Menu

Blue News

U bent hier

Wetsvoorstel aanvulling WPA: binnenkort centrale databank van teruggevonden of in beslag genomen voorwerpen voor breed publiek?

Op 22 november 2019 werd door parlementsleden Meyrame Kitir en Melise Depraetere (sp.a) een wetsvoorstel ingediend dat wil tegemoet te komen aan de verzuchting van slachtoffers van een diefstal om het gestolen voorwerp terug te vinden. Heel concreet wil het wetsvoorstel via elke politiezone een voor het publiek toegankelijke centrale website ontwikkelen met (digitale) foto’s van de teruggevonden en in beslag genomen voorwerpen. 

Deze website geeft de slachtoffers van diefstal op die manier de kans om zelf op regelmatige tijdstippen na te gaan of gestolen voorwerpen werden teruggevonden en deze zo nodig op te eisen.

Om deze website te implementeren dient evenwel de Wet op het politieambt te worden aangevuld met artikel 44/2bis:

“De federale politie richt een databank in met digitale foto’s van goederen waarvan wordt vermoed dat ze gestolen of geheeld zij en waarvan de bevoegde gerechtelijke overheden de wettige eigenaar niet kennen.
Een goed wordt pas na instemming van de bevoegde gerechtelijke overheid in de databank opgenomen.
De databank is publiek toegankelijk via internet.  De lokale politie verleent toegang tot de databank aan wie daarom verzoekt.
De Koning bepaalt de nadere inhoud en de toegankelijkheid van de databank.”