Menu

Blue News

U bent hier

Strengere bestraffing voor inbreuken m.b.t. lading van vrachtwagens, opleggers en land- en bosbouwtrekkers

Strengere bestraffing voor inbreuken m.b.t. lading van vrachtwagens, opleggers en land- en bosbouwtrekkers

De bestraffing voor inbreuken omtrent de lading van vrachtwagens, opleggers en land- en bosbouwtrekkers met een maximum snelheid van meer dan 40km/u (specifieke voorschriften Vlaams Gewest) wordt strenger. Artikel 45bis Wegcode omschrijft de regels waaraan de vervoerder, de verpakker, de verlader en de verzender moeten voldoen. Elk hebben zij hun eigen verantwoordelijkheden teneinde het vervoeren van een lading over de weg veilig te houden. Inbreuken hierop betreffen overtredingen van de derde graad en kunnen ondermeer bestraft worden met een geldboete van EUR 240 tot EUR 4000. Het artikel in de Wegcode werd reeds aangepast, nu volgt ook deze betreffende de sanctionering. Het besluit die deze strengere straffen aankondigt verscheen in het Belgisch Staatsblad op 02/10/2019 en kunt u nalezen in BlueConnect.