Menu

Blue News

Vous êtes ici

Toelichting - Wijzigingen aan de Wapenwet

Toelichting - Wijzigingen aan de Wapenwet

De Wapenwet werd gewijzigd door de Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. Deze wijziging, in werking getreden op 3 juni 2019, voorziet in een gedeeltelijke omzetting van een Europese Richtlijn. Er worden een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd die een impact zullen hebben op onder meer de erkende wapenhandelaars, de erkende wapenfabrikanten, de erkende verzamelaars en musea, en de houder van een sportschutterslicentie. BlueConnect-wapenexpert Luc Deceuninck gidst u graag doorheen alle veranderingen, u kunt zijn toelichting HIER nalezen.