Menu

Blue News

U bent hier

Toelichting - Ministeriële omzendbrief van 3 mei 2019 betreffende de cumulatie door de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten

Toelichting - Ministeriële omzendbrief van 3 mei 2019 betreffende de cumulatie door de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten

De wettelijke bepalingen betreffende de cumulatie van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten werden recent aangepast en versoepeld. Voortaan zal het personeelslid van het operationeel kader de bijkomende activiteit die het wenst uit te oefenen louter moeten melden aan zijn overheid. Een individuele afwijking dient aldus niet langer bekomen te worden om een andere beroepsbedrijvigheid te mogen uitoefenen. In een tweede fase werden deze wettelijke bepalingen verder uitgediept en verfijnd in de ministeriële omzendbrief van 3 mei 2019, die in werking is getreden op 31 mei 2019. Judith Colle licht HIER toe wat er precies gewijzigd is. De omzendbrief zelf en de Memorie van toelichting vindt u uiteraard terug in BlueConnect en kunt u onderaan downloaden.