijg meer uitleg over de troeven, features en inhoud waar u zelf meer over wilt weten.

Ontdek de andere modules van BlueConnect

Module Basis

Nuttige informatie en hands-on inspiratie over de werking en de organisatie van de politie, gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Verkeer

Nuttige informatie en hands-on inspiratie voor een slimme aanpak van integriteitskwesties en tuchtdossiers, gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Tucht, deontologie en integriteit

Nuttige informatie en hands-on inspiratie voor een slimme aanpak van integriteitskwesties en tuchtdossiers, gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Financiën en Logistiek

Nuttige informatie en hands-on inspiratie over boekhouding, financiën, logistiek en overheidsopdrachten, gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module E-learning camerawetgeving voor politiediensten

De online en interactieve cursus voor iedere politiemedewerker die nieuwe of extra kennis wil vergaren, opfrissen of bijschaven rond de hoofdlijnen van de camerawetgeving.

Module E-learning overheidsopdrachten

De online en interactieve cursus voor iedere politiemedewerker die de nodige basiskennis wil verwerven of opfrissen om snel met overheidsopdrachten van start te kunnen gaan.

Module Blue Minds online

Het volledige online archief van Blue Minds, en dus een onmisbare inspiratiebron op het raakvlak van politie en maatschappij, voor iedere medewerker die wil helpen om richting te geven aan onze politiediensten.